Evo šta se dešava ako zaboravite da prijavite USCIS-u promenu adrese

Evo šta se dešava ako zaboravite da prijavite USCIS-u promenu adrese

Kako otvoriti kompaniju bez socijalnog broja? Evo odgovora na ovo važno pitanje
Želite da radite van Amerike sa zelenom kartom? Evo šta morate da znate
Najlakši način da obnovite svoj američki pasoš

Moguće posledice zbog nepodnošenja promene adrese USCIS-u

Savršeno je normalno da se imigranti sa zelenom kartom sele na različite adrese u Sjedinjenim Državama, možda zbog novog posla ili potrebe za više prostora. I lako je zaboraviti da je trebalo da prijavite Službi za državljanstvo i imigraciju (USCIS) svaki put kada se preselite na novu adresu.

Hajde da vidimo šta treba da uradite ako vam se desi ovakav previd; za koji postoji čak i mogućnost deportacije u krajnjem slučaju ako to ne učinite.

Zakon o imigraciji Sjedinjenih Država zahteva od vlasnika zelenih karata da obaveste USCIS o novim adresama

Prvo, zakon sam po sebi. Skoro svi stanovnici koji nisu državljani i a koji se nalaze u Sjedinjenim Državama moraju dati USCIS-u svoju novu adresu u roku od deset dana od preseljenja (vidi 8 U.S.C. § 1305). Podnošenje obrasca za promenu adrese u američkoj Pošti nije dovoljno. Morate direktno obavestiti USCIS o svojoj novoj adresi.

Samo nekoliko ljudi ne mora da daje USCIS-u svoju novu adresu na uvid nakon preseljenja, uključujući:

  • Diplomate (viza)
  • Predstavnike stranih vlada u međunarodnim organizacijama (G viza) i
  • Neki neimigranti bez viza koji su u Americi manje od 30 dana

Kako reći USCIS-u da se vaša adresa promenila

Većina imigranata može ili da pošalje promenu adrese online ili da pozove USCIS-ov broj za kontakt klijenata 800-375-5283, kako bi prijavio promenu adrese.

Druga mogućnost je da popunite i odštampate Obrazac AR-11, a zatim ga pošaljete poštom na adresu navedenu na web stranici USCIS-a (zapravo, ovo je ponekad jedina opcija kada se online sistem pokvari i šalje poruke o grešci u procesu). Ako promenite adresu putem pošte nakon što ste poslali prijave USCIS-u koje se još uvek obrađuju, dobra je ideja da pošaljete pismo kancelariji koja obrađuje vašu prijavu da biste je posebno obavestili o novoj adresi.

Imperativ je da, u podnošenju obaveštenja o promeni adrese, navedete broj računa za svaku prijavu koja je još uvek na čekanju.

Na primer, dete koje je državljanin Amerike može podneti peticiju za svog oca i podneti zahtev za prilagođavanje statusa, a ono bi možda želelo da radi dok je prijava na čekanju.

Ova prijava podrazumeva tri obrasca:

  • Obrazac I-130Molba za srodnika stranca
  • Obrazac I-485Zahtev za registraciju stalnog boravka ili prilagođavanje statusa
  • Obrazac I-765Zahtev za odobrenje za zapošljavanje

Svaki obrazac i njegov broj priznanice moraju biti navedeni na obrascu za promenu adrese, bilo da se podaci menjaju online, poštom ili putem Obrasca AR-11.

Ako podnesete AR-11 poštom, obavezno koristite prevoznika koji nudi praćenje pošiljke, kao što je poštanska služba Sjedinjenih Država sa sertifikovanom poštom i traženom povratnicom. Na taj način ćete imati dokaz da ste ga predali USCIS-u, u slučaju da se izgubi.

Posebna uputstva za žrtve krivičnih dela

Ako ste žrtva nasilja u porodici, trgovine ljudima ili drugih zločina, ne možete prijaviti promenu adrese online. Umesto toga, trebalo bi da odštampate i pošaljete Obraazc AR-11 u Servisni centar Vermonta na sledeću adresu:

U.S Citizenchip and Immigration Services

Attn: Humanitarian Division
Vermont Service Center

38 River Road

Exxex Junction, VT 05479-0001

Kazne za propust da se obavesti USCIS o promeni adrese

Šta ako ste zakoniti stanovnik (Legal Permanent Resident) koji nikada nije dao USCIS-u novu adresu ili je čekao, možda godinu dana nakon preseljenja? Prema zakonu, namerno nedavanje vaše nove adrese USCIS-u je prekršaj koji može rezultirati novčanom kaznom do 200 dolara i zatvorom do 30 dana.

Zakon takođe kaže da LPR zapravo može biti deportovan iz Amerike zato što nije prijavio svoju novu adresu USCIS-u, osim ako LPR ne dokaže:

  • Da je neprijavljivanje promene adrese „razumno opravdano“
  • Da neprijavljivanje adrese nije bilo „namerno“

Međutim, u praksi, retko je da imigracione vlasti Amerike zaista krivično gone ili deportuju LPR koji nije uspeo da ažurira adresu prebivališta.

Imigracione vlasti imaju ograničene resurse i ne mogu da traže svakog LPR-a koji nije prijavio prebivalište. Ipak, striktno sprovođenje je uvek moguće u budućnosti.

Bolje ikad nego nikad

Ažuriranje adrese sa USCIS-om je dobra ideja, čak i ako kasnite. Tako ćete izgledati odgovornije i poštenije. A ako niste poslali promenu adrese kada ste se preselili u prošlosti, uradite to sada i uradite to svaki put kada se selite u budućnosti.

Ili, ako ispunjavate sve uslove, razmislite o podnošenju zahteva za američko državljanstvo. Jednom kada postanete državljanin Amerike, više nikada nećete morati da dajete USCIS-u svoju najnoviju adresu.

 

Izvor: Nolo.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0