Usluge sertifikovanih prevoda sa srpskog na engleski i obrnuto

Usluge sertifikovanih prevoda sa srpskog na engleski i obrnuto

EFS – Financing purchases of trucks and trailers
Mobile Trailer Patching
Conestoga 53 ft – 2023 for sale or rent

Usluge sertifikovanih prevoda sa srpskog na engleski i obrnuto.
Prevod svih vrsta tekstova:
• ličnih dokumenata (izvodi iz matičnih knjiga rođenih/venčanih, diplome, prepisi ocena,
svedočanstva…),
• medicinskih dokumenata (izveštaji lekara, otpusne liste…) i
•  pravnih dokumenata (sudske odluke, poslovni ugovori…)
Prevodi priznati od strane ambasada i USCIS.

Tel: (713) 494-1184
info@AskATranslator.net
www.AskATranslator.net

COMMENTS

WORDPRESS: 0