USCIS – Imigranti će od sada moći da podnose aplikacije za azil u SAD online

USCIS – Imigranti će od sada moći da podnose aplikacije za azil u SAD online

Novi predlog zakona skratiće trajanje viza za studente i učesnike programa razmene
Zelena Karta je prvi put uvedena 1950.godine. Evo kako je nastao najpoželjniji dokument svih imigranata
Najbolje plaćeni poslovi u Americi za koje vam nije neophodno radno iskustvo

Službe za državljanstvo i imigraciju SAD objavile su danas da je obrazac I-589,  Form I-589, Application for Asylum and for Withholding of Removal, dostupan za podnošenje onlajn za određene podnosioce zahteva za azil. USCIS nastavlja da prihvata najnoviju papirnu verziju ovog obrasca poštom.

Širenje onlajn podnošenja zahteva je prioritet za USCIS jer naše poslovanje činimo efikasnijim i efektivnijim za agenciju i naše zainteresovane strane, podnosioce zahteva i peticija“, rekao je direktor USCIS-a Ur M. Jaddou. „Opcija za podnošenje afirmativnih zahteva za azil putem interneta deo je tekućeg poteza USCIS-a da se minimizira oslanjanje na papirne evidencije i dalji prelazak na elektronsko okruženje.

U ovom trenutku, opcija za podnošenje onlajn obrasca I-589 dostupna je samo za određene podnosioce zahteva za azil. Podnosioci zahteva mogu da koriste svoj USCIS onlajn nalog da podnesu zahtev za azil USCIS-u ako su fizički prisutni u Sjedinjenim Državama.

Da bi podneo zahtev online, podnosilac zahteva prvo mora da pregleda uputstva na veb stranici USCIS-a kako bi utvrdio da li se njihova prijava može podneti elektronskim putem.

Afirmativni podnosioci zahteva za azil ne mogu podneti onlajn obrazac I-589 ako:

• Ako su u postupku pred imigracionim sudom ili pred Odborom za žalbe za imigraciju;
• Ako su  dete bez pratnje kako je definisano u 6 U.S.C. § 279(g) i nalaze se u postupku uklanjanja;
• Nalaze se među kategorijama podnosilaca zahteva koji trenutno moraju da podnesu zahtev poštom Centru za proveru azila, kao što je navedeno u odeljku sa posebnim uputstvima na našoj veb stranici obrasca I-589; ili su već podneli obrazac I-589, koji je još uvek na čekanju kod USCIS-a.

Tokom fiskalne godine (FG) 2021, USCIS je primio više od 8,8 miliona zahteva za imigracione beneficije i druge zahteve, uključujući 61.150 obrazaca I-589. Od pokretanja onlajn podnošenja zahteva 2017. godine, ukupan broj elektronskih obrazaca se značajno povećao. U fiskalnoj 2021. godini, više od 1,21 miliona prijava, peticija i zahteva je podneto online, što predstavlja povećanje od 2,3% u odnosu na 1,18 miliona podnetih u fiskalnoj 2020.

Da bi podneo onlajn obrazac I-589, pojedinac mora prvo da kreira USCIS nalog online, koji pruža zgodan i siguran metod za podnošenje obrazaca i praćenje statusa USCIS imigracionog zahteva na čekanju tokom procesa donošenja odluke. Nema troškova za postavljanje naloga, koji nudi niz funkcija, uključujući mogućnost komunikacije sa USCIS-om o aplikaciji preko bezbednog prijemnog sandučeta i odgovaranja na mreži na Zahteve za dokaze.

Uz dodatak onlajn podnošenja obrasca I-589, pojedinci sada mogu podneti 13 USCIS obrazaca online.

USCIS

COMMENTS

WORDPRESS: 0