Merilend najbolja država za rodnu ravnopravnost, Ilinois na vrhu ove liste

Merilend najbolja država za rodnu ravnopravnost, Ilinois na vrhu ove liste

Čikago povećao kapacitete barova i restorana za rad u zatvorenom
Čikago ulaže 422 miliona dolara u obnovljive izvore energije
15 tajnih mesta u Americi koja nisu dozvoljena za posetioce

Nova analiza U.S. News-a upoređuje rodne disparitete u svim državama

Merilend zauzima broj 1 u novoj U.S. News & World Report analizi koja upoređuje ishode u rodnom paritetu. Prvih 5 država su Mejn, Roud Ajlend, Vermont i Ilinois. Ajdaho je na poslednjem mestu, a slede Alabama, Kentaki, Luizijana, Juta i Vajoming.

Merilend je zauzeo prvo mesto u kategoriji obrazovanja na rang listi, osvajajući prvo mesto među svojim vršnjacima po nižim rodnim razlikama u matematici i rezultatima čitanja za učenike osmog razreda, a na trećem među njima po stopi četvorogodišnjeg diplomiranja na javnom fakultetu. Stručnjaci kažu da je Merilend, uz poslednja dva guvernera – demokrate i republikanca – dao prioritet obrazovanju za K-12, iako su druge države smanjile finansiranje.

Merilend je takođe visoko rangiran – br.4 – za uravnoteženu reprezentativnost i moć, metriku koja upoređuje procenat žena i muškaraca na izabranim funkcijama i na rukovodećim pozicijama.

Uprkos tome što devojke imaju više rezultate na testovima i žene imaju veće stope diplomiranja u svakoj državi, to se ne prevodi u status najvišeg nivoa u drugim kategorijama. Žene vide niže zarade i učešće u radnoj snazi, prijavljuju lošije zdravstveno stanje i nedovoljno su zastupljene i u vladi i u privatnom sektoru.

Na nacionalnom nivou žene zarađuju u proseku 82% onoga što muškarci zarađuju u sedmičnim platama, navodi U.S. News & World Report. U Merilendu, radnice su prošle nešto bolje od nacionalnog proseka, zarađujući 86 centi na dolar i stavljajući Merilend na sedmo mesto u tom ciljanom rangu.

Podaci na državnom nivou govore priču u više nijansi – onu u kojoj određene oblasti u državi prolaze bolje u pogledu rodnog pariteta od drugih. Države na severoistoku, Zapadnoj obali i zapadno od Velikih jezera imaju tendenciju da nadmaše svoje kolege na jugu i Srednjem zapadu, prema listi U.S. News & World Report-a Best States for gender equality.

Rangiranje najboljih država za rodnu ravnopravnost izračunava izračunava se korišćenjem 13 metrika iz pet kategorija: obrazovanje; ekonomija; zdravlje; planiranje porodice i nega; i reprezentacija i moć. Metrike su uključivale faktore kao što su rezultati tetova, učešće radne snage, pokrivenost zdravstvenom zaštitom i pristup kontroli rađanja. U skoro svim kategorijama, U.S. News su merile disparitet između muškaraca i žena upoređujući apsolutnu razliku njihovh ishoda sa rezultatima ukupne populacije. Jedini izuzetak je bila kategorija planiranja porodice i nega. Analiza ne uključuje one koji se identifikuju kao nebinarni zbog nedostatka podataka koji identifikuju ovu populaciju.

Iako pristup abortusu nije metrika u rangiranju, odvojena U.S. News analiza je otkrila jaku korelaciju između zaštite od abortusa i toga kako je država prošla na rang listi najboljih država za rodnu ravnopravnost. Prema tim proračunima, države sa većom zaštitom od pobačaja obično imaju visoke rezultate u pogledu rodne ravnopravnosti.

U prvorangiranom Merilendu, na primer, zakon koji dozvoljava dodatnim zdravstvenim radnicima da vrše abortuse je stupio na snagu u julu, proširujući dostupnost proceduri koja je već legalna do održivosti fetusa. U Ajdahu, koji zauzima mesto br.50, zabrana pokretanja stupa na snagu 25.avgusta koja će zabraniti abortus osim kada je to „neophodno da se spreči smrt trudnice“ ili u slučajevima silovanja ili incesta koji su prijavljeni organima za sprovođenje zakona.

Analiza uključuje 5 kategorija:

Obrazovanje

Obrazovanje, koje se sastoji od četvorogodišnjih diploma i rezultata na testovima iz matematike i čitanja u osmom razredu, jedina je kategorija u kojoj žene imaju prednost u odnosu na muškarce. Među onima koji traže diplomu na javnim univerzitetima, žene su završile diplomu po većoj stopi od muškaraca u svakoj državi (66% žena na nacionalnom nivou, u poređenju sa 59,7% muškaraca). Devojčice takođe imaju bolje rezultate na testu u osmom razredu: u matematici je razlika samo 0,17 peona, ali je u čitanju 11.

Države na severoistoku, Zapadnoj obali i koje se graniče sa Velikim jezerima dobile su najviše ocene u kategoriji obrazovanja – što znači da su imale najmanji disparitet između muškaraca i žena. Merilend, Indijana i Ilinois su zauzeli prva tri mesta. Alabama, Ajdaho i Arkanzas su, u međuvremenu, zaradili najniže ocene od svih država.

Ekonomija

Kada je reč o rodnoj ravnopravnosti i ekonomiji, koju U.S. News meri korišćenjem nedeljnih zarada i učešća u radnoj snazi, muškarci očigledno imaju prednost.

Među radnicima koji rade sa punim radnim vremenom, muškarci zarađuju više od žena u svakoj državi. Konetikat, gde žene raađuju 97% zarada muškaraca, imao je najmanji disparitet. Najveću je imala Juta, gde žene zarađuju 73% zarade muškaraca. Rodna razlika je takođe primetna u stopama učešća u radnoj snazi, u kojoj muškarci vode žene u svakoj državi. Aljaska, Vermont i Montana, međutim, su imali najmanje razlike.

Sve u svemu, Konetikat, Vermont i Road Ajlend su postigli najviše rezultate u ovoj kategoriji. Uopšteno govoreći, severne države su imale najbolje rezultate po ovim pokazateljima, dok su južne države imale probleme. Trendovi na Zapadu su bili pomešani.

Zdravlje

Države u severoistočnom i srednjeatlantskom regionu generalno su imale visoke rezultaet u zdravstvenoj kategoriji, koja uključuje satus fizičkog zdravlja, status mentalnog zdravlja i pokrivenost zdravstvenom zaštitom. Ilinois je dobio najbolju ocenu, dok je najgore prošao njegov komšija, Mičigen.

U skoro svakoj državi, žene su češće samoprocenjivale da imaju neki oblik zdravstvene zaštite od muškaraca. Ali da li se ta zaštita pretvara u bolje zdravstvene ishode nije jasno.

U svakoj državi, muškarci su češće samoprocenjivali da nisu doživeli nijedan dan mentalnog stresa u odnosu na žene. I u svim osim četiri države (Havaji, Južna Dakota, Nju Hempšir i Zapadna Virdžinija), žene su prijavile „prilično ili loše“ zdravstveno stanje po većoj stopi do muškaraca.

Planiranje porodice i nega

Pandemija je samo pogoršala postojeći trend: žene češće troše više vremena i novca na brigu o deci. Na nacionalnom nivou, da bi koristile brigu o deci u centru, samohrane majke bi potrošile oko 33,6% svoje zarade, u poređenju sa 21,8%, za samohrane očeve. U svakoj državi, procene za samohrane majke su veće od procena za samohrane očeve.

Države na severoistoku i zapadu su se najbolje pokazale u ovoj kategoriji, koja obuhvata troškove brige o deci samohranih roditelja, kao i plaćeno porodično odsustvo, pristup žena kontroli rađanja i smrtnost majki.

Vermont, Delover i Mejn zauzimaju prva mesta. Najgore su prošle Luizijana, Kentaki i Indijana.

Reprezentativnost i moć

Neki tvrde da žene moraju imati više mesta za stolom u uticajnim oblastima kao što su politika i biznis, da bi se ostvarila istinska rodna ravnopravnost. Ali, nalazi iz ove kategorije, koja uključuje zastupljenost u državnim zakonodavnim telima i menadžmentu, sugerišu da Amerika ima još puno da radi kada je ravnopravnost u pitanju.

U svakoj državi, muškarci imaju više rukovodećih pozicija nego žene. Vermont, Mejn i Merilend imaju najmanji disparitet, dok Severna Dakota, Južna Dakota i Nebraska imaju najveće.

Dakle, u svakoj državi, broj muškaraca je veći od broja žena u državnim zakonodavnim telima. Izuzetak je Nevada, gde 61,9% državnih zakonodavaca čine žene u poređenju sa 38,1% muškaraca. Najneuravnoteženija država je Zapadna Virdžinija, gde su 88% poslanika muškarci u poređenju sa 12% žena.

 

Izvor: Usnews.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0