Kada su Sjedinjene Države počele da koriste papirni novac?

Kada su Sjedinjene Države počele da koriste papirni novac?

Da li biste proveli noć u najusamljenijoj kolibi u Americi?
Kratka istorija Bele kuće –najbitnijeg doma Amerike
Kako je nastao Diznilend?

3.februara 1690.godine kolonija Masačusetskog zaliva izdala prvi papirni novac u Sjedinjenim Državama. Svrha je bila da se pomogne u finansiranju vojne akcije protiv Kanade tokom rata kralja Vilijama.

Masačusets je zaista bio pionirska kolonija kada je u pitanju novac, jer su takođe bili prvi koji su kovali svoje srebrne novčiće 1652.godine.

Ključne tačke:

  • Pre nego što je novac izmišljen, roba i usluge su razmenjivani putem razmene ili korišćenjem robe poput soli, stoke ili žitarica
  • Ljudi su koristili metalne predmete kao novac za razmenu dobara i usluga još 5000 godina p.n.e.
  • Papirni novac u Sjedinjenim Državama datira iz 1690.godine i predstavljao je menice ili dugove
  • Nove valute su uvedene u Sjedinjenim Državama 1861.godine kako bi se finansirao Građanski rat
  • Tokom 1996.godine, uvedena je serija računa koji su koristili nove metode za sprečavanje falsifikovanja

Istorija papirnog novca

Novac je sve što je uobičajeno prihvaćeno od strane grupe ljudi u zamenu za robu ili usluge. Većina država ima jedinstvene sisteme razmene kovanog i papirnog novca. Neke valute, poput evra, mogu se koristiti u čitavim regionima.

Pre pronalaska novca, roba i usluge su se obično razmenjivale putem razmene. Na primer, jedna osoba može zameniti osam kesa pirinča za kozu. Osnovne robe – kao što su so, čaj, seme, duvan i stoka – takođe su korišćene kao novac za razmenu dobara i usluga.

Metalni predmeti su predstavljali novac već 5000 godina p.n.e. Lidijci su počeli da koriste novčiće u 7.veku p.n.e. Najraniji oblici papirnog novca razvijeni su u Kini tokom dinastije Tang (618-907 n.e.).

U Sjedinjenim Državama, prvi stvoreni papirni novac (1690.godine) nazvan je menica i predstavljao je obavezu kolonije prema vojnicima. Vojnici su mogli da troše ili razmenjuju dugove kolonije (IOU – I owe you – dugujem ti ) baš kao srebrne i zlatne novčiće.

Tokom revolucije 1775.goidne, kolonijalne vođe su pokušale da repliciraju papirni eksperiment Masačusetsa u širem obliku, ali novokršteni kontinenti nisu mogli biti lako zamenjeni za srebro ili zlato. Umesto toga, Kongres je doneo komplikovana pravila za budući otkup, dodelivši svakoj državi kvotu kontinentalnih dolara koji bi mogli biti vraćeni vladi u budućnosti.

U manjoj razmeri, možda bi i uspelo, ali je štampano toliko novca da im je brza inflacija oduzela svu vrednost.

Manje od 100 godina kasnije, 1861.godine, dve konkurentske valute su korišćene za finansiranje suprotstavljenih strana Građanskog rata. Njihove vrednosti su se kolebale sa ratnom srećom. Ipak, tek nakon Zakona o nacionalnim bankama nakon Građanskog rata, američka vlada je uvela monetarni sistem u kojem su banke mogle da izdaju papirne novčanice na osnovu njihovog držanja državnih obveznica. Ove različite valute su oporezivane u narednim decenijama i zamenjene novčanicama nacionalnih banaka, dajući Sjedinjenim Državama svoju prvu jedinstvenu papirnu valutu.

Zakon o federalnim rezervama iz 1913.godine je stvorio nacionalni bankarski sistem koji je mogao da prati promenljive finansijske potrebe države. Odbor federalnih rezervi je tada izdao prvu federalnu novčanicu u obliku novčanice od 10 dolara, 1914.godine.

Federalne rezerve su kasnije odlučile da smanje stvarnu veličinu novčanica za 30%. Dizajn novčanica se neće ponovo promeniti sve do 1996.godine, kada je napravljen niz poboljšanja kako bi američki dolar bio više otporan na falsifikovanje.

 

Izvor: Investopedia.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0