Šta je proces denaturalizacije i da li američki  građani mogu ostati bez državljanstva?

Šta je proces denaturalizacije i da li američki građani mogu ostati bez državljanstva?

Novi predlog zakona skratiće trajanje viza za studente i učesnike programa razmene
USCIS najavio ponovno otvaranje svojih kancelarija počevši od 4. juna
Evo šta sve obuhvata novi zakon koji će milionima imigranata omogućiti put do legalnog statusa

Iako retko, moguće je da se naturalizovanom američkom građaninu oduzme državljanstvo kroz proces koji se naziva „denaturalizacija“. Bivši građani koji su denaturalizovani podležu deportaciji iz Sjedinjenih Država. Američkim državljanima rođenim na tlu Amerike se ne može oduzeti državljanstvo protiv njihove volje, obzirom da je državljanstvo rođenjem zagarantovano 14.amandmanom Ustava, ali oni sami mogu da se odreknu svog državljanstva.
Ovaj članak pokriva osnove za ukidanje nečijeg američkog državljanstva, osnova procesa denaturalizacije kao i odbrane od denaturalizacije.

Osnove za denaturalizaciju

  • Sledi niz osnova na kojima može počivati proces denaturalizacije, odnosno, osnov za opozivanje naturalizacije.
  • Falsifikovanje ili skrivanje relevantnih činjenica i informacija
  • Morate biti apsolutno iskreni kada popunjavate papire i odgovarate na pitanja tokom intervjua u vezi sa postupkom za naturalizaciju. Čak i ako USCIS (Američka Služba za državljanstvo i imigraciju) u početku ne prepozna nijednu infromaciju kao lažnu ili netačnu, agencija može podneti proces denaturalizacije protiv vas nakon dobijanja vašeg državljanstva. Primeri uključuju neotrkivanje kriminalnih aktivnosti ili laganje o nečijem pravom imenu ili identitetu.

Odbijanje svedočenja pred Kongresom

Ne možete odbiti svedočenje pred Američkim kongresnim komitetom čiji je zadatak da istraži vašu navodnu umešanost u subverzivna dela poput onih koja imaju za cilj nanošenje štete američkim zvaničnicima ili svrgavanje američke vlade. Ovaj zahtev za svedočenje radi održavanja državljanstva ističe nakon 10 godina.

Članstvo u subverzivnim grupama

Vaše državljanstvo može biti opozvano ako Vlada može da dokaže da ste se pridružili subverzivnoj organizaciji u roku od pet godina nakon što ste postali naturalizovani državljanin. Članstvo u takvim organizacijama se smatra kršenjem zakletve na vernost Sjedinjenim Državama. Primeri uključuju Nacističku partiju ili Al Kaidu.

As the U.S. winds down the Afghan war, the government is eyeing a much reduced military force — to its lowest level since World War II. Here, soldiers from the U.S. Army’s 3rd Brigade Combat Team, 1st Infantry Division, salute during the playing of “The Star-Spangled Banner” during a homecoming ceremony Feb. 27 in Fort Knox, K

Nečasno otpuštanje iz vojske

Budući da ste mogli postati naturalizvani američki građanin služenjem u američkoj vojsci, vaše državljanstvo može biti opozvano ako ste nečasno otpušteni pre služenja vremenskog roka od 5 godina. Razlozi za nečasno otpuštanje, koji moraju uslediti nakon opšteg vojnog suda, uključuju dezerterstvo i seksualni napad.

Proces denaturalizacije

Denaturalizacija, u kojoj se naturalizovanom građaninu oduzima državljanstvo, je postupak koji se dešava na saveznom sudu (obično na sudu okruga u kojem je okrivljeni poslednji put boravio) i koji sledi standardna pravila saveznih građanskih sudova. Kao takav, to nije slučaj imigracije iako utiče na imigracioni status.
Naturalizovani građani za koje se utvrdi da krše uslove državljanstva moraju napustiti zemlju. Deca kojima je državljanstvo dato na osnovu statusa roditelja takođe mogu izgubiti državljanstvo nakon što je taj roditelj denaturalizovan.
Kao i u bilo kojem drugom građanskom slučaju, postupak denaturalizacije započinje formalnom žalbom protiv okrivljenog, koji može odgovoriti na žalbu i braniti se na suđenju (ili angažovati imigracionog advokata). Okrivljeni ima 60 dana da podnese odgovor na žalbu, gde može da tvrdi da je radnja zasnovana na pogrešnim informacijama ili da je status ograničenja istekao.
Američka vlada ima visoke standarde u dokazivanju da okrivljeni ispunjava kriterijume za denaturalizaciju (veći teret dokazivanja od većine građanskih predmeta ali ne tako veliki terek ako što su krivični slučajevi), prema terenskom priručniku za donošenje legalne presude USCIS-a:

„Budući da je državljanstvo tako dragoceno pravo, ono se ne može oduzeti ukoliko Vlada nije u stanju da podnese teret dokazivanja… Shodno tome, slučaj treba uputiti na denaturalizaciju samo tamo gde postoje objektivni dokazi koji dokazuju da pojedinac nije bio pogodan za naturalizaciju ili su dobili naturalizaciju namernim prikrivanjem ili materijalnim lažnim prikazivanjem“.
Ako je vaše američko državljanstvo ukinuto, možda ćete biti deportovani ubrzo nakon donošenja presude.

Žalbe i odbrane

Kao i kod drugih vrsta sudskih slučajeva, pojedinci kojima je državljanstvo oduzeto se mogu žaliti na odluku ako postoji razlog za verovanje da je niži sud napravio pravne greške. Takođe, za one koji se suočavaju sa denaturalizacijom se ne smatra da „prikrivaju“ relevantne činjenice ako nisu bili deo istrage ili ako nedostaju dokazi koji ukazuju na namerno prikrivanje relevantnih činjenica.
Na primer, pitali su naturalizovanog građanina koji pripada Komunističkoj partiji da li pripada nekoj organizaciji koja se zalaže za svrgavanje Vlade Sjedinjenih Država i on je odgovorio „Ne“. Ukoliko nema dovoljno dokaza da je ova osoba znala da se Komunistička partija bavi navedenim aktivnostima, ta osoba nije krila nijednu relevantnu činjenicu. Međutim, nepominjanje povezanosti sa Al Kaidom (ili bilo kojom terorističkom organizacijom) se smatra prikrivanjem relevantnih informacija.

Ako imate pitanja o opozivu američkog državljanstva? Razgovarajte sa advokatom!
Možda ste se zasitili političke klime u Americi i želite da se odreknete državljanstva ili želite da steknete državljansto u drugoj zemlji. Možda ste naturalizovani građanin kome preti deportacija jer Vlada tvrdi da ste član određene subverzivne grupe. Bez obzira na vašu situaciju, najbolje je da kontaktirate kvalifikovanog imigracionog advokata koji će vam pomoći da razumete američke imigracione zakone i kako se oni odnose na vašu određenu situaciju.

Izvor: findlaw

COMMENTS

WORDPRESS: 0