Kako izgleda test za dobijanje američkog pasoša?

Kako izgleda test za dobijanje američkog pasoša?

USCIS – Evo koliko imigranata trenutno čeka na intervju za “zelenu kartu”
Kako dobiti državljanstvo SAD? Put do američkog pasoša u 10 koraka
Rođenje ’ilegalne’ imigracije u Americi – Evo kako je nastao ovaj pojam i ograničenje broja doseljenika

Evo šta da vas očekuje na svakom od dva dela testa za dobijanje američkog državljanstva.

Kao deo procesa dobijanja državljanstva, podnosioci zahteva moraju da polože test koji se sastoji iz dva dela. Prvi deo je test engleskog jezika u kome se proverava sposobnost individue da čita, piše i govori engleski jezik. Drugi deo testa je građanski test u kome se procenjuje znanje podnosioca zahteva o celokupnoj istoriji i Vladi Sjedinjenih Američkih Država.

Većina prijavljenih kandidata je u obavezi da polaže oba dela testa međutim postoje izuzeci od ovog pravila na osnovu starosti, vremena tokom kojeg će biti nosioci zelene karte ili određenih zdravstvenih uslova. Svaki kandidat ima pravo da polaže dva puta ovaj test koji se uobičajeno održava na isti dan kada i intervju za dobijanje državljanstva.

U ovom članku ćemo razjasniti koje grupe kandidata su izuzeci kada je polaganje oba dela testa u pitanju, kakva pitanja možete očekivati na samom testu, kako se pripremiti i šta da očekujete nakon ispunjenja ovog važnog koraka u procesu apliciranja za državljanstvo Sjedinjenih Američkih Država.

mapa sveta chicago glasnik

Šta očekivati na testu?

Jako je važno da uradite test što bolje možete. Ono što je još važnije jeste da nikako ne budete uplašeni jer nema razloga za to! Sa dovoljno pripreme, bez ikakvih problema ćete položiti ovaj test. (na ovom linku možete videti savete kako se dobro pripremiti za test). Imajte na umu da postoje dve šanse za polaganje ovog testa što znači da ćete uz dovoljno učenja i spremanja moći vrlo lako da položite i postanete građanin Sjedinjenih Država.

U sledećim pasusima pročitajte šta vas očekuje na svakom od dva dela ovog testa:

 • Test engleskog jezika

Test engleskog jezika se sastoji iz tri dela: testiranje govora, čitanja i pisanja. Čitanje i pisanje će biti sprovođeno tako što ćete imati digitalni tablet uz pomoć kojeg ćete čitati i pisati. Imigracioni službenik će biti prisutan i objasniti vam u potpunosti sva pravila u vezi ovog dela testa.

Iako je veoma korisno imati jako dobar izgovor engleskog jezika kao i dobro poznavanje gramatike i pisanja engleskog jezika, sasvim je prihvatljivo ako niste savršeni u nekoj od pomenutih oblasti. Test uključuje osnovno poznavanje gramatike i broja reči a službenici koji su zaduženi za sprovođenje testa očekuju i znaju da se dešavaju opšte greške kada je polaganje u pitanju tako da nemojte brinuti ako postoje greške koje ćete napraviti jer…..svi ih prave!

U toku polaganja testa, slobodno pitajte za bilo kakvu informaciju ili pojašnjenje u vezi pitanja ili nekog od delova testa. Službenici su tu da vam pruže uputstva i podršku jer su obučeni da ponavljaju određene fraze ili preformulišu pitanja koja nisu dovoljno jasna.

 • Test govora

Za ovaj deo testa, službenik će vas pitati niz pitanja striktno u vezi vaše prijave za državljanstvo kako bi procenio vaš nivo govora i razumevanja jezika. Od vas se neće očekivati da razumete apsolutno sve fraze i formulacije na vašoj prijavi.

Naša preporuka je da pregledate svoju prijavu i odgovore na njoj pre nego što odete na intervju.

 • Test čitanja

Tokom testa čitanja, dobićete digitalni tablet. Na njemu će se pojavljivati rečenice za koje će vas službenik zamoliti da čitate naglas. Dok ne pročitate jednu rečenicu uspešno, bićete zamoljeni da pročitate tri rečenice ukupno.
Služba za državljanstvo i imigraciju obezbeđuje celu listu potrebnih reči koje će se koristiti na testu čitanja. Primeri ovih reči uključuju imena predsednika Amerike i mesta (kao što su ’Abraham Linkoln’ i ’Sjedinjene Američke Države’), proste glagole (na primer glagol ’moći’ i ’živeti’) kao i neke duže fraze (poput ’Oca naše nacije’ i ’Zakoni prava’).

Jako je važno da se izbegavaju duge pauze u toku čitanja rečenica. Biće vam dozvoljeno da preskočite neke manje reči, da ih pogrešno izgovorite ili pogrešno akcentujete. Ono što nije dozvoljeno i na šta treba da obratite pažnju jeste da upotrebite reč koju znate umesto one koju vidite u rečenici. Ono što je takođe važno jeste da uvek pokažete službeniku da razumete značenje rečenica koje čitate.

 • Test pisanja

Kako biste uspešno prošli ovaj deo testa, morate napisati jednu od tri rečenice ispravno nakon što ih službenik pročita naglas. Koristićete olovku kojom ćete pisati rečenice na tabletu (olovka pomoću koje se piše po površinama digitalnih aparata).

Služba za državljanstvo i imigraciju obezbeđuje takođe i celu listu potrebnih reči koje će se koristiti na testu pisanja. Mnoge reči se poklapaju sa listom reči koja je data za test čitanja. Lista uključuje prezimena predsednika (kao što su ’Adams’ i ’Vašington’), imena meseci (poput ’februar’ i ’jul’) kao i kratke i duge fraze (poput ’jedan’ i ’sloboda govora’).

I u ovom slučaju, biće dozvoljeno da pogrešite u pisanju određenih reči kada su velika slova, gramatika i pravopis u pitanju. Možete da pišete brojeve pisanim putem (četrnaest) kao i numerički (14). Ono što je bitno da se ne uradi jeste skraćivanje reči odnosno korišćenje njene kraće verzije u odnosu na ono što piše u rečenici. Takođe morate pisati čitko. Službenik će čitati dalje rečenice dok ne napišete jednu tačno.

 • Građanski test

Kako biste položili ovaj deo testa, morate pokazati dovoljno znanja i razumevanja američke istorije i njene Vlade odgovarajući tačno na najmanje šest pitanja od zadatih deset. Službenik će nasumično birati pitanja, čitati ih naglas i, na kraju, obustaviti test ako ste tačno odgovorili na šest pitanja.  Biće vam dozvoljeno da formulišete svoje odgovore kako god želite pod uslovom da su informaciono tačni.

Služba za državljanstvo i imigraciju obezbeđuje celu listu pitanja koja će biti postavljena na testu građanskog (možda možete da ih pronađete i na svom jeziku). Morate naučiti svih 100 pitanja sa liste. Ako imate 65 godina ili više, morate naučiti samo dvadeset pitanja obeležena ovim znakom (*) ili pitanja koja su ispisana ovde. (Obavezno proverite sledeći sajt za odgovore na neka pitanja koja su se možda izmenila u međuvremenu).

Više od polovine pitanja su o Vladi Amerike; ostatak je u vezi američke istorije. Za neka pitanja odgovori će biti u materijalima za spremanje ispita. Na primer: „Ko je zadužen za izvršnu vlast?“ odgovor je ’Predsednik’. Druga pitanja će zahtevati od vas da sami istražite određene teme. Kao primer, možete naići na pitanje: „Ko je jedan od državnih senatora vaše države?“. Odogovor će zavisiti od države u kojoj živite.

Takođe možete očekivati da kompleksnost pitanja i proces evaluacije bude delimično zasnovan na:

 1. Vašim godinama
 2. Vašoj prošlosti
 3. Vašem obrazovanju
 4. Vremenu koliko živite u Sjedinjenim Državama
 5. Opcijama studiranja koje sam vam bila na raspolaganju
 6. Drugim faktorima koji se tiču vašeg znanja i razumevanja

put do americkog pasosa chicago glasnik

 

Kako se pripremiti za test?

Adekvatna priprema za polaganje ovog testa je ključni faktor u dobijanju državljanstva. Kako bi vam pomogla da se što bolje pripremite za test, Služba za državljanstvo i imigraciju obezbeđuje materijale za pripremu za svaki deo testa, uključujući i test engleskog kao i građanski test.

U daljem tekstu ćete pronaći nekoliko korisnih saveta koji će vam pomoći da se što bolje pripremite za ovaj test:

Počnite odmah da učite. Ovo može biti i više nego očigledno ali što pre počnete da se upoznajete sa pitanjima i odgovorima koji će biti na testu, više ćete vremena imati da učite i memorišete sve informacije. Rani start će vam takođe dati više prilika da radite na pitanjima koja su teža za savladati.

Čitajte dečije knjige. Mnogo reči i termina na testu su zapravo proste reči koje se najviše nalaze u dečijim knjigama. Čitajući ove knjige, vrlo brzo ćete se upoznati sa osnovnim rečima i savladati ih na jednostavan i efikasan način.

Gledajte i slušajte. Ako bolje učite vizuelno (gledajući) ili slušajući, možete naći video i audio materijale za pripremu koji će biti efektivniji za vas nego klasični materijali za pripremu.

Služba za državljanstvo i imigraciju obezbeđuje i ovakve materijale uključujući i krupno štampane vodiče koji su od velike pomoći ako imate slabiji vid. Drugi vid materijala, koji se zove USA Learns, takođe obezbeđuje besplatne video materijale i drugi multimedijalni sadržaj kao alternativne vidove učenja i spremanja materijala za test.

Pitanja iz građanskog, na primer, uključuju slike koncepata koji služe kao pomoć u pamćenju kao i audio opcije uz pomoć  kojih slušate pitanja i njihove odgovore.

Pitajte za pomoć pri učenju. Neki kandidati bolje uče kada imaju priliku da vežbaju ono što su naučili sa drugima. Ako se osećate komfornije koristeći ovaj metod učenja, možda bi vam odgovaralo da sa prijateljem ili članom porodice koji tečno govori engleski jezik vežbate oko svakog od delova koji će vas očekivati na testu. Oni ne moraju da budu eksperti kada je test građanskog u pitanju jer je većina odgovora na pitanja obezbeđena u materijalima za učenje – ali svako predznanje može biti samo prednost! Zamolite ih da vas propitaju s vremena na vreme kako biste utvrdili naučeno.

Rešavajte testove za vežbanje. Verovatno ćete osećati veću sigurnost na samom testu ako unapred znate šta (otprilike) možete da očekujete. Zato je naša preporuka da rešavate testove za vežbanje obezbeđene od strane Službe za imigracije koji su simulacija pravih testova.

Učite polako. Ako vas lako optereti gomila novih informacija ili ako nemate puno vremena trenutno da učite – probajte da učite manje delove gradiva i postepeno nadograđujete nove informacije na ono što ste već prešli i naučili. Na primer, za početak se možete fokusirati na imena praznika dok u potpunosti ne savladate pisanje. Sledeći dan, dodajte novu kategoriju reči (glagole na primer) i tako dalje dok se ne osetite sigurnim kada je cela lista reči u pitanju.

Pišite beleške. Služba za imigracije obezbeđuje kartice za učenje na čijoj pozadini se nalazi prostor za beleženje. Ovo može biti jedna od vaših prednosti! Zapišite informaciju o nekom pojmu ili temi koja će vam pomoći da se setite glavnog pojma o kojem se radi. Za pojam „Abraham Linkoln“, na primer, možete zabeležiti da je bio šesnaesti predsednik, da je predvodio Uniju u Građanskom ratu kako bi okončao ropstvo ili da je bio visok 193cm…. bilo šta što će vam pomoći da zapamtite ono što ste naučili!

Grupišite slična pitanja. Dok učite, može vam biti korisno da učite reči ili pitanja koja su slična jedna drugima. Naučna istraživanja nam govore da ljudi lakše memorišu informacije ako su grupisane u manje grupe!

Na primer, kada pamtite pisanje fraze „Dan predsednika“, sledeći pojam koji možete vezati uz ovaj jeste praznik „Dan zahvalnosti“.
Kao drugi primer možemo navesti sledeće: kada pokušavate da zapamtite odgovor na pitanje „Na koliko godina biramo Predsednika države?“ (odgovor je četiri), u isto vreme možete naučiti odgovor na pitanje „U kom mesecu glasamo za biranje Predsednika?“ (odgovor je novembar). Oba pitanja su vezana za predsedništvo Amerike. Posledično, grupa reči i pitanja iz građanskog su povezana u jednu kategoriju i mnogo lakše ćete ih na ovaj način naučiti! Takođe, ove dve kategorije su već grupisane zajedno u jednu kategoriju u mnogim materijalima za učenje obezbeđenim od strane Službe za imigracije.

Šta je sledeće što možete očekivati?

Kada ste završili sa polaganjem ovog testa, možete očekivati da saznate rezultate istog dana. Evo šta možete očekivati dalje, u zavisnosti od rezultata vašeg testiranja:

Ako ste položili: Na samom početku, čestitamo! Skoro ste završili sa procesom dobijanja državljanstva. Pogledajte naš detaljni vodič za dalje korake obezbeđene od strane Službe za državljanstva i imigracije i njihov raspored kada je finalizacija procesa u pitanju.

Ako niste položili: Možete ponovo polagati ceo test (ili samo deo koji niste prošli) ali će pitanja na drugom testu biti drugačija u odnosu na prvobitna koja ste polagali. Služba za imigracije će ponovo zakazati vaše polaganje koje će se verovatno održati u roku od 60 do 90 dana (od dva do tri meseca) od datuma vašeg prvog polaganja testa.

Ako se ne pojavite na ponovno testiranje: Ukoliko niste oslobođeni od strane Službe za imigracije od pohađanja ponovnog polaganja (na primer ako ste hospitalizovani), ne smete propustiti drugo polaganje! U protivnom, Služba za imigracije smatra da je vaš drugi pokušaj polaganja neuspeo i samim tim se vaša prijava za dobijanje državljanstva odbija!

Ako ne položite ponovno testiranje: služba za državljanstva i imigracije će odbiti vašu prijavu. Imaćete mogućnost žalbe na odluku tako što ćete pisati Službi u okviru 30 dana od momenta primanja obaveštenja o njihovoj inicijalnoj odluci. Ako odobre vaš zahtev, Služba će zakazati saslušanje u okviru od 180 dana od primanja vašeg zahteva. Tokom saslušanja, službenik će vas ponovo testirati deo testa koji niste prošli tokom drugog polaganja.

Izuzeci pri polaganju testa za državljanstvo:

Većina kandidata mora da polaže test, kao što je rečeno na početku ovog teksta, međutim postoji nekoliko izuzetaka za određene grupe kandidata:

 • Izuzetak na osnovu starosti i vremena koje ste proveli kao nosilac zelene karte

Test engleskog jezika

Izuzeti ste od polaganja testa engleskog jezika ako ste:

U momentu popunjavanja prijave starosti: I živeli ste u Sjedinjenim Američkim Državama kao nosilac zelene karte:
50 godina i više 20 godina
55 godina i više 15 godina

 

Građanski Test

Ne postoje izuzeci kada je test građanskog u pitanju ali starosne grupe koje su navedene u tabeli iznad mogu polagati ovaj test na kojem god jeziku žele. (Ako odaberete da polažete test na bilo kojem drugom jeziku sem engleskog, sa vama mora biti i prevodilac).

Služba za državljanstva i imigracije ugađa kandidatima koji su starosti 65 godina ili više a koji su nosioci zelene karte najmanje 20 godina na način da ne moraju da uče svih 100 pitanja već samo 20 od kojih će samo deset biti na polaganju. (vidite „Šta da očekujete?“ iznad).Kandidat će morati da odgovore tačno na šest pitanja od deset postavljenih.

 • Izuzeci na osnovu invalidideta

Kandidati sa medicinskim stanjem koje traje ili se očekuje da traje najmanje 12 meseci mogu konkurisati za izuzeće sa testa engleskog jezika, testa građanskog ili oba.

Medicinska stanja koja su validna za konkurisanje uključuju:

 1. Fizički invaliditet
 2. Smetnje u razvoju
 3. Mentalno oštećenje

 

Kako biste se kvalifikovali za izuzeće, morate podneti Formular N-648 (oficijalno nazvan „Medicinska Potvrda za Izuzetke zbog invaliditeta“) zajedno sa vašim Formularom za dobijanje državljanstva (Form-400). Formular N-648 mora biti popunjen od strane licenciranog doktora, osteopatskog doktora ili kliničkog psihologa koji može da garantuje da vas vaše stanje sprečava u mogućnosti da polažete test (ili njegove delove) – čak i sa olakšicama (videti „Zahtevati olakšice“ ispod ako ste u mogućnosti da polažete test ali sa specifičnim tipom dogovora).

Važna napomena: Kandidati koji nisu u mogućnosti da pišu niti čitaju (nepismeni) se ne kvalifikuju za bilo koju posebno izuzeće na osnovu toga što su nepismeni. Ono što mogu jeste da se kvalifikuju za neki od izuzetaka opisanih iznad. (Na ovom linku možete pročitati priču o ženi koja je, uprkos svim šansama zbog svoje nepismenosti, položila test za dobijanje državljanstva!)

Zahtev za pogodnosti

Ako imate vrstu invaliditeta (ili druge potrebe) možete aplicirati za specijalne pogodnosti kako biste polagali vaš test. Na primer, možete dovesti tumača ili člana porodice. Služba za imigracije vam može dati dodatno vreme kako biste završili svoj test ili mogu ponuditi određenu alternativu poput testa dostupnog na drugim lokacijama kao što je vaš dom ili centar za starije, ako niste u mogućnosti da dođete u najbližu kancelariju Službe. Takođe mogu da vam obezbede i test za čitanje u velikom formatu ili vas puste da verbalno odgovarate na pitanja.

Možete zahtevati pogodnosti:

 1. Ako ste gluvi ili slabog sluha
 2. Ako ste slepi ili slabog vida
 3. Ako imate neku drugu vrstu stanja koja vas ograničava da polažete test (na primer, ako koristite invalidska kolica ili ne možete da koristite svoje ruke da pišete)

Ako su vam neophodne pogodnosti, morate obavestiti Službu za državljanstva i imigracije PRE vašeg datuma polaganja čineći jedno od ponuđenih:

 1. Navodeći tip pogodnosti koji vam je neophodan u vašem Formularu Form N-400
 2. Pozivajući call centar Službe za državljanstva i imigracije na broj 1-800-375-5283 (TDD: 1-800-767-1833)
 3. Kontaktirajući svoju terensku kancelariju (field office). Možete je kontaktirati tako što ćete njen kontakt pronaći na ovoj listi.

Ako pogodnosti nisu dostupne na datum vašeg polaganja a Služba za državljanstva i imigracije ne uspe da obezbedi alternativne uslove, Služba je u obavezi da vas obavesti što je pre moguće o tome.

 

Izvor: Boundelss/ USCIS/Chicago Glasnik

COMMENTS

WORDPRESS: 0