IR-2 viza – Sve što treba da znate o vizi za decu državljana Sjedinjenih Država

IR-2 viza – Sve što treba da znate o vizi za decu državljana Sjedinjenih Država

Toma Makedonski – Pravna podrška imigrantima u srcu Čikaga
Kako uspešno savladati I-130 i I-485 intervju uz nerešen slučaj azila: Stručni saveti i vodič
Aplikacija za Zelenu kartu skuplja i do 70% od 1. aprila

Šta je IR-2 viza?

IR-2 viza omogućava detetu američkog državljanina koji živi van Sjedinjenih Država da zakonito uđe i živi na tlu Amerike.

Da li je IR-2 pravi korak?

Ako ste državljanin Sjedinjenih Država i imate dete izvan Amerike koje nema zelenu kartu niti je američki državljanin, vaša deca imaju pravo da koriste IR-2 vizu sve vreme dok su mlađi od 21.godine i dok su neoženjeni/neudati.

IR-2 viza je takođe dostupna ako usvajate dete van Sjedinjenih Država. Vize se izdaju u američkoj ambasadi ili konzulatu u stranoj državi u kojoj dete boravi. Pošto se dete koje se usvaja obično dovodi da živi u Sjedinjenim Državama, vašem detetu će biti potrebna imigrantska viza.

Ovaj vodič će objasniti proces dobijanja IR-2 vize za vaše dete.

Evo kratkog pregleda o čemu će se govoriti u članku:

 1. Vreme obrade za dobijanje IR-2 vize
 2. Cena IR-2 vize
 3. Podobnost za dobijanje IR-2 vize
 4. Proces dobijanja IR-2 vize
 5. Intervju za IR-2 vizu
 6. Uobičajena pitanja u vezi IR-2 vize

Vreme obrade za dobijanje IR-2 vize

Ukupno vreme obrade IR-2 dečije vize je od 17 do 24 meseca. Vreme obrade je nekada bilo mnog brže, ali je pandemija virusa COVID-19 dovela do značajnih kašnjenja.

Najbolji način da osigurate da vaša prijava ne bude odložena jeste da pravilno podnesete svu papirologiju prvi put, bez izuzetka.

Cena IR-2 vize

Državne takse za podnošenje zahteva za dečiju IR-2 vizu iznose 1.080 dolara. Imajte na umu da ovo ne uključuje troškove medicinskog pregleda, koji variraju od 200 do 500 dolara. Pregledaćemo analizu troškova u odeljcima u nastavku.

Podobnost za dobijanje IR-2 vize

Uslovi za dobijanje IR-2 vize su:

 • Sponzor mora biti državljanin Sjedinjenih Država
 • Sponzor mora imati zakonsko starateljstvo nad detetom u inostranstvu najmanje dve godine
 • Ako je dete usvojeno, usvajanje mora biti završeno pre detetovog 16.rođendana
 • Sponzor mora da je živeo sa detetom dve godine pre nego što je podneo zahtev za vizu (u slučaju usvajanja, to nije uvek moguće. Više o opcijama u ovom slučaju, kliknite OVDE)
 • Dete mora biti mlađe od 21.godinu
 • Dete mora biti neoženjeno/neudato
 • Da bi deca od jednog supružnika ispunjavala uslove, rođeni roditelj i očuh/maćeha deteta moraju biti venčani pre nego što dete napuni 18 godina

Proces dobijanja IR-2 vize

IR-2 viza je deo IR kategorije (što znači „immediate relative“ – bliski srodnik) koja nema godišnja ograničenja, što znači da nema čekanja dok zelena karta ne postane dostupna.

Korak 1: Utvrđivanje odnosa roditelj/dete

Prvi korak ka dovođenju deteta u Sjedinjene Države je podnošenje Obrasca I-130 (zvanično nazvan „Peticija za stranca srodnika“) Službi za državljanstvo i imigraciju (USCIS), koja je deo američkog Ministrastva za unutrašnju bezbednost (DHS).

Glavna svrha Obrasca I-130 je da se utvrdi da je odnos roditelj/dete validan i stvaran.

Kompletan paket za popunjavanje Obrasca I-130 uključuje:

 • Državnu taksu za podnošenje zahteva od 535 dolara
 • Dokaz da je roditelj koji sponzoriše dete državljanin Sjedinjenih Država (kopija izvoda iz matične knjige rođenih sponzora, sertifikat o naturalizaciji ili važeći pasoš Sjedinjenih Država)
 • Dokaz da postoji pravno valjan odnos roditelj/dete (na primer, kopija izvoda iz matične knjige rođenih ili papira o usvajanju)
 • Kada je ovaj paket svih dokumenata spreman, mora se poslati Službi za državljanstvo i imigraciju na odgovarajuću adresu. U roku od dve nedelje, USCIS će poslati roditelju sponzoru obaveštenje o prijemu dokumenata poštom.

Ako USCIS-u treba više dokaza ili informacija za obradu prijave, oni će roditelju sponzoru poslati Zahtev za dokaze (RFE) u roku od 2 do 3 meseca.

Korak 2: Prijavite se za zelenu kartu (Obrazac DS-260)

Kada Obrazac I-130 bude odobren, od roditelja će se tražiti da podnese Obrazac DS-260 (zahtev za useljeničku vizu) u Nacionalni centar za vizu (NVC), koji vodi State Department. NVC prikuplja potrebne formulare i prateću dokumentaciju i odlučuje da li je dete spremno za intervju u ambasadi ili konzulatu Sjedinjenih Država u inostranstvu (poznato kao ’konzularna obrada’).

Kompletan NVC paket za podnošenje uključuje:

 • Državna taksa za podnošenje zahteva od 325 dolara za naknadu za obradu podataka State Department-a
 • Obrazac DS-260 (prijava za zelenu kartu podneta online)
 • Dokaz o nacionalnosti deteta koje traži zelenu kartu (kopija izvoda iz matične knjige rođenih i stranice pasoša sa fotografijom)
 • Dokaz o sposobnosti roditelja da finansijski podrži supružnika koji traži zelenu kartu (uključujući Obrazac I-864, ili „Affidavit of Support“ – „Potvrda o mogućnosti izdržavanja“ i dokaze kao što su poreske prijave i platni listovi)

NVC zatim prosleđuje paket dokumenata američkoj ambasadi ili konzulatu u matičnoj državi deteta koje traži zelenu kartu

Ambasada i konzulat će tada zakazati intervju za vas i vaše dete. Pre intervjua, vaše dete će morati da prođe lekarski pregled. Ako intervju bude uspešan, viza će biti odobrena i vaše dete će moći da emigrira u Sjedinjene Države.

Ako vaše dete uđe u Sjedinjene Države sa IR-2 vizom kada je mlađe od 18 godina, ono će automatski steći američko državljanstvo ako boravi u Sjedinjenim Državama sa svojim roditeljima. Ako uđu dok su stariji od 18 godina, postaju stalni stanovnici i dobijaju zelenu kartu.

Intervju za IR-2 vizu

Vaše dete će morati da prisustvuje intervjuu u američkoj ambasadi ili konzulatu u državi u kojoj živi. Vašem detetu će biti postavljena pitanja o njegovom odnosu sa vama, kako bi se proverilo da li je njegov zahtev za vizu originalan. Oni će morati da donesu:

 • Njihovo pismo o imenovanju od USCIS-a
 • Pasoš koji nije istekao sa rokom važenja od šest meseci nakon planiranog datuma ulaska u Sjedinjene Države
 • Dve fotografije u identičnim bojama i formatu
 • Prevodi dokumenata na engleski jezik za koje je potreban prevod koji nije poslat NVC-u
 • Prateća dokumenta – originalne ili overene kopije svih građanskih dokumenata koje je roditelj upload-ovao u Konzularni elektronski centar za prijavu (CEAC)

Konačno, ako je NVC naplatio takse za podnošenje zahteva za vizu, sponzor ne mora ponovo da plati. Međutim, ako sponzor ili bilo koji član porodice nije platio sve neophodne naknade, od njih će se tražiti da plate sve neplaćene naknade u ambasadi ili konzulatu Sjedinjenih Država.

Uobičajena pitanja

Da li je IR-2 viza namenjena samo usvojenoj deci?

IR-2 viza se može koristiti za svu decu roditelja koji su državljani Sjedinjenih Država, a uslovi ostaju potpuno isti. Dete mora biti neoženjeno/neudato i mlađe od 21.godinu.

Ako su deca navršila više od 21.goidnu, da li ovaj tip vize i dalje može da se koristi?

Možda. Zakonom o zaštiti statusa deteta (Child Status Protection Act) postoji segment za decu koja su napunila 21.godinu dok su čekala da se njihov slučaj reši.

Kako se podnosi peticija za dete supružnika?

Državljani Sjedinjenih Država mogu da podnesu zahtev za IR-2 vizu za dete supružnika (ponekad poznato i pod terminom pastorče) na isti način kao i za biološko dete. Ono o čemu se mora voditi računa jeste da su rođeni roditelj i očuh/maćeha moraju biti venčani pre nego što je dete napunilo 18 godina. Očuh/maćeha ne moraju zvanično da usvoje dete da bi se ono prijavilo.

Ako dete supružnika ima manje od 21.godinu i nije oženjeno/udato, ono se kvalifikuje kao „bliski srodnik“ svog očuha/maćehe koji je državljanin Amerike. To znači da mogu da podnesu zahtev za IR-2 vizu bez čekanja da zelena karta postane dostupna.

Ako je dete u braku ili starije od 21.godinu, oni se ne kvalifikuju kao „bliski srodnici“ i moraće da sačekaju da viza postane dostupna. Ovaj proces obično traje nekoliko godina.

Ako postoji želja za usvajanjem deteta ali nije moguće živeti sa detetom neophodne dve godine kako bi se dobila ova viza, da li postoji druga vrsta vize?

Da, u zavisnosti od države iz koje usvajate. Pogledajte USCIS-ov vodič o usvajanju deteta iz inostranstva, klikom OVDE.

Ako je osoba vlasnik zelene karte – da li može da koristi tu vizu za svoju decu?

IR-2 viza je dostupna samo građanima Sjedinjenih Država.

 

Izvor: Boundless.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0