Ministarstvo finansija rešilo nedoumice – Evo ko sve mora da plati porez u Srbiji

Ministarstvo finansija rešilo nedoumice – Evo ko sve mora da plati porez u Srbiji

Zbog čega Amerikanci prilikom pisanja datuma stavljaju mesec ispred dana?
Vlasnik Amazona otvara besplatnu akademiju za decu iz siromašnih porodica
USCIS povlači novi test za dobijanje američkog državljanstva. Ponovo će koristiti onaj iz 2008. godine

Rezidenti Srbije, bilo da zarađuju u zemlji ili u inostranstvu, plaćaju porez u domovini, poručuje Ministarstvo finansija.

S obzirim na to da zaposleni na privremenom radu van matice imaju pravo na poreski kredit, a Srbija ima i brojne ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, u praksi su malobrojni oni koji su dužni i srpskim finansijama.

Pravo na poreski kredit po osnovu poreza koji je plaćen na zaradu koju je ostvario, u praksi znači da porez u Srbiji mora da plati samo radnik zaposlen u državi koja zarade oporezuje nižom stopom od Srbije. Naši propisi precizirali su da je iznos ovog nameta 10 odsto. To znači da su u obavezi da deo poreza u Srbiji plaćaju oni gde je ova stopa niža.

Zakon predviđa i gornju granicu, takav kredit ne može biti viši od poreza koji bi se na takvu zaradu platio u Srbiji. Na poreski kredit imaju pravo gastarbajteri na radu u svim državama.

Rezidenti Srbije obveznici su poreza na dohodak po osnovu prihoda koje ostvare u Srbiji i u inostranstvu, što je rešenje koje se primenjuje u najvećem broju savremenih država“, objašnjavaju u Ministarstvu finansija i dodaju:

Shodno tome, i zarade koje ostvare rezidenti Srbije po osnovu rada kod stranih poslodavaca u inostranstvu, oporezuju se u Srbiji. Bez obzira na to da li Srbija primenjuje ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa državom u kojoj je naš rezident zaposlen kod stranog poslodavca, naš rezident ima pravo na poreski kredit po osnovu poreza koji je plaćen na zaradu koju je ostvario, s tim da takav kredit ne može biti viši od poreza koji bi se na takvu zaradu platio u Republici Srbiji“.

Kada je reč o ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, postoje dva modela. Oni potpisani poslednjih godina uglavnom predviđaju poreski kredit, rešenje i iz našeg zakona, dok neki stariji garantuju izuzimanje.

Postoje i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u kojima je predviđena primena metoda izuzimanja“, ističu u Ministarstvu finansija i dodaju:

“Prema tim ugovorima naši rezidenti nemaju obavezu plaćanja poreza na dohodak u Srbiji po osnovu zarada koje su ostvarili kod stranih poslodavaca u državama sa kojima su takvi ugovori zaključeni“.

Doprinose ne moraju da plaćaju

Gastrabajtere plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje, a to su i penzijsko, zdravstveno i za slučaj nezaposlenosti, amnestiraju zakoni koji uređuju ovu oblast.

Državljani Srbije zaposleni u inostranstvu kod stranog poslodavca nisu osiguranici na obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade koju ostvaruju od tog stranog poslodavca“, iističu u Ministarstvu finansija i dodaju:

Za lica koja nisu osiguranici prema domaćim propisima, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Shodno navedenom, naši državljani zaposleni kod stranih poslodavaca u inostranstvu nemaju obavezu plaćanja doprinosa“.

Poslednjih dana u javnosti se postavilo pitanje o tome da li je i naša dijaspora obavezna da plaća porez na dohodak građana.

Milan Trbojević, poreski savetnik rekao je ranije da su obveznici svi koji su rezidenti Srbije.

Dakle i naši građani u inostranstvu ukoliko ispunjavaju uslove da se mogu smatrati rezidentima, a po Zakonu o porezu na dohodak građana, rezidenti Srbije su građani koji na teritoriji Srbije borave 183 ili više dana, ili ovde ima prijavljeno prebivalište ili im se ovde nalazi centar poslovnih i životnih aktivnosti.

Izvor: Mondo.rs

COMMENTS

WORDPRESS: 0