Merilend najbolja država za rodnu ravnopravnost, Ilinois na vrhu ove liste

Merilend najbolja država za rodnu ravnopravnost, Ilinois na vrhu ove liste

Polovina odraslih Amerikanaca primila je najmanje jednu dozu vakcine protiv COVID-19
21 način kako da onlajn zaradite $100 dnevno
Amazon Prime otkupio još dve sezone serije “Ubice moga oca”

Nova analiza U.S. News-a upoređuje rodne disparitete u svim državama

Merilend zauzima broj 1 u novoj U.S. News & World Report analizi koja upoređuje ishode u rodnom paritetu. Prvih 5 država su Mejn, Roud Ajlend, Vermont i Ilinois. Ajdaho je na poslednjem mestu, a slede Alabama, Kentaki, Luizijana, Juta i Vajoming.

Merilend je zauzeo prvo mesto u kategoriji obrazovanja na rang listi, osvajajući prvo mesto među svojim vršnjacima po nižim rodnim razlikama u matematici i rezultatima čitanja za učenike osmog razreda, a na trećem među njima po stopi četvorogodišnjeg diplomiranja na javnom fakultetu. Stručnjaci kažu da je Merilend, uz poslednja dva guvernera – demokrate i republikanca – dao prioritet obrazovanju za K-12, iako su druge države smanjile finansiranje.

Merilend je takođe visoko rangiran – br.4 – za uravnoteženu reprezentativnost i moć, metriku koja upoređuje procenat žena i muškaraca na izabranim funkcijama i na rukovodećim pozicijama.

Uprkos tome što devojke imaju više rezultate na testovima i žene imaju veće stope diplomiranja u svakoj državi, to se ne prevodi u status najvišeg nivoa u drugim kategorijama. Žene vide niže zarade i učešće u radnoj snazi, prijavljuju lošije zdravstveno stanje i nedovoljno su zastupljene i u vladi i u privatnom sektoru.

Na nacionalnom nivou žene zarađuju u proseku 82% onoga što muškarci zarađuju u sedmičnim platama, navodi U.S. News & World Report. U Merilendu, radnice su prošle nešto bolje od nacionalnog proseka, zarađujući 86 centi na dolar i stavljajući Merilend na sedmo mesto u tom ciljanom rangu.

Podaci na državnom nivou govore priču u više nijansi – onu u kojoj određene oblasti u državi prolaze bolje u pogledu rodnog pariteta od drugih. Države na severoistoku, Zapadnoj obali i zapadno od Velikih jezera imaju tendenciju da nadmaše svoje kolege na jugu i Srednjem zapadu, prema listi U.S. News & World Report-a Best States for gender equality.

Rangiranje najboljih država za rodnu ravnopravnost izračunava izračunava se korišćenjem 13 metrika iz pet kategorija: obrazovanje; ekonomija; zdravlje; planiranje porodice i nega; i reprezentacija i moć. Metrike su uključivale faktore kao što su rezultati tetova, učešće radne snage, pokrivenost zdravstvenom zaštitom i pristup kontroli rađanja. U skoro svim kategorijama, U.S. News su merile disparitet između muškaraca i žena upoređujući apsolutnu razliku njihovh ishoda sa rezultatima ukupne populacije. Jedini izuzetak je bila kategorija planiranja porodice i nega. Analiza ne uključuje one koji se identifikuju kao nebinarni zbog nedostatka podataka koji identifikuju ovu populaciju.

Iako pristup abortusu nije metrika u rangiranju, odvojena U.S. News analiza je otkrila jaku korelaciju između zaštite od abortusa i toga kako je država prošla na rang listi najboljih država za rodnu ravnopravnost. Prema tim proračunima, države sa većom zaštitom od pobačaja obično imaju visoke rezultate u pogledu rodne ravnopravnosti.

U prvorangiranom Merilendu, na primer, zakon koji dozvoljava dodatnim zdravstvenim radnicima da vrše abortuse je stupio na snagu u julu, proširujući dostupnost proceduri koja je već legalna do održivosti fetusa. U Ajdahu, koji zauzima mesto br.50, zabrana pokretanja stupa na snagu 25.avgusta koja će zabraniti abortus osim kada je to „neophodno da se spreči smrt trudnice“ ili u slučajevima silovanja ili incesta koji su prijavljeni organima za sprovođenje zakona.

Analiza uključuje 5 kategorija:

Obrazovanje

Obrazovanje, koje se sastoji od četvorogodišnjih diploma i rezultata na testovima iz matematike i čitanja u osmom razredu, jedina je kategorija u kojoj žene imaju prednost u odnosu na muškarce. Među onima koji traže diplomu na javnim univerzitetima, žene su završile diplomu po većoj stopi od muškaraca u svakoj državi (66% žena na nacionalnom nivou, u poređenju sa 59,7% muškaraca). Devojčice takođe imaju bolje rezultate na testu u osmom razredu: u matematici je razlika samo 0,17 peona, ali je u čitanju 11.

Države na severoistoku, Zapadnoj obali i koje se graniče sa Velikim jezerima dobile su najviše ocene u kategoriji obrazovanja – što znači da su imale najmanji disparitet između muškaraca i žena. Merilend, Indijana i Ilinois su zauzeli prva tri mesta. Alabama, Ajdaho i Arkanzas su, u međuvremenu, zaradili najniže ocene od svih država.

Ekonomija

Kada je reč o rodnoj ravnopravnosti i ekonomiji, koju U.S. News meri korišćenjem nedeljnih zarada i učešća u radnoj snazi, muškarci očigledno imaju prednost.

Među radnicima koji rade sa punim radnim vremenom, muškarci zarađuju više od žena u svakoj državi. Konetikat, gde žene raađuju 97% zarada muškaraca, imao je najmanji disparitet. Najveću je imala Juta, gde žene zarađuju 73% zarade muškaraca. Rodna razlika je takođe primetna u stopama učešća u radnoj snazi, u kojoj muškarci vode žene u svakoj državi. Aljaska, Vermont i Montana, međutim, su imali najmanje razlike.

Sve u svemu, Konetikat, Vermont i Road Ajlend su postigli najviše rezultate u ovoj kategoriji. Uopšteno govoreći, severne države su imale najbolje rezultate po ovim pokazateljima, dok su južne države imale probleme. Trendovi na Zapadu su bili pomešani.

Zdravlje

Države u severoistočnom i srednjeatlantskom regionu generalno su imale visoke rezultaet u zdravstvenoj kategoriji, koja uključuje satus fizičkog zdravlja, status mentalnog zdravlja i pokrivenost zdravstvenom zaštitom. Ilinois je dobio najbolju ocenu, dok je najgore prošao njegov komšija, Mičigen.

U skoro svakoj državi, žene su češće samoprocenjivale da imaju neki oblik zdravstvene zaštite od muškaraca. Ali da li se ta zaštita pretvara u bolje zdravstvene ishode nije jasno.

U svakoj državi, muškarci su češće samoprocenjivali da nisu doživeli nijedan dan mentalnog stresa u odnosu na žene. I u svim osim četiri države (Havaji, Južna Dakota, Nju Hempšir i Zapadna Virdžinija), žene su prijavile „prilično ili loše“ zdravstveno stanje po većoj stopi do muškaraca.

Planiranje porodice i nega

Pandemija je samo pogoršala postojeći trend: žene češće troše više vremena i novca na brigu o deci. Na nacionalnom nivou, da bi koristile brigu o deci u centru, samohrane majke bi potrošile oko 33,6% svoje zarade, u poređenju sa 21,8%, za samohrane očeve. U svakoj državi, procene za samohrane majke su veće od procena za samohrane očeve.

Države na severoistoku i zapadu su se najbolje pokazale u ovoj kategoriji, koja obuhvata troškove brige o deci samohranih roditelja, kao i plaćeno porodično odsustvo, pristup žena kontroli rađanja i smrtnost majki.

Vermont, Delover i Mejn zauzimaju prva mesta. Najgore su prošle Luizijana, Kentaki i Indijana.

Reprezentativnost i moć

Neki tvrde da žene moraju imati više mesta za stolom u uticajnim oblastima kao što su politika i biznis, da bi se ostvarila istinska rodna ravnopravnost. Ali, nalazi iz ove kategorije, koja uključuje zastupljenost u državnim zakonodavnim telima i menadžmentu, sugerišu da Amerika ima još puno da radi kada je ravnopravnost u pitanju.

U svakoj državi, muškarci imaju više rukovodećih pozicija nego žene. Vermont, Mejn i Merilend imaju najmanji disparitet, dok Severna Dakota, Južna Dakota i Nebraska imaju najveće.

Dakle, u svakoj državi, broj muškaraca je veći od broja žena u državnim zakonodavnim telima. Izuzetak je Nevada, gde 61,9% državnih zakonodavaca čine žene u poređenju sa 38,1% muškaraca. Najneuravnoteženija država je Zapadna Virdžinija, gde su 88% poslanika muškarci u poređenju sa 12% žena.

 

Izvor: Usnews.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0