USCIS je ukinuo naknadu za biometrijske podatke za većinu imigracionih aplikacija

USCIS je ukinuo naknadu za biometrijske podatke za većinu imigracionih aplikacija

Bajdenova administracija predlaže ograničavanje javnih beneficija za aplikante za zelenu kartu
OC Law Group LLC: Vaš pouzdan partner na putu do američkog sna
Da li novi imigranti plaćaju porez u prvih 7 godina u Sjedinjenim Državama? Evo odgovora na ovo pitanje

U.S. Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) donela je važnu promenu kako bi procesi imigracije bili jednostavniji i manje skupi. Počevši od 1. aprila 2024. godine, ukinuli su dodatnu naknadu za biometrijske podatke (poput otisaka prstiju i fotografija) za većinu prijava.

ŠTA SU BIOMETRIJSKI PODACI I ZAŠTO SE PRIKUPLJAJU? Biometrijski podaci su fizičke karakteristike poput otisaka prstiju i fotografija koje su jedinstvene za svaku osobu. USCIS prikuplja biometrijske podatke radi provere identiteta podnosilaca zahteva i osiguranja sigurnosti imigracionog sistema.

ŠTA JE PROMENA? Nedavna promena pravila značajno je smanjila broj prijava za koje je potrebna posebna naknada za biometrijske podatke. Sada je cena biometrijskih podataka uključena u glavnu naknadu za podnošenje za većinu prijava, što proces čini efikasnijim i pristupačnijim za mnoge imigrante.

Pre promene pravila, većina prijava zahtevala je posebnu naknadu za biometrijske podatke. To je uključivalo prijave za:

Zelene karte (Obrazac I-485): Ovaj obrazac se koristi za prilagođavanje statusa radi postizanja statusa zakonitog stalnog stanovnika.

Radne dozvole (Obrazac I-765): Ovaj obrazac se koristi za dobijanje odobrenja za rad u Sjedinjenim Američkim Državama.

Putna dokumenta (Obrazac I-131): Ovaj obrazac se koristi za dobijanje dozvole za putovanje van SAD-a i povratak kao zakoniti stalni stanovnik ili drugi kvalifikovani nestrani imigrant.

Sticanje državljanstva (Obrazac N-400): Ovaj obrazac se koristi za apliciranje za američko državljanstvo. Mnogi drugi obrasci: Različiti drugi obrasci i podnesci takođe su zahtevali posebnu naknadu za biometrijske podatke, u zavisnosti od konkretnih prednosti koje se traže.

boundless.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0