Kako da otvorite kompaniju i pokrenete svoj biznis u Ilinoisu u 7 koraka

Kako da otvorite kompaniju i pokrenete svoj biznis u Ilinoisu u 7 koraka

Donatorsko veče – Manastir Rođenja Presvete Bogorodice
Stefan Unić dobio priznanje za najboljeg mladog naučnika, inovatora i istraživača na svetu!
Amerika: Prodaja kuća gotovo na najnižem nivou od 1993. godine

Chicago Glasnik vam donosi 7 najbitnijih koraka za pokretanje sopstvenog poslovanja u Ilinoisu!
Ovi koraci će vam pomoći da shvatite koju vrstu poslovanja želite i kako da ga ostvarite na najlakši mogući način!

Korak br. 1

Donesite odluku o pravnoj strukturi vašeg poslovanja

Najčešće strukture malih preduzeća su:

 • Samostalno preduzetništvo
 • Udruženje (partnerstvo)
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću
 • Korporacija

Postoje takođe i posebne verzije navedenih struktura kao što su ograničena udruženja i S korporacije. Takođe, ono što trebate razmotriti jeste koja struktura poslovanja nudi zaštitu od odgovornosti koja će vam odgovarati kao i najbolja vrsta oporezivanja, finansiranja i finansijskih benefita za vas i vaše poslovanje.
Proverite vrste struktura na linku Nolo’s vebsajta za više informacija o tome kako odabrati najbolju strukturu za svoje poslovanje.

Korak br.2

Odaberite ime za svoje preduzeće

Za društva sa ograničenom odgovornošću i korporacije, ime mora biti drugačije od svih ostalih koja su prijavljena u Sekretarijatu Ilinoisa. Možete proveriti da li neko drugo preduzeće nosi ime pod kojim ste želeli da prijavite svoje poslovanje tako što ćete pretražiti sva imena registrovanih preduzeća na sajtu Sekretarijata. Zanimljivost u vezi imena jeste to što možete rezervisati određeno ime na period od 90 dana podnoseći Prijavu za rezervaciju imena. Postoje takođe određeni uslovi kada su imena društava sa ograničenom odgovornošću i korporacija u pitanju kao što je obaveznost dodatka D.O.O i Preduzeće (Company) u imenu. Na ovom linku možete naći detaljnije informacije o tome kako da oformite društvo sa ograničenom odgovornošću u Ilinoisu a na sledećem linku kako oformiti preduzeće odnosno kompaniju.

Pre nego što dođete do svoje kancelarije neophodno je da odaberete vrstu svog poslovanja.

Korak br.3

Odaberite vrstu svog poslovanja

 • Samostalno preduzetništvo: kako biste osnovali ovu vrstu poslovanja u Ilinoisu, ne morate da podnosite nikakva organizaciona dokumenta državi. Šta je neophodno za osnivanje ove vrste poslovanja, posetite ovaj link i saznajte više informacija.
 • Udruženje (partnerstvo): kako bi se oformilo udruženje ili partnerstvo u Ilinoisu, takođe nema potrebe da se podnose nikakva organizaciona dokumenta državi Ilinois. Iako nisu zakonski obavezna da urade sledeće, sva udruženja bi trebalo da imaju pismeni ugovor partnerstva. Ovaj ugovor može biti vrlo važan ako ikada dođe do nesuglasica između partnera. Za više informacija, pogledajte sledeći link. Kako bi se oformilo udruženje ili partnerstvo sa ograničenom odgovornošću, morate podneti Izjavu o kvalifikaciji u Sekretarijatu Ilinoisa. Na ovom linku možete pronaći detaljne informacije i o pomenutom.
 • Društva sa ograničenom odgovornošću: kako biste oformili ovo poslovanje, morate podneti određena dokumenta Sekretarijatu koja ćete pronaći na ovom linku. Takođe morate da imenujete registrovanog agenta u Ilinoisu za obavljanje postupka. Dodatno, iako neobavezan kada je zakon u pitanju, trebalo bi da imate pripremljenu Saglasnost o radu kako bi se ustanovila osnovna pravila o tome kako će vaše društvo poslovati. Ova Saglasnost ne mora biti podnešena u Sekretarijatu. Za više informacija, posetite sledeći link o tome kako oformiti ovu vrstu prduzeća kao i Kako oformiti profesionalna društva sa ograničenom odgovornošću.
 • Korporacije: kako biste oformili korporaciju, morate podneti sledeća dokumenta državi Ilinois u njihovom Sekretarijatu. Takođe morate imenotvati registrovanog agenta u Ilinoisu radi pokretanja postupka. Iako nisu zakonski obavezni, trebalo bi da pripremite i podzakonske akte kako bi utvrdili pravila o načinu poslovanja svog preduzeća. Ona se ne podnose državi. S korporacije moraju da podnesu IRS Formular 2553, Izbor malih poslovnih korporacija, u okviru Poreske službe. Za više informacija, posetite sledeći link.

Korak br. 4

Licence i dozvole

Poreska registracija: Ako ćete se baviti prodajom u Ilinoisu, morate se registrovati u Odeljenju za prihode kako biste imali porez na promet. Ako ćete imati zaposlene, morate se registrovati na istom odeljenju za poslodavca koji zadržava porez. Možete se prijaviti za oba vida poreza kao i za mnoge druge putem vebsajta MyTax Illinois ili online kao i pismenim putem koristeći Formular REG-1 odnosno Prijavu za registraciju poslovanja u Ilinoisu.

EIN. Ako imate zaposlene ili je vaše poslovanje oporezivano odvojeno od vas, morate imati Identifikacioni Broj Poslodavca (Employer Identification Number) iz Poreske Ustanove.  Čak i ako niste u obavezi da imate ovaj broj, postoji dosta razloga da se svakako odlučite na ovaj korak. Banke obično zahtevaju ovaj broj kako bi se otvorio račun na ime preduzeća. Takođe, firme sa kojima poslujete mogu takođe tražiti ovaj broj kako bi uplate bile obavljane. Ovaj broj možete dobiti popunjavajući onlajn prijavu na sajtu Poreske službe. Ne postoji taksa za prijavljivanje.

Regulatorne licence i dozvole. One mogu pokrivati razne delove poslovanja poput:

 1. Zdravlja i bezbednosti
 2. Životne sredine
 3. Zgrada i izgradnje
 4. Posebnih usluga

Različite regulatorne licence su izdate od strane raznih državnih službi. Na primer, kada je životna sredina u pitanju, ovu licencu izdaje Služba za zaštitu životne sredine Ilinoisa a slične licence mogu biti izdate od strane Ministarstva Rada Ilinoisa. Na ovom linku zvaničnog vebsajta države Ilinois možete pronaći informacije o registraciji, licencama i dozvolama a za informacije o lokalnim licencama i dozvolama, proverite veb stranice gradova ili država u kojima želite da započnete svoje poslovanje.

Profesionalne i zanatske licence. Ovaj segment obuhvata ljude iz više kategorija. Skoro sve kategorije su regulisane od strane Odeljenja Finansijjskih i profesionalnih regulacija (Department of Financial and Professional Regulation IDFPR). (Svaka profesija i zanimanje je još uže regulisana od strane državnog regulatornog odbora). Oficijalni sajt ovog Odeljenja ima poseban deo pod nazivom Profesije regulisane od strane IDFPR.

pokretanje biznisa chicago glasnik

Osiguranje je obavezni korak za svaku vrstu poslovanja.

Korak br.5

Lokacija vašeg poslovanja i zoniranje

Jedan od nekoliko preostalih koraka jeste da izaberete lokaciju za vaš posao i proverite lokalne propise o zoniranju. To uključuje i rad od kuće. Na sledećem sajtu proverite propise za svoj grad.

Korak br.6

Takse i izveštaji

Ilinois oporezuje svaku vrstu poslovanja. Ova država ima porez na korporativni prihod, porez na korporativne franšize i porez na zamene privatnog vlasništva. Većina poslovanja (osim samostalnih preduzetnika) će biti subjekt bar jedne od navedene tri vrste poreza. Kako biste saznali više informacija, posetite link o porezu na dohotke države Ilinois.

Samostalna preduzetništva. Plaćaju državni porez na prihod od poslovanja kao deo njihove prijave poreza na dohodak fizičkih lica. (Formular IL-1040).

Udruženja (partnerstva).Partneri plaćaju državni porez na prihode po prijavama za porez na dohodak fizičkih lica.  Kao dodatak, moraju podneti formular IL-1065.

Društva sa ograničenom odgovornošću. Članovi plaćaju državne poreze na svoj udeo na osnovu prihoda poslovanja u ličnim poreskim prijavama. Kao dodatak, moraju da podnesu i dodatni državni poreski obrazac – formular za partnerstvo ili korporaciju. Poseban formular koji se bude podnosio zavisiće od toga kako je ovo društvo klasifikovano kada je nacionalni porez u pitanju. Kao poslednji obavezni korak, ova društva moraju da podnesu godišnji izveštaj u Sekretarijat Ilinoisa.

Pogledajte Informacije o godišnjim prijavama za podnošenje društava sa ograničenom odgovornošću kako biste dobili detaljniji prikaz prijava koje morate podneti na godišnjem nivou.

Korporacije. Akcionari moraju plaćati državne poreze na njihove dividende. A akcionar koji je u isto vreme i zaposleni sa platom takođe mora plaćati porez na prihod po prijavama za porez na dohodak fizičkih lica. Sama korporacija je subjekat oporezivanja korporativnih taksi Ilinoisa. Takođe, mora podnositi godišnji izveštaj Sekretarijatu Ilinoisa.

Ako imate zaposlene, morate plaćati takođe i porez na zaposlene.

Pored poreza koje nameće država Ilinois postoji i federalni prihod kao i porez na zaposlene. Proverite Publikaciju Poreske službe 334, Vodič za mala preduzeća, kao i 583, Poreski Obveznici koji započinju posao  , dostupno na irs.gov.

Korak br.7

Osiguranje

Osiguranje je obavezni korak za svaku vrstu poslovanja.
Iako je osiguranje obično regulisano na državnom nivou, tipovi dostupnih osiguranja za poslovanja su obično slična u svih pedeset zemalja.  Proverite Osiguranja za različita poslovanja na datom linku.

 

Izvor: Nolo.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0