Podnosioci zahteva za azil moraju da obezbede prevodioce od 13. septembra

Podnosioci zahteva za azil moraju da obezbede prevodioce od 13. septembra

Razvodite se u toku procesa za Zelenu Kartu? Evo šta treba da znate u ovom slučaju
Tramp suspendovao vizne programe i lutriju za zelenu kartu do kraja godine
Evo kako da pratite status vašeg povraćaja poreza za 2020. godinu

Uprava za državljanstvo i imigraciju SAD-a podseća podnosioce zahteva za azil da, počevši od 13. septembra 2023. godine, moraju da povedu tumača ukoliko ne govore tečno engleski jezik ili žele da nastave razgovor na jeziku koji nije engleski.

“Ukoliko Vam je potreban tumač i ne povedete ga sa sobom, ili ako Vaš tumač ne govori engleski jezik tečno kao ni jezik na kojem komunicirate, a ne priložite validan razlog, smatraćemo da niste došli na razgovor i možemo odbaciti vaš zahtev za azil ili uputiti zahtev sudiji za imigraciju. Validnost razloga ćemo utvrđivati od ​​slučaja do slučaja.

Tumač mora tečno da govori engleski jezik kao i jezik kojim Vi tečno govorite i mora imati najmanje 18 godina. Tumač ne sme da bude:

  • Vaš advokat ili ovlašćeni predstavnik; svedok koji svedoči u vaše ime; predstavnik ili zaposleni u Vladi zemlje iz koje potičete (ili, ako ste bez državljanstva, poslednje zemlje stalnog boravka); ili osoba koja takođe podnosi zahtev za azil, a još uvek nije intervjuisana.

Dana 23. septembra 2020. godine, objavili smo privremeno pravilo (TFR) koje je zahtevalo od podnosioca zahteva za azil da koristi naše telefonske tumače umesto da dovodi svog na razgovor. Na ovaj način želeli smo da smanjimo širenje COVID-19 tokom razgovora o azilu sa službenicima USCIS dok je na snazi bila vanredna situacija.

Četiri naredna TFR-a produžila su ovu praksu koja je važila do 12. septembra 2023. godine.

Sa istekom TFR-a, vraćamo se dugogodišnjoj obavezi da podnosilac zahteva za azil obezbedi tumača prema 8 CFR 208.9(g).

uscis.gov

COMMENTS

WORDPRESS: 0