Kontroverzni zakon kojim se ukida gotovinska kaucija u Ilinoisu stupa na snagu 18. septembra

Kontroverzni zakon kojim se ukida gotovinska kaucija u Ilinoisu stupa na snagu 18. septembra

Najbolje plaćeni poslovi i najtraženija zanimanja u Ilinoisu
Šta ako dobijete ¨Zelenu kartu¨ na lutriji dok ste u Americi?
Nova karantinska lista za putnike koji dolaze u Čikago obuhvata čak 46 država

Kontroverzni Zakon SAFE-T u Ilinoisu stupa na snagu u septembru – Ukidanje gotovinske kaucije predstavlja veliku promenu u pravosudnom sistemu

Ilinois se priprema za sprovođenje kontroverznog Zakona SAFE-T, kojim će biti eliminisana praksa gotovinske kaucije. Iako je prvobitno planirano da ukidanje ovog vida kaucije stupi na snagu 1. januara, Vrhovni sud Ilinoisa odložio je primenu ovog zakona kako bi razmotrio žalbu koju je podnela kancelarija državnog tužioca.

Očekuje se da će ukidanje gotovinske kaucije u Ilinoisu stupiti na snagu 18. septembra. Prema rečima zvaničnika, okružni sudovi širom države će tada početi da primenjuju odredbe Zakona SAFE-T. Međutim, važno je napomenuti da drugi delovi ovog zakona, koje tužioci nisu osporavali, i dalje ostaju na snazi.

Osnovni princip Zakona SAFE-T omogućava sudijama da procene da li pojedinci optuženi za određene krivične radnje predstavljaju rizik za druge pojedince ili za celu zajednicu. Na osnovu ove procene, sudije će odlučivati da li će optuženi biti pritvoreni do suđenja ili će biti pušteni na slobodu. Jedna od ključnih promena koju donosi ovaj zakon je ukidanje mogućnosti plaćanja gotovinske kaucije za osobe koje su pritvorene.

Inicialno, lista krivičnih dela koja podležu pritvoru bez mogućnosti plaćanja kaucije obuhvatala je teška krivična dela kao što su ubistvo prvog i drugog stepena, seksualni napad, pljačka, provala, otmica i druga dela koja uključuju nasilje ili pretnju fizičkom silom. Međutim, novi predlog zakona proširuje ovu listu uključujući i krivična dela koja zahtevaju zatvorsku kaznu, kao i dela koja se tiču zločina iz mržnje, mučenja životinja i nanošenja teških telesnih povreda.

Ovim zakonom se menja pristup pravosuđu u Ilinoisu, sa ciljem da se postigne pravičnija i ravnotežnija praksa pritvora i oslobađanja osumnjičenih. Iako je naišao na kontroverze i različite reakcije, Zakon SAFE-T predstavlja značajan korak ka reformi krivičnog pravosuđa u ovoj saveznoj državi.

COMMENTS

WORDPRESS: 0