Sticanje američkog državljanstva rođenjem u SAD ili preko roditelja. Evo najbitnijih informacija o ovoj važnoj temi

Sticanje američkog državljanstva rođenjem u SAD ili preko roditelja. Evo najbitnijih informacija o ovoj važnoj temi

5 jednostavnih načina kako da se brzo rešite dugova na vašim kreditnim karticama
Američko državljanstvo – Evo koje prednosti, nedostake i odgovornosti ono nosi sa sobom
Kako da se vratite u Sjedinjene Države ako ste izgubili zelenu kartu?

Pregled informacija o tome ko može da stekne ili dobije američko državljanstvo kroz status državljanstva svojih roditelja ili naturalizacijom

Ako ste rođeni na tlu Sjedinjenih Država, rođeni ste od strane roditelja koji su državljani Sjedinjenih Država, ili ste postali naturalizovani građanin i živite na teritoriji Amerike, očigledno imate američko državljanstvo. Međutim, mnogi drugi ljudi su automatski postali državljani Sjedinjenih Država, uprkos tome što su rođeni u drugoj državi; a mnogi to i ne znaju. Na primer, možda ste državljanin Sjedinjenih Država ako imate direktne pretke koji su bili državljani Amerike, ili ako su vaši roditelji postali američki državljani kada ste bili maloletni.

Američko državljanstvo se može dobiti na jedan od četiri načina:

 • Rođenjem u Sjedinjenim ili na jednoj od njihovih teritorija
 • Rođenjem od strane roditelja koji su državljani Amerike (nazvano „sticanje“ državljanstva)
 • Naturalizacijom (dobijanjem državljanstva nakon prijave i medicinskog pregleda), ili
 • Naturalizacijom roditelja (nazvano „izvođenje“ državljanstva)

Većina ljudi koji su postali državljani Sjedinjenih Država po rođenju, ali to ne znaju nužno, spadaju u jednu od tri grupe:

 • Ljudi rođeni u Sjedinjenim Državama koji su većinu života proveli u drugim državama. Ako spadate u ovu kategoriju, možda ćete pogrešno verovati da vam je vaše dugo odsustvo iz Amerike, plus glasanje ili vojne aktivnosti negde drugo, lišilo vašeg državljanstva. Ovo verovatno nije slučaj
 • Ljudi koji imaju državljane Sjedinjenih Država u svojoj direktnoj liniji porekla. Ako su vaši roditelji, baka ili deka bili američki državaljani možda ne biste shvatili da se američko državljanstvo prenelo niz liniju srodstva, čak i ako ste rođeni negde drugo, a vaši roditelji ili baka i deka ne žive dugo u Sjedinjenim Dražvama
 • Deca naturalizovanih državljana Sjedinjenih Država. Kada roditelji postanu naturalizovani građani, njihova maloletna deca sa zelenim kartama automatski dobijaju američko državljanstvo (Ovo je posebno zgodno jer deca mlađa od 18 godina ne mogu normalno da podnesu zahtev da postanu naturalizovani građani)

Moraćete, međutim, da sprovedeta određena istržaivanja da bise utvrdili svoja prava kada je državljanstvo u pitanju. Hajde svakako da vidimo svaku od gore navedene tri mogućnosti.

Rođenje u Sjedinjenim Državama ili na teritoriji Sjedinjenih Država

Dete rođeno na američkom tlu automatski dobija američko državljanstvo, osim ako je dete rođeno od strane službenika strane vlade koji je u Sjedinjenim Državama kao priznati diplomata.

Deca rođena na određenim američkim teritorijama – Portoriku (Puerto Rico), Devičanskim ostrvima (Virgin Islands), Severnim Marijanskim ostrvima (Northern Marianna Islands) i Guamu (Guam) –  takođe mogu da steknu američko državljanstvo ako je bar jedan roditelj američki državljanin i bio je fizički prisutan u Sjedinjenim Državama ili nekom od njihovih spoljnih poseda. U neprekidnom trajanju od godinu dana u bilo koje vreme pre porođaja.

Svako ko je rođen sa američkim državljanstvom zadržava ga doživotno osim ako ga se svojevoljno ne odrekne – na primer, podnošenjem zakletve odricanja.

Rođenje na osnovu roditelja koji su američki državljani („Sticanje“ (Acquisition))

U mnogim okolnostima, iako je dete rođeno van Sjedinjenih Država, ako je bar jedan roditelj bio američki državljanin u vreme rođenja deteta, dete automatski „stiče“ državljanstvo. Kada se ovo dete uda i ima svoju decu, ta deca takođe mogu dobiti američko državljanstvo po rođenju.

Zakoni koji regulišu da li dete rođeno van Sjedinjenih Država stiče američko državljanstvo od roditelja menjali su se nekoliko puta. Moraćete da pogledate zakon koji je bio na snazi na datum rođenja deteta (i rođenja roditelja, ako su baka i deka bili državljani koji su ga možda preneli roditelju) za smernice. Ovi zakoni se razlikuju za sledeće vremenske periode:

 • Do 24.maja 1934.godine
 • maja 1934.godine do 12.januara 1941.godine
 • januara 1941.godine do 23.decembra 1952.godine
 • decembra 1952.godien do 13.novembra 1986.godine i
 • novembra 1986.godine do danas

Naturalizacija roditelja („Izvođenje“ (Derivation))

Kada se roditelj naturalizuje, njegova ili njena deca mogu automatski dobiti „izvedeno“ državljanstvo, pod uslovom da imaju zelene karte i da su mlađi od 18 godina i da u to vreme žive sa roditeljem.

Postati državljanin Sjedinjenih Država na ovaj način ima posebnu korist: dete koje dobija američko državljanstvo putem naturalizacije jednog ili oba roditelja ne mora da učestvuje u ceremoniji naturalizacije.

Zakoni o automatskoj naturalizaciji dece su se godinama razlikovali. Da li ste državljanin Sjedinjenih Država ili ne, određuju zakoni koji su postojali kada je došlo do naturalizacije vašeg roditelja. Ovi zakoni se razlikuju za sledeće vremenske periode:

 • Roditelji koji su se naturalizovali pre 24.maja 1934.godine
 • Roditelji koji su se naturalizovali između 24.maja 1934.godine i 12.januara 1941.godine
 • Roditelji koji su se naturalizovali između 13.januara i 23.decembra 1952.godine
 • Roditelji koji su se naturalizovali između 24.decembra 1952.godine i 4.oktobra 1978.godine
 • Roditelji koji su se naturalizovali između 5.oktobra i 26.februara 2001.godine i
 • Roditelji koji su se naturalizovali između 27.februara 2001.godine do danas

 

Izvor: Nolo.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0