“Zelena karta”: Otkrivamo kako je nastala i zašto je nekada bila bele boje

“Zelena karta”: Otkrivamo kako je nastala i zašto je nekada bila bele boje

20 najboljih poslodavaca za dobijanje radne H-1B vize
Od srede počinju prijave za lutriju za “Zelenu Kartu 2023”. Evo kako da aplicirate
USCIS – “Nenamerne greške” i nedostatak dokaza vas više ne mogu koštati zelene karte

Zelena karta predstavlja ključni deo imigracionog sistema Sjedinjenih Američkih Država. Ona simboliše legalni stalni boravak i omogućava pojedincima da žive i rade u zemlji na dugoročnoj osnovi. Ali, odakle potiče zelena karta i kako se tokom vremena razvijala?

Istorija zelene karte može se pratiti sve do kasnog 19. veka, kada je američka vlada počela strože regulisati imigraciju. Godine 1882. Kongres je usvojio Zakon o isključenju Kineza, koji je zabranio kineskim imigrantima ulazak u zemlju narednih deset godina. Ovo je bilo praćeno drugim zakonima koji su ograničavali imigraciju iz određenih zemalja i regiona.

Godine 1924. Kongres je usvojio Zakon o imigraciji iz 1924. godine, koji je uspostavio kvotni sistem za imigraciju zasnovan na nacionalnosti. Po ovom sistemu, imigrantima su dodeljeni određeni broj mesta na osnovu zemlje porekla. Kvotni sistem je bio na snazi sve do 1965. godine, kada je zamenjen novim sistemom koji je veći naglasak stavljao na reunifikaciju porodica i visokokvalifikovane radnike.

Sama zelena karta je prvi put uvedena 1940. godine, kao deo Zakona o registraciji stranaca. Ovaj zakon je zahtevao da se svi strani državljani registruju kod vlade i da uvek nose registracionu karticu sa sobom. Kartica je prvobitno bila bele boje, ali je kasnije 1951. godine promenjena u zelenu.

U početku su zelene karte izdavane pojedincima koji su bili primljeni u Sjedinjene Američke Države radi stalnog boravka. Međutim, to se promenilo 1952. godine donošenjem Zakona o imigraciji i državljanstvu. Ovaj zakon je stvorio novu kategoriju imigranata poznatih kao “neimigranti”, koji su primali dozvolu za privremeni boravak u SAD. Neimigrantima su izdavane drugačije vrste kartica poznate kao “neimigrantska viza”, koje nisu bile zelene.

Tokom godina, zelena kartica je pretrpela nekoliko promena. Godine 1989. uvedena je nova verzija kartice koja je sadržavala hologram radi sprečavanja prevare. Godine 1998. kartica je ponovo redizajnirana kako bi uključila magnetnu traku i druge sigurnosne karakteristike.

Danas, zelena kartica ostaje važan deo imigracionog sistema Sjedinjenih Američkih Država. Ona pruža put ka stalnom boravku i eventualnom državljanstvu, omogućavajući pojedincima da rade i žive u zemlji na duže vreme. Iako proces dobijanja zelene kartice može biti kompleksan i izazovan, za mnoge imigrante to je ključni korak na putu ka izgradnji boljeg života u Sjedinjenim Američkim Državama.

COMMENTS

WORDPRESS: 0