USCIS ažurirao nove smernice za žrtve porodičnog nasilja (VAWA)

USCIS ažurirao nove smernice za žrtve porodičnog nasilja (VAWA)

Svi aplikanti za zelenu kartu sada moraju biti potpuno vakcinisani protiv COVID-19
Čikago postaje “Sanctuary City”. Novi plan sprečiće saradnju lokalne policije sa imigracionim vlastima
Kako član vaše porodice van Amerike može dobiti zelenu kartu?

Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) objavlila je smernice u svom priručniku o kvalifikovanju, podnošenju i zahtevima za donošenje odluka koje se odnose na samopeticije Zakona o nasilju nad ženama ( Violence Against Women Act – VAWA) kako bi ažurirale praksu i uskladile politike USCIS-a sa nedavnim sudskim odlukama.

Ažurira se tumačenje uslova za zajedničko prebivalište između supružnika ili odnosa roditelj-dete. Umesto toga, podnosilac predstavke mora da dokaže da živi ili da je boravio sa nasilnikom u bilo kom trenutku u prošlosti.

Takođe širom zemlje sprovodimo odluke u predmetun Da Silva v. Attorney General, 948 F.3d 629 (3rd Cir. 2020), and Arguijo v. United States, 991 F.3d 736 (7th Cir. 2021). . Da Silva protiv državnog tužioca je smatrao da kada se ocenjuje uslov dobrog moralnog karaktera, čin ili osuda su „povezani sa” napadom ili ekstremnom okrutnošću kada imaju „uzročno-posledične ili logičke veze”. Arguijo protiv USCIS-a dozvoljava pastorčetu i očuhu da i dalje ispunjavaju uslove za VAWA samo-peticiju čak i ako su roditelj razvedeni.

Ova ažuriranja su u skladu sa Izvršnom naredbom 14012: Vraćanje vere u naš sistem legalne imigracije i jačanje napora za integraciju i inkluziju za nove Amerikance.

Nove smernice se mogu naći u USCIS Priručniku.  USCIS pozdravlja povratne informacije o ovim uputstvima i razmotriće sve komentare primljene u budućim ažuriranjima.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0