Ovo su razlozi zbog kojih možete biti deportovani čak iako imate zelenu kartu

Ovo su razlozi zbog kojih možete biti deportovani čak iako imate zelenu kartu

10 najčešćih razloga zbog kojih možete biti odbijeni za turističku vizu u SAD
Sve što treba da znate o predstojećem Popisu u Americi
Bajden poništio Trampovu uredbu o zabrani viza i zelenih karti za legalne imigrante!

Čak i neko sa zelenom kartom (odnosno, zakonitim stalnim boravkom) može, nakon izvršenja određenih radnji ili zločina biti deportovan iz Sjedinjenih Država

Američki zakon sadrži dugačku listu osnova po kojima nedržavljani ili imigranti mogu bit deportovani (uklonjeni) nazad u svoju državu porekla (Pogledajte Zakon o imigraciji i državljanstvu u I.N.A. Odeljak 237). Njegov značaj je u tome što, iako ljudi koji imaju neimigrantske vize ili zelene karte imaju pravo da žive i rade u Sjedinjenim Državama dugoročno, ova prava u potpunosti zavise od poštovanja određenih pravila i izbegavanja određene vrste zakonskih aktivnosti.

Samo imigranti koji su uspešno postali državljani Sjedinjenih Država su sigurni od procesa deportacije. Državljani Sjedinjenih Država ne mogu biti deportovani osim ako su prevarom dobili zelenu kartu ili državljanstvo. Ovaj članak govori o osnovama po kojima se stalni stanovnik može deportovati.

Deportovanje nije isto što i neprihvatljivost

Prvo, da razjasnimo o kom delu zakona je reč. Postoji čitava lista problematičnih pitanja za ljude koji „traže prijem“ u Sjedinjene Države. To se naziva razlozima za neprihvatljivost i uglavnom se odnosi na one koji prvi put traže vize ili zelene karte.

Međutim, u retkim situacijama, čak i vlasnici zelene karte se mogu naći u neprijatnoj situaciji, suočavajući se sa neprihvatljivošću. Konkretno, osobe koje provedu 180 kontinuiranih dana ili više van Sjedinjenih Država, ili napuste Ameriku tokom postupka uklanjanja ili su počinili krivično delo i bavili se ilegalnim aktivnostima van Sjedinjenih Država, mogu biti ispitane od strane američkih službenika nakon pokušaja povratka i proverene evidencije, da se vidi da li su postali neprihvatljivi (možete videti više klikom OVDE).

Čak i ako je takva osoba puštena nazad u Sjedinjene Države, smatra se da traži ponovni prijem, tako da bilo koji razlog za zadržavanje ljudi van Sjedinjenih Država može da ih učini „neprihvatljivim“ kao i, na kraju, deportovanim.

Rezime pravila ko može biti deportovan na osnovu razloga za deportaciju

Ukratko, vlasnik zelene karte može biti deportovan iz Sjedinjenih Država ako:

 • Je bio neprihvatljiv kandidat u vreme ulaska u Ameriku ili prilagođavanja statusa, ili je prekršio uslove svoje vize, zelene karte ili drugog statusa (opet, stalni stanovnici koji su bili odsutni van teritorije Sjedinjenih Država manje od 180 dana neprekidno ne moraju da brinu o prihvatljivosti po porvatku osim ako su učinili određena krivična dela)
 • Imao uslovni status stalnog boravka (primenljiv na određene kategorije supružnika, dece državljana Sjedinjenih Država, kao i na investitore/preduzetnike sa njihovim supružnicima i decom) ali je ovaj status ukinut
 • Je pre, tokom ili u roku od pet godina od datuma bilo kog ulaska u Sjedinjene Države, kandidat svesno pomogao u krijumčarenju bilo kog drugog stranca koji je pokušao da uđe u Sjedinjene Države
 • Počinio bračnu prevaru
 • Stupio u brak manje od dve godine pre nego što je dobio američku zelenu kartu na osvnovu toga, a zatim je brak poništen ili raskinut u naredne dve godine, osim ako imigrant ne može da dokaže da brak nije bio prevara, sa ciljem da se izbegne bilo koja odredba imigracionih zakona
 • Je osuđen za krivično delo koje podrazumeva moralni prekršaj koji je počinjen u roku od pet godina od datuma prijema u Sjedinjene Države (ili deset goidna ako je osoba dobila zelenu kartu kao kriminalni doušnik) i koji je kažnjiv zakonom u iznosu od najmanje jedne godine
 • Je osuđen za dva ili više zločina koji su uključivali moralni prekršaj u bilo kom trenutku nakon prijema u Sjednjene Države, pri čemu ova dva zločina nisu nastala iz jednog pokušaja prekršaja zakona
 • Je osuđen za teško krivično delo u bilo kom trenutku nakon prijema u Sjedinjene Države
 • Je osuđen za brzi let sa imigracionog kontrolnog punkta
 • Ako se ne registruje kao seksualni prestupnik
 • Je osuđen z akrivično delo posedovanja droge (zaveru ili pokušaj njegovog izvršenja), bilo u Sjedinjenim Državama ili nekoj drugoj državi, u bilo kom trenutku nakon prijema u Ameriku. Postoji izuzetak za jedan prekršaj koji uključuje posedovanje za ličnu u potrebu 30 grama marihuane ili manje
 • Ako je osoba u bilo kom trenutku nakon prijema u Sjedinjene Države narkoman ili zavisnik. Nije potrebna nikakva stvarna sudska presuda da bi se mogla deportovati prema ovom odeljku. Samo priznanje osobe o upotrebi droge ili dokaz u medicinskom izveštaju može biti dovoljan
 • Je osuđen za nezakonitu kupovinu, prodaju, posedovanje ili angažovanje u drugim transakcijama u vezi sa vatrenim oružjem ili destruktivnim uređajima, u bilo kom trenutku nakon prijema u Sjedinjenim Državama
 • Je osuđen za činjenje ili zaveru radi vršenja špijunaže, sabotaže, izdaje ili pobune, ako je delo kažnjivo sa najmanje pet godina zatvora
 • Je prekršio Zakon o selektivnoj vojnoj službi ili Zakon o trgovini sa neprijateljem
 • Je prekršio određena ograničenaj putovanja i dokumentacije ili pomogla strancima pri ulasku u Ameriku
 • Je osuđen za nasilje u porodici, uhođenje, zlostavljanje dece, zanemarivanje ili napuštanje dece u bilo kom trenutku nakon prijema u Sjedinjenim Državama
 • Je prekršio deo zaštitnog naloga koji ima za cilj da zaustavi verodostojne pretnje nasiljem, ponovljeno uznemiravanje ili telesne povrede
 • Je počinio ili namerio da učestvuje u trgovini ljudima unutar ili van Sjedinjenih Država ili je očigledno bio svesni pomagač, podržavalac, pomagač, zaverenik ili saučesnik sa nekim drugim u teškim oblicima trgovine ljudima; ili ko je supružnik, dete trgovca i u poslednjih pet godina je svesno primio finansijsku ili drugu korist od ove nezakonite aktivnosti
 • Nije pismeno obavestio američke imigracione vlasti o promeni adrese u roku od deset dana od preseljenja, osim ako osoba može da dokaže da je takav propust bio opravdan ili produkt nemarnosti
 • Je osuđen za davanje lažnih informacija u vezi sa zahtevom da se registruje kod imigracionih vlasti Sjedinjenih Država ili za druga kršenja u vezi sa prevarom i zloupotrebom viza, dozvola i drugih dokumenata za ulazak
 • Je dobio konačni nalog za deportaciju zbog prevare sa dokumentima, falsifikovanja ili srodnih prekršaja
 • Se lažno predstavlja kao državljanin Sjedinjenih Država da bi stekao bilo kakvu imigracionu ili drugu korist. Izuzetak se pravi ako roditelji osobe (prirodni ili usvojitelji) su ili su bili državljani Sjedinjenih Država, ako je osoba živela u Americi pre svoje 16.godine, a osoba je opravdano verovala da je državljanin Sjedinjenih Država
 • Je angažovan, ili se u bilo kom trenutku nakon prijema bavi špijunažom, sabotažom ili kršenjem ili izbegavanjem bilo kog zakona koji zabranjuje izvoz robe, tehnologije ili osetljivih informacija, ili u bolo kojoj drugoj kriminalnoj aktivnosti koja predstavlja opasnost po javnu ili nacionalnu bezbednost, ili deluije u suprotnosti sa, ili pokušava da kontroliše ili zbaci, vladu Sjedinjenih Država silom, nasiljem ili drugim nezakonitim sredstvima
 • Je učestvovao u terorističkim aktivnostima ili se čini da je verovatno da će se baviti njima, ili je podsticao terorističke aktivnosti, ili je predstavnik terorističke organizacije i grupe koja podržava određene terorističke aktivnosti, ili je član sličnih organizacija (osim ako lice dokaže da nema saznanja o sličnim aktivnostima grupe kojoj pripada), ako podržava terorističke aktivnosti ili ubeđuje i druge da to učine, ako je prošao vojnu obuku od ili u ime terorističke organizacije, ili je supružnik ili dete teroriste, ako se relevantna aktivnost dogodila u poslednjih pet godina
 • Ako bi se prisustvom u Sjedinjenim Državama stvorilo potencijalno ozbiljne negativne spoljnopolitičke posledice
 • Je učestvovao u nacističkim progonima, genocidu, mučenju ili vansudskim ubistvima, teškim kršenjima verskih sloboda ili regrutovanju ili korišćenju dece vojnika
 • U roku od pet godina nakon ulaska u Sjedinjene Države, ako je osoba postala teret države (zavisna od državne pomoći) iz razloga koji nisu nastali nakon ulaska te osobe u Sjedinjene Države
 • Je glasao kršeći bilo koji savezni, državni ili lokalni zakon. Izuzetak je napravljen za ljude koji su, na osnovu roditeljstva, razumno verovali da su državljani Sjedinjenih Država

Šta se dešava sa imigrantima koji odgovaraju osnovama za deportaciju

Čak i ako imigracione vlasti veruju da su ove osobe kandidati za deportaciju, neće odmah biti izbačeni odnosno deportovani van okvira Sjedinjenih Država. U većini slučajeva (osim ako, na primer, u vašem dosijeu ne postoji nerešen nalog za deportaciju), imate pravo da branite svoj slučaj na imigracionom sudu. Za neke vrste deportacije, zakon može predvideti odricanje (zakonsko ’opraštanje’) za koje možete da se prijavite.

Ono što sigurno morate uraditi jeste potražiti stručnu pomoć advokatske kancelarije ako se suočavate sa postupkom deportacije ili verujete da biste mogli biti deportovani.

 

Izvor: Nolo.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0