Može li dete imigranta bez dokumenata postati državljanin Sjedinjenih Država? Evo odgovora na ovo važno pitanje

Može li dete imigranta bez dokumenata postati državljanin Sjedinjenih Država? Evo odgovora na ovo važno pitanje

USCIS pruža olakšice za osobe čije radne vize kasne
Ovo su američke države sa najvećim brojem imigranata
Hello, Ciao, Hola – jezici koji se najviše govore u Americi

Rođenim državljanima Sjedinjenih Država, bez obzira na to ko su im roditelji, daju se sva prava na koja svaki drugi građanin ima pravo, kao što je pravo glasa, pravo glasa, preuzimanje javne funkcije i imunitet od deportacije (uklanjanja).

Deca nedokumentovanih (ilegalnih) imigranata koji su, kao i njihovi roditelji, rođeni van Sjedinjenih Država nemaju više prava na američko državljanstvo nego njihovi roditelji. Uprkos raznim zakonskim predlozima, ameirčki zakoni o imigraciji trenutno ne sadrže posebne odredbe u vezi sa državljanstvom na osnovu starosti u kojoj je osoba stigla u Sjedinjene Države.

Međutim, deca imigranata bez dokumenata koji su rođeni u Sjedinjenim Državama automatski postaju američki građani. Imigracioni status roditelja se ne uzima u obzir. To je zbog 14.amandmana u Ustavu Sjedinjenih Država, koji glasi da:

„Sve osobe rođene ili naturalizovane u Sjedinjenim Državama i koje podležu njihovoj jurisdikciji su državljani Sjedinjenih Država i države u kojoj borave“

Šta znači biti državljanin Sjedinjenih Država?

Državljanstvo je najviši status dostupan prema američkom zakonu o imigraciji. Kao rođeni američki građanin, dotičnom detetu će biti dodeljena sva prava na koja svaki građanin ima pravo kao što su pravo glasa, preuzimanje javne funkcije i imunitet od deportacije (uklanjanja).

Zar ljudi ne pokušavaju da promene ili dopune ustavno pravo na državljanstvo?

U Sjedinjenim Državama ima mnogo ljudi koj veruju da deci ilegalnih imigranata ne treba davati status državljanstva Sjedinjenih Država. Oni tvrde da dopuštanje državaljanstva takvoj deci nije bila prvobitna namera autora 14.amandmana (koji se uopšte nisu bavili temom imigracije, jer tada nisu postojala ograničenja ko može da uđe u Sjedinjene Države). Za sada, međutim, nije u toku nikakva stvarna promena ili dopuna.

Da li američko državljanstvo deteta pomaže roditeljima da emigriraju?

Iako se roditelji američkih državljana smattraju njihovom „neposrednom porodicom“, građanin ne može koristiti ovo kao osnovu da pomogne roditeljima da emigriraju dok građanin ne napuni 21.godinu. ovo je očigledno puno vremena za čekanje.

Ako planirate dugoročno, i baš ovim putem, trebalo bi da se javljate kod advokata za imigraciju, sada i redovno, pre nego što dete napuni 21.godinu. Razlog je taj što, prema važećem zakonu, ako nezakonito živite u Sjedinjenim Državama nakon ilegalnog ulaska, suočavate se sa velikim preprekama da stvarno dobijete Zelenu kartu (dobijanje zakonitog stalnog boravka) preko deteta.

Prva stvar koju treba da znate je da, zbog vašeg ilegalnog ulaska, nećete moći da ostanete u Sjedinjenim Državama i da se prijavite za zelenu kartu kroz proces poznat kao „proces prilagođavanje statusa“.

Zašto je to velika i važna stvar? Kada jednom napustite Sjedinjene Države da biste koristili alternativnu proceduru za podnošenje zahteva, koja se zove „konzularna obrada“ (gde prisustvujete intervjuu za zelenu kartu u konzulatu Sjedinjenih Država u vašoj matičnoj državi), vaše prošlo nezakonito prisustvo bi vas moglo podvrgnuti popularnom osnovu neprihvatljivosti, poznatom kao „trogodišnji i desetogodišnji vremenski okvir“ čiji je efekat sledeći:

  • Ako ste nezakonito živeli u Sjedinjenim Državama više od 180 dana, a zatim otišli (na primer, da biste prisustvovali intervjuu za zelenu kartu u američkom konzulatu), bili biste kažnjeni za ilegalni boravak trogodišnjom zabranom po povratku u Sjedinjene Države
  • Ako ste nezakonito živeli u Sjedinjenim Državama duže od jedne godine, a zatim otišli, bili biste kažnjeni desetogodišnjom zabranom povratka
  • Postoji i takozvana stalna klauzula zabrane za ljude kojima je naređeno da budu uklonjeni ili su nezakonito ostali godinu dana ili više (čak i ako to nije bilo odjednom), napustili su Sjedinjene Države, a zatim pokušali da ilegalno uđu nazad ili bili uspešni u tome da ponovo ilegalno uđu. (Zapravo, oba zabrana nije nepremostiva – posle deset godina možete zatražiti posebnu dozvolu da podnesete zahtev za američku vizu). Dakle, ako živite ilegalno u Sjedinjenim Državama više od jedne godine, ne bi trebalo da odlazite i pokušate da se vratite ilegalno ako se nadate da ćete ikada dobiti zelenu kartu

Osim ako ne podležete ovoj stalnoj klauzuli zabrane, možete zapravo ’odraditi’ svoj vremenski period tako što ćete napustiti Sjedinjene Države tri ili deset godina pre intervjua za zelenu kartu (ili, grubo govoreći, pre nego što dete napuni 21.godinu). obavezno porazgovarajte sa advokatom o ovakvoj strategiji, posebno u slučaju da se zakoni ponovo promene.

 

Izvor: Allaw.com 

COMMENTS

WORDPRESS: 0