Kako da dobijete penziju u Americi? Evo kako da proverite vaš trenutni status

Kako da dobijete penziju u Americi? Evo kako da proverite vaš trenutni status

Američke kamiondžije planiraju protest inspirisan kanadskim kolegama
10 najboljih metro oblasti u Americi ako prvi put kupujete kuću
Bruto nacionalni dug Amerike dostigao je rekordnih 32 triliona dolara

Sticanje uslova za penziju u Sjedinjenim Američkim Državama zahteva određeni broj radnih godina i dostizanje određenih godina starosti. Sistem penzionisanja u SAD-u zavisi od osiguranja i određuje se kroz koncept “kreditnih godina”. Ukoliko nema privatni penzioni fond ili 401k, evo kako osoba može stvoriti uslove za penziju:

  1. Kreditne godine: Američki sistem penzionisanja koristi sistem tzv. “kreditnih godina”. Da bi stekla pravo na socijalnu penziju (Social Security) ili Medicare (zdravstveno osiguranje za starije), osoba mora da stekne određeni broj kreditnih godina. Ove godine se stiču kroz plaćanje poreza na zaradu tokom radnog veka.
  2. Minimalan broj kreditnih godina: Da bi osoba ispunulila uslova za penziju, mora imati najmanje 40 kreditnih godina. Kreditne godine se stiču radom i plaćanjem poreza na zarade. Kroz prosečan radni vek od 35-40 godina, osoba obično stekne dovoljno kreditnih godina. Možete da steknete do četiri kredita svake godine, a svaki kredit predstavlja određeni iznos zarade. U 2023. godini, iznos potreban da biste stekli jedan kredit je 1.640 dolara. Možete da radite tokom cele godine da biste stekli četiri kredita (6.560 dolara), ili možete da steknete dovoljno za sva četiri u znatno kraćem vremenskom periodu. Ako steknete četiri kredita godišnje, tada ćete nakon 10 godina rada steći 40 kredita. Svake godine, iznos zarade potreban da biste stekli jedan kredit se blago povećava kako rastu prosečne plate. Krediti koje steknete ostaju zabeleženi u vašem socijalnom osiguranju čak i ako promenite poslove ili prestanete da radite. Saznajte više o kreditima na www.ssa.gov/planners/credits.html.
  3. Starosna granica za punu penziju: Starosna granica za punu penziju zavisi od godine rođenja. Na primer, ako ste rođeni posle 1960. godine, punu penziju možete dobiti sa 67 godina. Za one rođene pre 1960, starosna granica je postepeno niža, ali i dalje iznad 65 godina.
  4. Rana penzija: Iako je puna penzija dostupna na starosnoj granici, osobe mogu početi sa penzionisanjem već sa 62 godine, ali će penzija biti umanjena za svaku godinu koja nedostaje do punih 67 godina.
  5. Kalkulacija penzije: Vaša mesečna penzija će zavisiti od visine vaših primanja tokom radnog veka. Što su primanja veća, to će i penzija biti veća. Socijalno osiguranje uzima u obzir vaše najbolje godine zarada (najviše 35) i kroz kompleksnu formulu računa visinu penzije.
  6. Ranije penzionisanje uz umanjenje: Ako se odlučite za ranije penzionisanje (pre punih 67 godina), trebalo bi da budete spremni na umanjenje penzije. Na primer, ako se penzionišete sa 62 umesto sa 67 godina, penzija će biti umanjena za oko 30%.

Sticanje uslova za penziju u Sjedinjenim Američkim Državama zahteva razumevanje sistema kreditnih godina, starosnih granica i mogućnosti ranijeg penzionisanja. Planiranje za budućnost i adekvatno upravljanje finansijama tokom radnog veka su ključni faktori za obezbeđivanje stabilne i sigurne penzije.

Ukoliko želite da proverite da li ste već ispunili uslov za penziju možete se registrovati na sajtu Socijalne administracije i proveriti vaš status kroz nekoliko minuta.

SSA

COMMENTS

WORDPRESS: 0