Ovo su američke države sa najvećim i najmanjim poreskim stopama!

Ovo su američke države sa najvećim i najmanjim poreskim stopama!

Ilinois: Ovaj hotel nalazi se među 1% najboljih na svetu, a nije u Čikagu
Chase, Wells Fargo, Bank of Amerika? Ovo su najbolje banke u Americi
FEMA: Zahtev za odštetu od poplava možete predati do 30. oktobra

Porez na dohodak nije jedini koji plaćate. Države imaju druge načine da dođu do vašeg novca. Evo svih 50 država rangiranih od najvećeg do najnižeg poreskog opterećenja

Trenutno verovatno osećate nelagodu zbog plaćanja poreza. Ako imate sreće, dobićete svoj povraćaj novca.

Ako živite u jednoj od sedam država bez državnog poreza na dohodak (Nevada, Vašington, Južna Dakota, Teksas, Florida, Vajoming i Aljaska), uživate u nižem državnom porezu na dohodak od ostatka država, ali to nužno ne znači da je vaše poresko opterećenje niže.

Odnos poznat kao „poresko opterećenje“ se razlikuje od poreskih stopa, koje uveliko variraju u zavisnosti od okolnosti pojedinca. Poresko opterećenje meri udeo ukupnog ličnog dohotka koji građani plaćaju prema državnim i lokalnim porezima. Uobičajene vrste poreza koje mnoge države nameću pojedincima su porez na dohodak građana, porez na promet i porez na imovinu.

Državna poreska opterećenja nisu ujednačena širom nacije. Na primer, dok Nevada i Vašington nemaju državni porez na dohodak, oni imaju drugi i treći najveći porez na promet i akcize, i zauzimaju 33. odnosno 30. mesto po ukupnom poreskom opterećenju.

Da bi odredio koje države najviše i najmanje agresivno oporezuju svoje stanovnike, WalletHub je uporedio 50 država u tri vrste poreskih opterećenja države – porez na imovinu, porez na dohodak pojedinaca i porez na promet/akcize – kao udeo u ukupnom ličnom dohotku u državi. Svaka kategorija je isražena kao procenat, nakon čega sledi rang te države u pojedinačnoj kategoriji – (1) je najviši, a (50) je najniži.

#1 New York

29 nyc new york sh

Ukupno poresko opterećenje: 12,75%

Opterećenje poreza na imovinu: 4,43% (rang: 6)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 4,90% (rang: 1= najviše)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,42% (rang: 25)

#2 Hawaii

28 hawaii Honolulu sh

Ukupno poresko opterećenje: 12,70%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,55% (34)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 3,18% (8)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 6,97% (najviše)

#3 Maine

25 bar harbor maine sh

Ukupno poresko opterećenje: 11,42%

Opterećenje poreza na imovinu: 5,48% (najviše)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,51% (21)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,43% (24)

#4 Vermont

41 Vermont stowe sh

Ukupno poresko opterećenje: 11,13%

Opterećenje poreza na imovinu: 5,31% (2)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,49% (22)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,33% (27)

#5 Minnesota

14 minneapolis sh

Ukupno poresko opterećenje: 10,20%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,93% (22)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 3,74% (5)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,53% (22)

#6 New Jersey

1 new jersey Manasquan Inlet Beach sh

Ukupno poresko opterećenje: 10,11%

Opterećenje poreza na imovinu: 4,98% (4)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,54% (20)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 2,59% (43)

#7 Connecticut

6 us Stonington Conn Joe Tabacca : Shutterstock

Ukupno poresko opterećenje: 10,06%

Opterećenje poreza na imovinu: 4,16% (7)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 3,07% (11)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 2,83% (41)

#8 Rhode Island

7 newport RI rhode island sh

Ukupno poresko opterećenje: 9,91%

Opterećenje poreza na imovinu: 4,48% (5)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,31% (28)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,12% (34)

#9 California

49 drought calif aqueduct sh

Ukupno poresko opterećenje: 9,72%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,76% (30)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 3,80% (4)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,16% (32)

#10 Illinois

29 illinois springfield Brian S : Shutterstock.

Ukupno poresko opterećenje: 9,70%

Opterećenje poreza na imovinu: 3,98% (8)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,22% (30)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,50% (23)

#11 Maryland

35 Maryland annapolis sh

Ukupno poresko opterećenje: 9,47%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,61% (33)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 4,07% (3)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 2,79% (42)

#12 New Mexico

9 new mexico albuquerque Sean Pavone : Shutterstock

Ukupno poresko opterećenje: 9,37%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,04% (42)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 1,75% (37)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 5,58% (4)

#13 Iowa

7 Iowa des moines sh

Ukupno poresko opterećenje: 9,34%

Opterećenje poreza na imovinu: 3,42% (14)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,57% (18)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,35% (26)

#14 Kansas

kansas city sh

Ukupno poresko opterećenje: 9,34%

Opterećenje poreza na imovinu: 3,11% (18)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,43% (23)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,80% (18)

#15 Utah

salt lake utah sh

Ukupno poresko opterećenje: 9,19%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,36% (37)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 3,17% (9)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,66% (19)

#16 Mississippi

2 mississippi biloxi sh

Ukupno poresko opterećenje: 9,16%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,84% (23)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 1,70% (39)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 4,62% (7)

#17 West Virginia

37 wheeling wvirginia sh

Ukupno poresko opterećenje: 9,08%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,28% (40)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,76% (14)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 4,04% (12)

#18 Nebraska

Nebraska sh

Ukupno poresko opterećenje: 9,01%

Opterećenje poreza na imovinu: 3,69% (10)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,41% (24)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 2,91% (39)

#19 Ohio

28 ohio dayton sh

Ukupno poresko opterećenje: 8,99%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,78% (27)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,60% (17)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,61% (21)

#20 Wisconsin

11 wisconsin milwaukee sh

Ukupno poresko opterećenje: 8,92%

Opterećenje poreza na imovinu: 3,17% (16)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,83% (13)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 2,92% (38)

#21 Massachusetts

3 mass cape cod nantucket James Kirkikis : Shutterstock

Ukupno poresko opterećenje: 8,80%

Opterećenje poreza na imovinu: 3,49% (12)               

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 3,35% (6)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 1,96% (45)

#22 Arkansas

43 little rock arkansas STEPHEN B. THORNTON : Shutterstock

Ukupno poresko opterećenje: 8,77%

Opterećenje poreza na imovinu: 1,77% (46)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,24% (29)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 4,76% (6)

#23 Kentucky

Kentucky, coal, river

Ukupno poresko opterećenje: 8,77%

Opterećenje poreza na imovinu: 1,99% (44)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 3,16% (10)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,62% (20)

#24 Louisiana

new orleans louisiana sh

Ukupno poresko opterećenje: 8,75%

Opterećenje poreza na imovinu: 1,95% (45)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 1,74% (38)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 5,06% (5)

#25 Oregon

salem oregon sh

Ukupno poresko opterećenje: 8,65%

Opterećenje poreza na imovinu: 3,14% (17)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 4,39% (2)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 1,12% (najniže)

#26 Pennsylvania

5 Philadelphia Marco Rubino : Shutterstock

Ukupno poresko opterećenje: 8,57%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,81% (25)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,57% (18)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,19% (30)

#27 Colorado

3 colorado telluride sh

Ukupno poresko opterećenje: 8,52%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,97% (20)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,32% (27)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,23% (29)

#28 Indiana

indianapolis indiana sh

Ukupno poresko opterećenje: 8,42%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,34% (38)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,17% (32)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,91% (15)

#29 Arizona

26 phoenix ariz

Ukupno poresko opterećenje: 8,39%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,50% (35)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 1,60% (40)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 4,29% (8)

#30 Washington

sequim, Washington, lavender, agriculture

Ukupno poresko opterećenje: 8,37%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,63% (32)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 0,00% (najmanje)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 5,74% (3)

#31 Michigan

20. Munising, Mich lake superior sh

Ukupno poresko opterećenje: 8,25%

Opterećenje poreza na imovinu: 3,09% (19)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,19% (31)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 2,97% (36)

#32 Texas

13 san antonio alamo texas sh

Ukupno poresko opterećenje: 8,22%

Opterećenje poreza na imovinu: 3,97% (9)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 0,00% (najmanje)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 4,25% (11)

#33 Nevada

28 nevada sh

Ukupno poresko opterećenje: 8,19%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,03% (43)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 0,00% (najmanje)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 6,16% (2)

#34 Virginia

1 ALEXANDRIA, VIRGINIA sh

Ukupno poresko opterećenje: 8,18%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,97% (20)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,92% (12)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 2,29% (44)

#35 North Carolina

24durham ncarolina Sean Pavone : Shutterstock

Ukupno poresko opterećenje: 8,16%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,19% (41)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,65% (16)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,32% (28)

#36 Georgia

20 Georgia sh

Ukupno poresko opterećenje: 8,01%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,68% (31)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,38% (25)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 2,95% (37)

#37 North Dakota

5 ndakota sh

Ukupno poresko opterećenje: 8,00%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,77% (28)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 0,95% (41)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 4,28% (9)

#38 Missouri

st louis missouri sh

Ukupno poresko opterećenje: 7,80%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,30% (39)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,36% (26)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,14% (33)

#39 South Carolina

charleston, south carolina

Ukupno poresko opterećenje: 7,67%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,80% (26)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,03% (33)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 2,84% (40)

#40 Idaho

7 idaho sh

Ukupno poresko opterećenje: 7,59%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,39% (36)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,03% (33)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,17% (31)

#41 Oklahoma

19 tulsa oklahoma Svineyard : Shutterstock

Ukupno poresko opterećenje: 7,47%

Opterećenje poreza na imovinu: 1,74% (48)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 1,90% (36)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,83% (17)

#42 Alabama

26 alabama selma sh

Ukupno poresko opterećenje: 7,41%

Opterećenje poreza na imovinu: 1,41% (najniže)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,00% (35)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 4,00% (13)

#43 Montana

3 whitefish montana Beeldtype : Shutterstock

Ukupno poresko opterećenje: 7,39%

Opterećenje poreza na imovinu: 3,45% (13)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 2,66% (15)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 1,28% (47)

#44 South Dakota

sdakota badlands sh

Ukupno poresko opterećenje: 7,12%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,84 (23)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 0,00% (najniže)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 4,28% (9)

#45 Florida

23 florida Key west sh

Ukupno poresko opterećenje: 6,64%

Opterećenje poreza na imovinu: 2,77% (28)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 0,00% (najniže)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,87% (16)

#46 New Hampshire

5 wilton new hampshire NH sh

Ukupno poresko opterećenje: 6,41%

Opterećenje poreza na imovinu: 5,11% (3)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 0,14% (42)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 1,16% (49)

#47 Wyoming

9 buffalo wyoming sh

Ukupno poresko opterećenje: 6,32%

Opterećenje poreza na imovinu: 3,32% (15)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 0,00% (najniže)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,00% (35)

#48 Delaware

46 Delaware sh

Ukupno poresko opterećenje: 6,22%

Opterećenje poreza na imovinu: 1,77% (46)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 3,28% (7)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 1,17% (48)

#49 Tennessee

16 Tennessee chattanooga sh

Ukupno poresko opterećenje: 5,75%

Opterećenje poreza na imovinu: 1,71% (49)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 0,06% (43)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 3,98% (14)

#50 Alaska

3 alaska nome Andrew F. Kazmierski : Shutterstock

Ukupno poresko opterećenje: 5,06%

Opterećenje poreza na imovinu: 3,54% (11)

Opterećenje poreza na dohodak fizičkih lica: 0,00% (najniže)

Ukupno opterećenje na promet i akcize: 1,52% (46)

 

Izvor: Thestreet.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0