Top 5 američkih gradova sa najvećom minimalnom satnicom

Top 5 američkih gradova sa najvećom minimalnom satnicom

FEMA: Zahtev za odštetu od poplava možete predati do 30. oktobra
Tri od 50 najboljih barova Severne Amerike nalazi se u Čikagu
Kalifornijska kompanija poklanja pola miliona televizora od 55″ u zamenu za vaše podatke

Trenutno, federalna minimalna zarada iznosi samo 7.25 dolara po satu, uprkos nedavnim pozivima na minimalnu zaradu od 15 dolara. Prema istraživanju Investopedie, pet najvećih gradova u Sjedinjenim Državama sa najvišom minimalnom platom do 2021.godine su sledeći gradovi:

  • Emeryville, CA
  • Seattle, WA
  • Sunnyvale, CA
  • Mountain View, CA
  • San Francisco, CA2

Osim toga, nekoliko država je usvojilo zakone koji će na kraju sve gradove u njihovoj nadležnosti staviti na 15 dolara ili više po satu. Radnici u nekim od ovih gradova će morati da sačekaju nekoliko godina da se novi zakoni o minimalnim zaradama u potpunosti primene. Na primer, stanovnici Floride su glasali u novembru 2020.godine za postepeno povećanje minimalne plate države (počevši od 10 dolara po satu 30.septembra 2021.godine) sve dok ne dostigne 15 dolara po satu u septembru 2026.godine.

 

Pritisak za veće minimalne plate

Pre početka 2010tih godina, nekoliko država i opština su imale minimalne plate znatno veće od saveznih minimalnih zarada. Ovo se promenilo kada su se radnici sa minimalnom platom, posebno u ovim gradovima, okupili kako bi širili svest o svom položaju. Od svog vrhunca 1968.godine, minimalna plata u odnosu na inflaciju i troškove života je stalno padala.

Ove kampanje za podizanje svesti su bile izuzetno uspešne i privukle su podršku istaknutih aktivista koji su od tada uspešno gurali lokalne vlade u nekoliko gradova da odrede veće minimalne zarade koje omogućavaju radnicima da se osamostale.

 

Minimalne zarade u državama

Matematički je nemoguće, čak i sa punim radnim vremenom, izdražvati sebe, a još manje porodicu, na poslu sa minimalnom platom – posebno u skupim gradovima. Svih pet gradova navedenih u nastavku su među najskupljih u SAD-u, sa stanovnicima San Franciska koji ima približno 25% niži životni standard u 2018.godini od onih koji žive u drugim američkim gradovima (u smislu kupovne moći).

  1. Emeryville: $17.13 po satu

Kada je Emeryville, CA, prvi put odredio svoju minimalnu platu 2015.godine, u početku je ustanovio dve različite stope koje su se odnosile ili na mala ili na velika preduzeća. To je ostao slučaj svaki put kada se minimalna plata godišnje povećavala do 2019.godine, kada je za bilo koje preduzeće (isključujući određen emale, nezavisne restorane) postavljena stopa od 16,30 dolara.

1.jula 2020.godine, Emeryville je povećao svoju minimalnu platu za sva preduzeća na 16,84 dolara po satu, čime je postao najveći u SAD-u.

1.jula 2021.godine, povećalo se na 17,13 dolara na sat.

Uprkos tome što ima najmanji broj stanovnika u bilo kom gradu na ovoj listi, ova stopa ima smisla s obzirom na činjenicu da su troškovi života Emeryville-a veći od celokupne države Kalifornije u nekoliko kategorija, uključujući stanovanje, namirnice i zdravstvo.

  1. Seattle: $16.69 po satu

U junu 2014.godine, Sijetl je ušao u istoriju kada je njegovo gradsko veće potpisalo zakon o povećanju minimalne plate za sve radnike u gradu na 15 dolara. Grad ej postao prvi u SAD-u sa minimalnom platom od 15 dolara. U tom trenutku nijedan drugi grad nije imao ni približno minimalnu platu.

Minimalna plata je od tada dodatno povećana, što je povećanje koje je počelo 2018.godine, ali nije pogodilo sve radnike u celom gradu do 2021.godine. Od 2021.godine, i velika i mala preduzeća plaćaju 16,69 dolara po satu. U slučaju potonjeg, ovo se smanjuje na 15 dolara ako poslodavac plaća 1,69 dolara po satu za medicinske beneficije ili zaposleni zarađuje 1,69 dolara po satu najponica. Osim toga, Sijetl je jedini grad na ovoj listi koji se nalazi u Kaliforniji.

  1. Sunnyvale: $16.30 po satu

Sunnyvale je prvobitno uspostavio svoju minimalnu platu 1.januara 2015.goidne, na 10.30 dolara po satu. Kada je pravilnik usvojen, uključivao je odredbe kojima se osigurava da će stopa godišnje rasti za određeni iznos sve dok ne dostigne 15 dolara 2019.godine.

Osim toga, Sunnyvale je utvrdio da će svake godine nakon 2019.godine minimalna plata rasti kao dogoovr na povećanje troškova života, do najviše 5% godišnje, u prethodnoj godini. time se želi osigurati da inflacija ne može smanjiti vrednost kamatne stope. Od 1.januara 2021.godine, minimalna zarada grada iznosi 16.30 dolara po satu.

Interesantna činjenica: SeaTac, WA, zapravo ima veću minimalnu platu od Sunnyvale-a, koja iznosi 16,57 dolara po satu. Međutim, ovo je dostupno samo zaposlenima u gradskoj industriji ugostiteljstva i transporta.

Izvan tih radnika, SeaTac-ova opšta minimalna zarada ista je kao i državna minimalna zarada; 13,69 dolara po satu.

  1. Mountain View: $16.30 po satu

Poput Sunnyvale-a, Mountain View je 1.januara 2015.godine ustanovio lokalnu minimalnu platu od 10,30 dolara po satu. Takođe je trebalo da se povećava za određeni iznos svake godine sve dok ne dostigne 15 dolara po satu u 2018.godini. Od 2019.godine pa nadalje, za borbu protiv inflacije, stopa će se povećati na osnovu bilo kakvog povećanja troškova života u prethodnoj godini. Od 1.januara 2021.godine, minimalna plata Mount View-a iznosi 16,30 dolara po satu.

Interesantna činjenica: Drugi grad u Kaliforniji, Berkeley, je takođe imao minimalnu platu od 16,07 dolara po satu od 1.jula 2020.godine. Do 1.jula 2021.godine, govorilo se da će minimalna zarada Berkeley-ja „skočiti za prethodnu kalendarsku godinu (ako postoji) u indeksu potrošačkih cena za gradske radnike i činovnike za gradsko statističko područje San Francisko-Oukland-San Jose, CA.“.

  1. San Francisko: $16.07 po satu

Dok je Sijetl tehički bio prvi grad u SAD-u koji je usvojio minimalnu platu od 15 dolara po satu, sličan zakon San Franciska – koji su glasači odobrili 2014.godine – stupio je na snagu ranije. Veća minimalna zarada u gradu je u potpunosti primenjena do 2018.godine. To je odmah dovelo do povećanja plata za 142.000 radnika – 23% gradske radne snage. Trenutna minimalna zarada u San Francisku je postala 16.07 dolar apo satu od 1.juna 2020.godine. Ove godine će biti 16.32 dolara po satu.

 

Izvor: Investopedia

COMMENTS

WORDPRESS: 0