Vodič za imigrante: Kako kupiti kuću u Sjedinjenim Državama

Vodič za imigrante: Kako kupiti kuću u Sjedinjenim Državama

Netflix korak bliže kontroli naloga: Deljenje naloga uskoro postaje prošlost u Americi
Route 66 – Istorija i značaj najpoznatijeg autoputa u Americi
Cene zakupnina u Čikagu od januara porasle 11%

Kupovina vašeg prvog doma je veliki korak, ali proces može potrajati duže i uključivati više vremena ako ste imigrant koji se odluči za kupovinu kuće u Sjedinjenim Državama.  Stranac koji želi da kupi kuću u Americi moraće da razume uslove boravka, ograničenja vize i kako funkcionšu hipoteke i krediti.

Vreme i trud koji uložite u posedovanje kuće kao imigrant obično vredi truda. Vlasništvo kuće u Americi je i dalje odličan način da sebi i svojoj porodici obezbedite solidnu finansijsku budućnost.

Kako boravište utiče na stambeni kredit

Postoji uobičajena zabluda da stranci i nedržavljani ne mogu da kupe dom u Americi, ali to ne može biti dalje od istine. Iako će rezidentni status pojedinca ili njegov nedostatak odrediti da li će se kvalifikovati za određene kredite, još uvek postoje opcije za kupovinu kuće.

 • Vlasnici zelene karte ili zakoniti stalni stanovnici (LPR): vlasnici zelene karte i LPR stanovnici ponekad mogu obezbediti dom sa samo 3% učešća. Oni takođe imaju pristup istim uslugama zajma kao i građani Sjedinjenih Država, uključujući FHA kredite i druge usluge koje podržava vlada, kao što su Freddie Mac i Fannie Mae. Pored dobrog kreditnog rezultata, LPR stanovnici će takođe morati da pokažu svoje najnovije poreske prijave, izjave o imovini i bankovne izvode kako bi osigurao hipoteku
 • Privremeni nerezidentni stanovnici: pojedinci koji borave u Sjedinjenim Državama na radnoj vizi imaju mogućnost da traže zajam Federalne stambene uprave (FHA), ali da bi osigurali zajam, moraće da prilože dokaz o zaposlenju i broj socijalnog osiguranja. Zajmodavci žele potvrdu da svako ko ima radnu vizu planira da ostane u državi dovoljno dugo da otplati zajam, tako da takođe mogu zatražiti dokaz o važećem ugovoru o radu koji traje do tri godine, zajendo sa pozitivnom kreditnom istorijom, bankovnim izvodima i poreskim prijavama za prethodne dve godine
 • Izbeglice i korisnici azila: svako kome je odobren status izbeglice ili azil može da traži stambeni zajam putem istih usluga koje podržava držva koje su dostupne građanima Sjedinjenih Država. Posle godinu dana, izbeglice i oni kojima je odobren azil mogu da podnesu zahtev za zelenu kartu i nastave da imaju vlasništvo nad kućom nakon što im se status dodeli. Oni takođe mogu da podnesu zahtev za hipoteku nakon obezbeđivanja Obrasca I-94 ili zvaničnog dokumenta o odobrenju za zapošljavanje i verifikacije prebivališta
 • DACA primaoci: DACA primaoci mogu da kupe dom u Americi sve dok nameravaju da ga koriste kao svoje primarno prebivalište i imaju kreditni rezultat od 620 ili više, ali su opcije za finansiranje ograničene. Od 19.januara, DACA primaoci imaju pravo da se prijave za FHA kredite
 • Drugi kupci koji žive van Amerike: strani državljani mogu kupiti dom u Americi; međutim, zajmodavci obično zahtevaju od zajmoprimaca da imaju broj socijalnog osiguranja, utvrđen kreditni skor i da borave u Americi bar dve godine da bi obezbedili hipoteku. Zbog toga se mnogi kupci u inostranstvu odlučuju da u potpunosti plate svoj dom u trenutku kupovine. Prema Nacionalnoj asocijaciji posrednika za nekretnine, 39% kuća koje su starni državljani kupili 2020.godine je plaćeno gotovinom. Ovo je manje sa 41% iz 2019.godine, što bi moglo signalizirati da je više stranih kupaca u mogućnosti da finansira kupovinu imovine u Americi. Dok je 59% nerezidentnih stanovnika kupilo kuću gotovinom 2020.godine, samo 27% sgranih kupaca rezidenata je koristilo gotovinsko finansiranje

Upoznajte svoja prava kao imigrant kupac kuće

An illustration of a young couple speaking with a real estate agent about their rights as home buyers.

Stranim državljanima i svima koji se nađu u granicama Amerike, čak i ako nemaju status boravka, nudi se zaštita prema 14.amandmanu Ustava, koji daje pravo na pravilan proces i jednaku zaštitu. Ostali zakoni važe i za građane i za nedržavljane.

Zakon o poštenom stanovanju (FHA – Fair Housing Act)

Zakon o pravednom stambenom zbrinjavanju je usvojen 1968.godine kao nastavak značajnog Zakona o građanskim pravima iz 1964.godine. Čak i kada je u pitanju stanovanje, diskriminacija u Americi u obliku redlining-a i drugih isključujućih praksi je istorijski sprečavala ljude drugih rasa i imigrante da kupuju domove u pojedinim naseljima, čiji se efekti i danas vide i osećaju. Zakon o pravednom stanovanju je učinio nezakonitim diskriminaciju u prodaji, finansiranju ili iznajmljivanju imovine bilo kojoj osobi na osnovu njihove rase, vere, nacionalnog porekla ili pola. Tokom 1974.godine, ovaj zakon je proširen kako bi uključio rodno zasnovanu zaštitu, a zatim je ponovo proširen 1988.godine, kako bi zaštitio porodice i pojedince sa invaliditetom od diskriminacije.

Šta učiniti ako se suočite sa stambenom diskriminacijom

Američko Ministarstvo za stanovanje i urbani razvoj (HUD) je usvojilo nekoliko izmena Zakona o pravednom stanovanju 2020.godine koje su otežale dokazivanje slučaja diskriminacije, ako ga imate. Ali to ne znači da ste sami. Ako ste iskusil diskriminaciju u bilo kom trenutku tokom procesa kupovine kuće, postoje određeni koraci koje možete preduzeti da biste pomogli:

 1. Budite svesni i razumite zakon: pre vašeg prvog sastanka sa agentom za nekretnine ili hipotekarnim brokerom, od suštinske je važnosti da unapredite svoje razumevanje zakona o pravednom satnovanju, kako biste znali kako da se zaštitite od diskriminatornih i predatorskih praksi. Nezakonito je da agent za nekretnine pita o vašoj religiji ili imigracionom statusu, na primer, niti treba da daje predloge na osnovu vaše etničke pripadnosti ili rase, o tome u kom komšiluku treba da kupite svoj novi dom i sl
 2. Kontaktirajte centar za pošteno stanovanje u vašem području: skoro svaka država je dom agencija koje učestvuju u programu Fair Housing Assistance Program (FHAP). Konsultujte web stranicu HUD-a za listu agencija koje će istražiti vašu žalbu zbog diskriminacije. Takođe možete kontaktirati advokata za građanska prava ili stambena pitanja, ili Nacionalnu fer stmabenu alijansu (National Fair Housing Alliance) da vam pomogne da se krećete kroz proces
 3. Podnesite federalnu žalbu: možete da podnesete pravičnu stambenu žalbu (dostupnu na osam različitih jezika) HUD-u u roku od jedne godine od navodnog kršenja ili na državnom ili saveznom sudu u roku od dve godine od navodnog kršenja. Kontaktirajte HUD-ovu kancelariju za pošteno stanovanje i jednake mogućnosti (FHEO) putem telefona na (800)669-9777, online na engleskom ili španskom jeziku ili slanjem obrasca za žalbe poštom ili emailom.

Kako kupiti dom u Americi kao imigrant

An illustration of a young family discussing home-purchasing options as the real estate agent is taking notes.

Stalni stanovnici i vlasnici zelene karte imaju pristup istim opcijama hipotekarnog finansiranja kao i građani Amerike. Ako ste strani državljanin koji živi u drugoj državi, poželećete da potražite hipotekarni program stranog državljana ili razmislite o plaćanju kupovine u gotovini. Bez obzira na vaš trenutni status prebivališta, trebalo bi da preduzmete neke kritične korake kako bi proces kupovine kuće tekao što je lakše moguće.

Pripremite se za kupovinu kuće

Pre nego što počnete da birate nameštaj, moraćete da odredite za šta će se dom koristiti. Da li će vam služiti kao primarno prebivalište? Da li tražite kuću za odmor ili investicionu nekretninu? Vaše potrebe će se značajno razlikovati u zavisnosti od vaših planova za dom.

Ako tražite porodičnu kuću kao primarno prebivalište, trebalo bi da razmotrite svakodnevnu funkcionalnost svog doma. Moraćete da date prioritet broju spavaćih soba i kupatila, rasporedu kuhinje i pogodnostima blizine parkova, rekreacije i prodavnica prehrambenih proizvoda. Ako imate decu školskog uzrasta, želećete da uporedite školske okruge i opštu bezbednost tog područja.

Ako kupujete kuću za odmor ili investicionu nekretninu, prvenstveno se vodi računa o lokaciji, troškovima renoviranja, troškovima održavanja i potencijalnom povratu investicije.

Zona kuće, zajedno sa svim važnim karakteristikama i pogodnostima, odraziće se na prodajnoj ceni. Ali, postoji još više faktora koji mogu povećati vašu početnu uplatu, pa čak i vašu mesečnu ratu hipoteke.

 • Status prihoda i zaposlenja: prilikom obezbeđivanja hipoteke, od potencijalnih kupaca kuće se obično očekuje da dostave dve ili više nedavnih plata i dvogodišnje prijave poreza na dohodak kao i dokaz o zaposlenju i finansijske stabilnosti. Vaš vremenski okvir kupovine kuće će možda morati da se prilagodi ako vam je potrebno više vremena da nabavite ovu dokumentaciju
 • Kreditni rezultat: kupci kuća koji nisu državljani će morati da pokažu kreditni rezultat od 720 ili bolji, iako neki zajmodavci mogu očekivati skoro netaknutu kreditnu ocenu od 780 ili više. Ako imate visok kreditni rezultat, možete očekivati da ćete obezbediti nižu kamatnu stopu na hipoteku, dok ako imate niži kreditni rezultat, vaša kamatna stopa će rasti
 • Učešće: ako nemate prebivalište u Americi, verovatno ćete morati da date veliko učešće ili depozit na imovinu koja može da se kreće od 20% do 50% ukupne cene imovine
 • Naknade za HOA (i co-op): neki domovi podležu pravilima koja sprovodi organizacija koja nadgleda svu imovinu i rezidencije unutar zajednice – ovo je poznato kao Udruženje vlasnika kuća (HOA) ili Zadruga, i zahtevaće da se plaća mesečna naknada povrh vaše mesečne isplate hipoteke

Česta pitanja o kupovini kuće imigrantima

Ako ste imigrant koji želi da kupi svoj prvi dom u Sjedinjenim Državama, možda ćete imati mnogo pitanja. Bilo da se radi o vašem rezidentnom statusu ili istoriji zaposlenja, važno je razumeti šta se očekuje od vas kao potencijalnog kupca kuće u Americi i koja ograničenja i odgovornosti predstoje.

Mogu li vlasnici zelene karte i nedržavljani da kupe kuću u Americi?

Ne morate da budete državljanin Amerike da biste kupili dom u Sjedinjenim Državama, ali ako želite da obezbedite zajam, moraćete da imate na umu da imigracija i status boravka utiču na tipove kredita koji će bit dostupni. Stalni stanovnici i vlasnici zelenih karata ispunjavaju uslove za iste vrste kreidta kao i građani Amerike – uključujući zajmove Fannie Mae i FHA – i moraće da dostave dokaz o prihodima, kreditnoj istoriji i zaposlenju. Fannie Mae je objavila vodič za ispunjvanje uslova za zajmoprimca koji nije državljanin, koji vam dalje može pomoći da utvrdite da li se kvalifikujete. Vodič možete videti klikom OVDE.

Mogu li kupiti kuću sa ITIN brojem?

ITIN je individualni poreski identifikacioni broj i obavezan je da plati savezne poreze bez obzira na imigracioni status osobe; ovo se razlikuje od broja socijalnog osiguranja, koji mogu dobiti samo građani Amerike. Možete kupiti kuću sa ITIN brojem, ali ćete morati da izgradite kreditnu istoriju. Tradicionalne banke mogu oklevati da li vam daju zajam, što znači da ćete verovatno morati da tražite privatnog zajmodavca. Takođe je važno napomenuti da ako imate ITIN, možete kupiti kuću samo ako nameravate da živite u njoj kao primarnom prebivalištu. Da biste dobili ITIN, moraćete da pošaljete Obrazac W7 preko web stranice Poreske uprave.

Koliko dugo možete ostati u Americi ako imate nekretninu?

Posedovanje imovine u Americi vam ne daje automatski boravak. Umesto toga, vreme koje možete da ostanete zavisiće u potpunosti od vize koju imate. Na primer, B1 (biznis viza) ili B2 (posetilačka viza) obično važi šest meseci i ponekad se može produžiti. Druge vrste viza, kao što je H1-B, daju stranim državljanima da rade i borave u Americi nekoliko godina. Najbolje je istražiti web stranicu američkog State Department-a o svim pitanjima u vezi sa američkim vizama i uslovima boravka.

Šta se dešava ako nemate kreditni rezultat u Americi i kreditnu istoriju?

Iako nedostatak kreditne istorije u Americi nije isto što i loš kreditni rezultat, to još uvek nije idealan scenario za potencijalnog kupca kuće. Ako želite da obezbedite hipoteku za kuću, poverioci će želeti dokaz da ste odgovorni zajmoprimac, koji se obično utvrđuje prikazivanjem dve godine istorije iznajmljivanja, bankovnih izvoda i dokaza o otplati dugova. Da biste utvrdili svoju kreditnu sposobnost, preduzmite korake kao što je prijavljivanje za prijavu plaćanja stanarine u tri kreditna biroa – Experian, Equifax i TransUnion – ili u međuvremenu finansirajte manju kupovinu. Ako nemate vremena da uspostavite kreditnu istoriju, možda ćete morati da razmislite o plaćanju svog doma u gotovini.

Šta da radite ako imate niska primanja?

Iako bi pojedincu sa niskim primanjima moglo biti teže da uštedi za učešće ili upravlja svojim odnosom duga i prihoda, nisko primanje ne isključuje nikoga da bude vlasnik kuće zahvaljujući programima koje je odobrila vlada, kao što su FHA krediti. Pojedinci sa niskim prihodima takođe mogu da se kvalifikuju za USDA ruralnu stambenu hipoteku koju podržava Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Država.

Istražite tržište

Pre nego što započnete pretragu, moraćete da postavite sebi sledeća pitanja kao što su:

 • Da li će ovaj dom biti moje primarno prebivalište?
 • Da li je ovo kuća za odmor ili investiciona nekretnina?
 • Koliko ću vremena provesti na ovom imanju?

Na ono što tražite od svoje imovine će značajno uticati način na koji nameravate da je koristite. Drugi fakotori koje treba uzeti u obzir su stope kriminala u oblasti i vrste usluga i sadržaja u blizini, kao što su parkovi i restorani. Kada dobijete opštu predstavu o oblasti u kojoj biste želeli da imate svoj dom, posetite web stranicu za nekretnine kao što je Realtor.com da biste istržili i uporedili vrednosti imovine.

Odredite svoj raspon cena i plan budžeta

Kupovina kuće je više od mogućnosti plaćanja mesečne hipoteke. Uobičajena mudrost je da je kupovina kuće najskuplja imovina koju ćete ikada imati, zbog čega morate pristupiti procesu sa strategijom. Da biste izbegli da se zamarate kupovinom „kuće koja je previše“, želećete da izračunate donos duga i prihoda, imajući na umu da ćete morati da uzmete u obzir mesečne komunalne troškove, održavanje i popravke, između ostalih troškova. Zatim, koristite hipotekarni kalkulator da procenite kolika bi mogla biti vaša mesečna uplata. Dobro pravilo koje treba slediti je da vaš odnos duag i prihoda ne bi trebalo da bude veći od 28% do 31%.

 1. Izaberite pravu imovinu – veće nije uvek bolje kada je u pitanju kupovina kuće. Obavezno razmotrite sve aspekte kuće pre nego što ste započeli proces. Lokacija je jedan od najistaknutijih faktora koj mogu povećati ili smanjiti troškove. Na primer, veći dom u manje poželjnom području često može koštati manje od manje kuće na poželjnijoj lokaciji. Ali dok bi cena kuće na listi mogla biti primamljiva, takođe ćete morati da uzmete u obzir stanje imovine i druge faktore kao što su naplata grejanja i poreza na imovinu. Ovo su svi troškovi koje morate biti u stanju da podnesete
 2. Procenite svoje učešće – zajmodavci preferiraju kada kupci kuća mogu ponuditi učešće od najmanje 20% kupovne cene kuće u gotovini. Još uvek možete da obezbedite hipotekarni kredit za samo 5% do 10% manje, ali sa učešćem manjim od 20%, pozajmice su potrebne za držanje privatnog hipotekarnog osiguranja (PMI), koje obično iznosi 0,2% do 1% vašeg zajma. Što više novca budete u mogućnosti da odložite, manje ćete morati da pozajmljujete i manje će biti vaše isplate svakog meseca. Kalkulator hipoteke vam može pomoći da odredite koliko ćete plaćati svakog meseca na osnovu cene kuće, učešća i procenjenih uslova kredita
 3. Uzmite u obzir i dodatne troškove – ne zaboravite da obezbedite budžet i za troškove zatvaranja (closing costs), koji mogu da se kreću između 2% i 5% kupovne cene. To znači da ako kupite kuću za 300.000 dolara, možete očekivati da ćete platiti izemđu 6.000 i 15.000 dolara u troškovima zatvaranja. Troškovi naknade za zatvaranje variraju u zavisnosti od države, zajmodavca i vrste zajma.

Dobijte prethodno odobrenje za hipoteku

Prethodno odobrenje vam se daje nakon što zajmodavac proceni vašu celokupnu finansijsku istoriju, ulkjučujući vaše bankovne izvode, istoriju zaposlenja, mesečne troškove, kreditni izveštaj i kreditni rezultat, koji obično važi 90 dana. Preporučuje se da dobijete prethodno odobrenje kada budete spremni da počnete da kupujete dom. Prethodno odobrenje omogućava i vama i potencijalnim hipotekarnim zajmodavcima da znate koliki je hipotekarni zajam za koji se kvalifikujete. Prethodno odobrenje jednostavno služi kao dokaz da bi zajmodavac bio voljan da vam da zajam, što će agente za nekretnine učiniti željnijim da rade sa vama.

Kvalifikujte se za hipoteku

Ako ste imigrant ili nosilac vize koji želi da obezbedi hipoteku, najvažnije sredstvo u vašem arsenalu biće vaše socijalno osiguranje ili identifikacioni broj poreskog obveznika (ITIN). Čak i ako niste dokumentovani, sve dok imate ITIN, mogli biste da se kvalifikujete za hipotekarnu pomoć od privatnih zajmodavaca.

Kada budete spremni da se prijavite za hipoteku, budite spremni da pokažete:

 • Isplate za poslednjih 30 dana ili drugi dokaz o trenutnom zaposlenju
 • Dokaz o prihodima (V-2s i 1099s) za poslednje dve godine. Svi prihodi dobijeni iz inostranstva ili u stranoj valuti moraju se konvertovati u dolare
 • Federalne prijave poreza na dohodak za poslednje dve godine, uključujući sve rasporede i priloge. One moraju biti prevedene na engleski ako su na stranom jeziku
 • Lična karta sa fotografijom koju izdaje državni organ i, ako je primenjivo, boravišna karta za strance (resident alien card)
 • Vaša dva prethodna bankovna izvoda za sve bankovne račune (zajmoprimca i žiranta). Oni moraju biti prevedeni na engleski jezik, ako su na stranom jeziku
 • Vaša dva poslednja izveštaja o investicionom računu (zajmoprimac i žirant). Oni takođe moraju biti prevedeni na engleski jezik, ako su na stranom jeziku

Postoji nekoliko opcija zajma dostupnih imigrantima, stalnim stanovnicima i nerezidentima, uključujući:

 • Konvencionalni zajam: put od konvencionalnog kredita počinje u vašoj lokalnoj banci. Zajmoprimci mogu da obezbedi konvencionalni zajam sa samo 3% učešća. Želite da ciljate na kreditni rezultat od 620 ili više, ali imajte na umu da što je vaš rezultat veći, to ćete dobiti bolju stopu na hipoteku
 • USDA zajam: USDA zajam ne predviđa minimalni kreditni rezultat, ali se preporučuje da imate rezultat od najmanje 640 da biste se kvalifikovali
 • Zajam Federalne stambene uprave (FHA): tokom 2021.godine, možete se prijaviti za FHA kredit sa minimalnim kreditnim rezultatoam od 500 i učešćem od 10%. Zajmoprimci sa kreditnim rezultatom od 580 mogu da obezbede zajam sa samo 3,5% učešća
 • Savezna nacionalna asocijacija za hipoteke (FNMA/Fannie Mae): Fannie Mae garantuje hipoteke izdate od strane kreditnih sindikata i drugih finansijskih institucija
 • HSBC: HSBC je banka koja nudi američke hipoteke i stambene kredite za međunarodne klijente koji žive u inostranstvu

Pronađite i izaberite pravog agenta

Kupovina kuće može biti komplikovano iskustvo, zbog čega 74% kupaca odlučuje da radi sa sposobnim agentom za nekretnine. Većina kupaca ima tendenciju da pronađe svog agenta za nekretnine ili putem usmenih preporuka od prijatelja ili koelge, ili direktno sa web stranice ili aplikacije za nekretnine. Pre nego što pristanete da uzmete agenta, obavezno istražite; posetite nijhovu web stranicu, pročitajte nekoliko recenzija i čak odredite vreme da ih intervjuišete da biste videli da li su pouzdani i poznaju lokalno tržište.

Upoznajte svoj budući dom

Usmeravanje na komšiluk i utvrđivanje vašeg raspona cena bi trebalo da bude prvi korak koji ćete napraviti kao lovac na kuće. Bilo da sami posetite kuću kada je dan otvorenih vrata ili ste u grupi koju vodi agent, postavljajte pitanja o energetskoj efikasnosti kuće, mogućnostima parkiranja i bezbednosti u komšiluku. Obratite pažnju na sve željene karakteristike – kao što su stil kuhinje, podovi i uređaji. Da li je kuća dostupna javnim prevozom? Koliko je blizu vašem poslu ili široj porodici? Budite spremni kako biste bili sigurni da vaš budući dom nudi sve što vam je potrebno za udoban život.

Dajte ponudu

Kada pronađete kuću koju želite da kupite, sledeći korak je da date ponudu. U ovom trenutku ćete se obično konsultovati sa svojim agentom za nekretnine, koji će izraditi pismo ponude koje ćete poslati prodavcu. Pismo ponude je pravno obavezujući dokument koji odražava zakone o nekretninama države u kojoj kupujete svoj dom. To će uključivati iznos koji ste spremni da platite za kuću, iznos vašeg učešća, bez obzira da li ste prethodno odobreni za hipoteku i sve druge detalje ili pregovore za koje smatrare da biste vas mogli izdvojiti od ostalih potencijalnih kupaca.

Zakažite pregled i procenu kuće

Pre nego što svoju konačnu ponudu date u pisanom obliku, obvezno se odlučite i za procenu i za inspekciju. Procena je proces kojim se utvrđuje tržišna vrednost vašeg doma i koju će organizovati vaš hipotekarni zajmodavac.

Sa druge strane, inspekcija kuće je suštinski alat za otkrivanje bilo kakvih imovinskih problema. Ovlašćeni inspektor će pregledati strukturu kuće i proveriti krov, električni sistem, vodovod, podrum i potkrovlje (ako je primenljivo), da li postoje problemi koj postoje ili bi se mogli pojaviti u budućnosti. Kao kupac kuće, vi ćete biti odgovorni za zakazivanje i plaćanje pregleda kuće – obično uz pomoć vašeg agenta za nekretnine – ali je vredno ulaganja.

Sklopite dogovor

Došao je i taj dan – vreme je da date depozit i dobijete ključeve svog novog doma. Ako živite u Americi, sastaćete se sa svojim agentom da potpišete papire, uključujući dokumente o hipoteci, porapvke koje je otkrio vaš inspektor i detalje o uplati i troškovima zatvaranja.

Ako živite u inostranstvu, potpisanu dokumentaciju možete poslati poštom agentu za zatvaranje dogovora, dodeliti nekome „punomoćje“ da potpiše papire u vaše ime, ili da pošaljete potpisanu dokumentaciju putem elektronskog potpisa ili e-pošte, u zavisnosti od zakona države u kojoj kupujete. Preporučuje se da zatvorite dogovor za svoj dom pred kraj meseca jer će vam to dati više prostora za disanje između dospeća prve uplate hipoteke i iznosa kamate koje ćete morati da platite.

Naredni koraci nakon kupovine kuće

Sklopili ste dogovor za svoj dom, ali postoji nekoliko stvari koje ćete morati da uradite pre nego što budete u mogućnosti da se uselite ili iznajmite:

 • Duboko čišćenje: novi domovi se obično ostavljaju relativno čisti i spremi za krečenje i radove. Ali, uvek je pametno oprati tepihe i duboko očistiti sve pre nego što unesete bilo kakav nameštaj
 • Proverite detektore dima: detektori požara i ugljen monoksida pomažu u zaštiti vas i vaše imovine ali samo ako ispravno rade. Pokrenite test i zamenite po potrebi uređaje
 • Promenite brave: promenite sve brave u svom novom domu i ažurirajte sve bezbednosne pristupne kodove radi bezbednosti i mira
 • Proverite vazdušne filtere: HVAC filtere za vazduh treba zameniti svake godine. Uverite se da počinjete sa filterom za svež vazduh i budite u toku sa svim potrebama održavanja
 • Podešavanja komunalnih usluga: ponekad će se usluga struje i vode preneti na vaše ime tokom procesa kupovine, ali ako nije još uvek, trebalo bi da to uradite što je pre moguće
 • Ažurirajte svoju adresu: banke, usluge pretplate, vaš poslodavac, pa čak i vaši prijatelji i porodica moraće da budu ažurirani dok se krećete. Američka poštanska služba može proslediti vašu poštu na novu adresu na ograničeno vreme, na vaš zahtev
 • Zaštitite svoju papirologiju: želećete da zaštitite svoju investiciju, a to znači da svoju dokumentaciju čuvate na bezbednom mestu. Razmislite o nabavci sefa u vašoj banci ili o kupovini otpornog sefa za čuvanje u vašem domu

Nabavite polisu osiguranja kuće

Kupovina novog doma je jedna od najznačajnijih investicija koje ćete napraviti u svom životu, zbog čega je toliko važno da mu obezbedite sigurnosnu mrežu. U najmanju ruku, biće vam potrebna polisa osiguranja vlasnika kuće koja će pokriti troškove obnove ili zamene vašeg doma u slučaju katastrofe. Najbolje polise osiguranja vlasnika kuće vam mogu pomoći da se oporavite ako požar, tornado, buđ, uragan, vandalizam ili druge nepredviđene okolnosti oštete vaš dom. Pošto će osiguranje vlasnika kuće biti dodatni trošak pored vaše mesečne isplate hipoteke, moglo bi biti od pomoći da koristite kalkulator osiguranja kuće kada planirate budžet za svoj novi dom.

 

Izvor: Moneygeek.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0