Ovo su novi zakoni koji stupaju na snagu u Ilinoisu 2023.godine

Ovo su novi zakoni koji stupaju na snagu u Ilinoisu 2023.godine

Upozorenje na tornado izdato za delove Ilinoisa i okolinu Čikaga
Spajaju se Frontier i Spirit. Biće to peta najveća avio-kompanija u Americi
Stanovnici Čikaga stariji od 65 godina mogu dobiti vakcinu protiv COVID-19 u sledećoj fazi distribucije

Dok je veliki deo nedavne političke pažnje u Ilinoisu bio koncentrisan na izbore guvernera u državi i usvajanja Amandmana 1, preko 180 novih zakona koje je usvojila Generalna skupština bi trebalo da stupe na snagu 01.januara 2023.godine. Deset dana kasnije, 103.generalna skupština (General Assembly), koja je poslednja izabrana u proteklom ciklusu, biće inaugurisana.

Očekuje se da će nekoliko zakona imati potencijalno dugoročne posledice na postojeće politike Ilinoisa o obrazovanju, javnoj bezbednosti, poljoprivredi i radu.

SAFE-T Act

Važna tema u izbornom ciklusu 2022.godine, odredbe Zakona o SAFE-T Act-u koje stupaju na snagu 2023.godine, zameniće trenutni državni sistem gotovinske kaucije sa okvirom otpusta pre suđenja koji ima za cilj da eliminiše nejednakost za optužene koji ne mogu sebi da plate kauciju.

Prema novom sistemu, sudije imaju povećano diskreciono pravo da puste ili pritvore optužene koji čekaju na suđenje na osnovu njihove pretnje javnoj bezbednosti ili verovatnoće da će pobeći ili ometati pravdu tokom sprovođenja istrage ili suđenja.

Predlog zakona takođe zahteva povećanu obuku za policijske službenike i faze u mandatu da sve policijske uprave koriste telesne kamere do 2025.godine. Njime se ublažavaju zakoni za pritužbe protiv policajaca i okončava se takozvani „zatvorski gerrymandering“ računajući zatvorenike kao prisutne na svojoj poslednjoj poznatoj adresi prebivališta za potrebe zakonodavne relokacije (legislative redistricting).

Trening o traumi za članove školskih odbora (Trauma-informed school boards)

Predlog zakona 2019, koji je podnela senatorka iz države Ilinois, Karina Villa, D – zapadni Čikago, a koji je potpisao guverner J.B. Pritzker 27.avgusta 2021.godine, nalaže članovima školskih odbora da prođu obuku o „praksama zasnovanim na traumi“.

Praksa uključuje „prevalencu traume među studentima, uključujući prevalenciju traume među studentskom populacijom“, i „efekte implicitne ili eksplicitne pristrasnosti na prepoznavanje traume među različitim studentima u vezi sa rasom, etničkom pripadnošću, rodnim identitetom, seksualnom orijentacijom“, između ostalog.

Takvu obuku može obezbediti udruženje osnovano u skladu sa Školskim kodeksom Ilinoisa, a Državni odbor za obrazovanje ima ovlašćenje da usvoji pravila koja se odnose na sprovođenje ovog zakona.

Izmene bolovanja kod zaposlenih

Senatski zakon 0645 koji je podneo državni senator Michael E. Hastings, D- Frankfort, modifikuje Zakon o bolovanju zaposlenih tako što propisuje da su prava koja su data zakonom minimalni standard u svakom kolektivnom ugovoru koji se pregovara.

Zakon o bolovanju zaposlenih zahtevao je da svako bolovanje koje se daje zaposlenima može koristiti za bolest člana porodice, ali ostavlja prostor za pregovore u bilo kom kolektivnom ugovoru. Izmene zakona biće minimalni standard u kolektivnim ugovorima koji se ne može redukovati u toku pregovora.

Zanimljivo je da bi to bilo smanjenje prava na kolektivno pregovaranje koje Amandman 1, koji zaposlenima daje da ostvare njihovo „osnovno pravo na kolektivno pregovaranje“ navodno štiti.

 

Izvor: Illinoispolicy.org

COMMENTS

WORDPRESS: 0