Vlasnik ste kompanije u SAD i želite da zaposlite radnike koji žive u Srbiji?  Ministarstvo rada Sjedinjenih Država kaže da je ovo – legalno!

Vlasnik ste kompanije u SAD i želite da zaposlite radnike koji žive u Srbiji? Ministarstvo rada Sjedinjenih Država kaže da je ovo – legalno!

5 važnih promena u imigracionom zakonu za 2020. godinu!
USCIS će od sada ubrzano obradjivati H-1B vize
Intervju više neće biti potreban za ove američke vize

Kompanije iz Sjedinjenih Država mogu legalno angažovati strance koji žive u drugim zemljama. Mnoge američke kompanije i drugi poslodavci pretpostavljaju da ne mogu zaposliti stranca koji živi u drugoj zemlji. To nije tačno!

Poreska to sumira na ovakav način: „Kao opšte pravilo, plate koje zarađuju nerezidentni stranci za usluge koje obavljaju van Sjedinjenih Država za bilo kog poslodavca predstavljaju prihod iz inostranstva i stoga ne podležu prijavljivanju i zadržavanju američkog federalnog poreza na dohodak“.

Ministarstvo rada Sjedinjenih Država kaže da je ovo – legalno!

No alt text provided for this image

Ministarstvo rada izričito navodi da se potvrda o stranom radu (radna dozvola) odnosi samo na strance koji će raditi u Sjedinjenim Državama.

Kancelarija za sertifikaciju stranog rada Ministarstva rada izdaje sertifikat o stalnom radu u inostranstvu (poznat i kao radna dozvola ili „zelena karta“). Prema ovoj kancelariji, navodi su sledeći: „Stalna potvrda o radu koju izdaje Ministrastvo rada (DOL) omogućava poslodavcu da zaposli stranog radnika za stalni rad u Sjedinjenim Državama“.

Potvrde o radu (radne dozvole) se izdaju samo strancima koji rade unutar Sjedinjenih Država. Ovo je ono što Ministarstvo rada navodi na svojoj web stranici: „Programi sertifikacije stranih radnika osmišljeni su da osiguraju da prijem stranih radnika da rade u Sjedinjenim Državama na stalnoj ili privremenoj osnovi neće negativno uticati na mogućnosti zapošljavanja, plate i uslove rada američkih radnika“.

Ima smisla da američka vlada brine samo o zaštiti američkih građana na tržištu rada od stranaca koji će doći u Sjedinjene Države da preuzmu svoje poslove.

Međutim, nigde u pravilima i propisima američkog Ministarstva rada ne stoji da je nezakonito da američke kompanije zapošljavaju strance koji žive u drugim zemljama i koji će ostati u svojim zemljama.

Poreska uprava navodi da je ovo – legalno!

No alt text provided for this image

Poreski zakoni Sjedinjenih Država kažu da je potpuno legalno zapošljavati strance koji žive u drugim zemljama. Poreska služba navodi na svojoj web stranici:

„Nerezidentni stranci

Po pravilu, plate koje zarađuju stranci nerezidenti za usluge koje obavljaju van Sjedinjenih Država za bilo kog poslodavca predstavljaju prihod iz inostranstva i stoga ne podležu prijavljivanju i zadržavanju američkog federalnog poreza na dohodak“.

To znači da američke kompanije koje angažuju strance koji žive van Sjedinjenih Država nisu obavezne da zadržavaju porcenjene poreze zaposlenog i ne moraju da prijave ove zarade Poreskoj upravi.

Nema obrazaca W-2 ili 1099!

Osobe koje nisu građani Sjedinjenih Država a rade van Amerike za američke kompanije ne plaćaju poreze

Pročitajte šta o ovome kaže Mike Emeigh, stručni poreski savetnik više od 20 godina, u sledećem segmentu Pitanja i odgovora:

Pitanje: Ako nisam građanin Sjedinjenih Država, a radim za američku kompaniju iz svog doma u inostranstvu, da li moram da platim poreze u Americi?

Odgovor: „Ako je vaš jedini prihod od američke kompanije od kompenzacije za usluge izvršene za tu kompaniju, a niste izvršili nikakve usluge za kompaniju dok ste fizički prisutni u Sjedinjenim Državama, nećete biti podložni američkim porezima na taj prihod“.

Takođe, pogledajte publikaciju IRS 519, Poreski vodič za strance u Sjedinjenim Državama, klikom OVDE.

Nema odbitaka za socijalno osiguranje ili Medicare

No alt text provided for this image

Poreska uprava takođe navodi da stranci koji rade za američku kompaniju van Sjedinjenih Država neće biti podložni odbicima socijalnog osiguranja ili Medicare-a.

Evo šta piše na web lokaciji Poreske uprave:

Uopšteno govoreći, porezi na socijalno osiguranje i Medicare se primenjuju na isplate plata za usluge koje se obavljaju kao zaposleni u Sjedinjenim Državama, bez obzira na državljanstvo ili prebivalište bilo zaposlenog, bilo poslodavca“.

Napomena: Reči „U Sjedinjenim Državama“ znače da zaposleni mora biti unutar Amerike.

Prema tome: Bez poreza na socijalno osiguranje ili doprinosa za Medicare od strane poslodavca ili odbitaka od plata stranog radnika.

Imigracija i carina Sjedinjenih Država (U.S. Immigration and Customs enforcement)

No alt text provided for this image

Nije potrebna američka imigraciona viza!

Advokat za imigraciju i rad, Kyle D. Sciuchetti, iz advokatske firme Bullivant Houser Bailey u Portlandu (Oregon) ističe razliku između zapošljavanja stranca u Sjedinjenim Državama i onog koji će raditi samo van Sjedinjenih Država gde nema obrazaca W-2 ili 1099, ili su potrebne imigracione vize.

Prema globalnom advokatu za zapošljavanje, Donald C. Dwoling Jr.-u, partneru u advokatskoj firmi K&L Gates u Njujorku, poslodavci u Sjedinjenim Državama mogu da angažuju strance koji rade van Sjedinjenih Država. U takvim slučajevima nisu potrebne američke imigracione veze (zelene karte). On daje primer:

Američka kompanija bi možda želela da zaposli nekoga u Argentini ko može da radi od kuće, ali posao bi bio za američku kompaniju (i ne bi bio povezan sa poslom u Argentini)“.

Na web stranici All Business se jasno navodi da nije potrebna imigraciona viza ii zelena karta ako poslodavac iz Sjedinjenih Država angažuje stranca koji živi u inostranstvu:

„Razumite uslove za vizu. Ako angažujete stranog radnika koji nema američko državljanstvo, možda ćete biti zabrinuti oko dobijanja radne vize. Srećom, ako radnik neće živeti u Sjedinjenim Državama ili obavljati posao na američkom tlu tokom trajanja ugovora, uopšte nećete morati da se bavite vizama“.

Mnoge američke kompanije predaju poslove strancima u drugim zemljama

No alt text provided for this image

Američka administracija za mala preduzeća (SBA) ne vidi ništa loše u tome da američka kompanija zapošljava strance širom sveta.

Outsourcing se definiše kao „metoda tokom koje američke kompanije zapošljavaju strane radnike umesto Amerikanaca“.

Outsourcing je postao popularan tokom 2000tih godina, a Wall Street Journal je 2010.godine objavio priču o novom trendu pod naslovom „Velike američke firme menjaju zapošljavanje u inostranstvu“. Ova priča je objasnila da: „Multinacionalne korporacije, kompanije velikih brendova koje zapošljavaju petinu svih američkih radnika, zapošljavaju u inostranstvu dok smanjuju zapošljavanje kod kuće, zaoštravajući debatu o uticaju globalizacije na američku ekonomiju“.

WSJ je naveo određene američke kompanije koje se bave outsourcing-om:

Trend naglašava rastući značaj drugih ekonomija, posebno u Aziji koja se brzo razvija, za velika preduzeća u Sjedinjenim Državama kao što su General Electric Co., Caterpillar Inc., Microsoft Crop. I Wal-Mart Stores Inc“.

NY Times je 2012.godine objavio priču o nekoliko „američkih kompanija koje zapošljavaju strance koji rade u drugim zemljama, što je savršeno legalno. Mnoge od ovih kompanija su zapošljavale samo 25% svog osoblja u Sjedinjenim Državama, dok su ostalih 75% slobodnjaci, raštrkani po celom svetu“.

Prednosti zapošljavanja slobodnih stranaca koji rade u drugim zemljama uključuju:

No alt text provided for this image

  • Američka kompanija štedi vreme i novac tako što ne mora da zadrži procenjene poreze, poreze na socijalno osiguranje i Medicare, od plate zaposlenih
  • Poslodavac u Sjedinjenim Državama štedi novac tako što ne mora da plaća doprinose prema Federalnom zakonu o doprinosima za osiguranje (FICA). To uključuje poreze na socijalno osiguranje u Sjedinjenim Državama (6,2%) i Medicare (1,45%). To je ušteda od 7,65% za poslodavca u Sjedinjenim Državama prema trenutnim stopama
  • Poslodavac ne mora da podnosi izveštaje IRS-u ili Odeljenju za rad

Obrazac W-8BEN Poreske uprave je obavezan za strane nezavisne radnike

Za sve pojedinačne strance koji žive van Sjedinjenih Država i rade kao udaljeni nezavisni radnik, Poreska služba objavljuje poseban obrazac koji se zove W-8BEN. Poreska uprava je 2020.godine jasno stavila do znanja da strani pojedinci moraju koristiti obrazac W-8BEN.

Poreska uprava kaže: „Obrazac W-8BEN sada koriste isključivo pojedinci. Ovaj obrazac se takođe može koristiti za tvrdnju da je strano lice izuzeto od prijavljivanja obrasca 1099 i rezervnog zadržavanja prihoda za prihod koji ne podleže zadržavanju po odbitku iz poglavlja 3 i koji nije plaćanje po odbitku. Na primer, strano lice možete dostaviti Obrazac W-8BEN brokeru kako biste utvrdili da bruto prihod od prodaje hartija od vrednosti ne podleže prijavljivanju obrasca 1099 ili rezervnom zadržavanju“.

Ovde postoji jednostavno objašnjenje na koga se zapravo primenjuje W-8BEN.

Preuzmite obrazac W-8BEN, klikom OVDE. Poreska uprava olakšava popunjavanje online obrasca. Popunite ovaj obrazac i pošaljite ga svom poslodavcu u Sjedinjenim Državama koji će ga čuvati u slučaju da ga Poreska služba opet zatraži.

Stoga se obrazac W-8BEN ne podnosi Poreskoj upravi. Poreska uprava to jasno objašnjava navodeći: „Pošaljite obrazac W-8BEN kada to zatraži agent po odbitku ili platilac bez obzira da li tražite sniženu stopu ili izuzeće od zadržavanja“.

Poreska uprava povremeno ažurira informacije o obrascu W-8BEN i to možete videti klikom OVDE. Poslednja revizija je izvršena 5.novembra 2019.godine.

Strane kompanije koje rade kao nezavisni ugovarači

Dok je obrazac W-8BEN za strane pojedince, drugi obrazac Poreske uprave postoji za sve strane kompanije koje rade van Sjedinjenih Država kao nezavisni ugovarač, poznat kao W-8 BEN E.

Kalifornijski stručnjak za CPA i poresko pravo objašnjava razliku, koju možete videti klikom ovde.

Ostale razlike između obrazaca W-8BEN i W-8BEN E takođe možete videti klikom OVDE.

Drugi resursi poreske uprave u vezi sa obrascem W-8BEN

Poreska uprava takođe objavljuje korisne informacije u vezi sa W-8BEN kao što su:

  • O obrascu W-8BEN E, Potvrda o statusu stvarnog vlasnika za porez na odbitku u Sjedinjenim Državama i izveštavanje (entiteta) – možete videti klikom OVDE
  • O publikaciji 519, Poreski vodič za strance u Sjedinjenim Državama – možete videti klikom OVDE

Korisna objašnjenja o popunjavanju Obrasca W-8BEN

Ako obrazac deluje zbunjujuće, Poreska služba ovde objavljuje online uputstva za ovaj obrazac. Ta uputstva možete videti klikom OVDE, i ona vam mogu pomoći da pravilno popunite ovaj obrazac.

Poreska uprava je 2018.godine objavila revidirano uputstvo za podnosioca zahteva za obrasce W-8BEN i W-8BEN E, koji možete videti OVDE.

Zaključak

Ukratko: Odeljenje za rad Sjedinjenih Država, Poreska uprava, SBA i advokati za imigraciju u Sjedinjenim Državama kažu da je legalno da američka kompanija (ili bilo koji američki poslodavac) angažuje strance koji žive van Amerike kao udaljene radnike ili radnike koji rade na daljinu.

Povrh toga, Poreska uprava pokazuje kako američki poslodavac može da uštedi vreme i novac tako što ne mora da plaća porez na socijalno osiguranje, doprinosi Medicare-u ili da podnosi obrasce W-2 ili 1099. To je ušteda od 7,65% svih plata koje plaća američki poslodavac.

Poreska uprava čak daje W-8BEN tako da stranci koji žive van Sjedinjenih Država mogu biti oslobođeni svih američkih poreza kao nezavisni ugovarači.

 

Izvor: LinkedIn.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0