U maju je došlo do smanjenja broja zaostalih zahteva za Zelenu kartu

U maju je došlo do smanjenja broja zaostalih zahteva za Zelenu kartu

Nikola Jokić i dalje vodi u trci za MVP nagradu
Ovo su najbolje države u SAD za penzionisanje
Chicago restaurant week 2022! Učestvuje više od 300 restorana

U Nacionalnom centru za vize (NVC) Ministarstva spoljnih poslova Amerike broj zahteva je smanjen u maju za 4%, te je sada taj broj 337.307, dok je u aprilu bilo 351.624 aplikanata. Ovo pokazuje određeni napredak u obradi zahteva, iako je značajan broj od preko 337.000 zahteva i dalje neobrađen do kraja meseca maja.

Pored toga, broj podnosilaca zahteva za zelenu kartu čiji su slučajevi kompletni sa svim dokumentima i spremni za zakazivanje intervjua takođe je opao za 4%, sa 404.459 u aprilu na 387.068 u maju. Ovo znači da je manji broj slučajeva stigao do faze u kojoj su potpuno pripremljeni za intervju.  

Međutim, broj ljudi koji su zapravo zakazani za intervju za zelenu kartu opao je još više, za 6%, sa 52.835 u aprilu na 49.761 u maju. Ovaj pad u zakazivanju intervjua može doprineti ukupnom zaostatku, jer manji broj podnosilaca zahteva napreduje kroz finalne faze procesa.

BOUNDLESS

COMMENTS

WORDPRESS: 0