Evo koje dokumente mora da pripremite da biste dobili REAL ID ili pasoš u Ilinosu

Evo koje dokumente mora da pripremite da biste dobili REAL ID ili pasoš u Ilinosu

Sve stariji vozni park u SAD: Prosečna starost automobila 12.5 godina
Koliko su zaista velike države u Americi? Evo nekoliko zanimljivosti
Izašli rezultati velike ankete: Evo šta radi balkanska dijaspora! Svaki četvrti u truckingu, ekspanzija malih biznisa!

Stanovnici Ilinoisa treba da donesu pet dokumenata u svrhe identifikacije i da popune prijavu u Kancelariji državnog sekretara da bi dobili svoj REAL ID

Sa promenama koje su na pomolu sledeće godine, a koje će zahtevati REAL ID ili pasoš kako bi se ukrcali na domaće letove i ušli u federalne zgrade, mnogi se pitaju koji oblici identifikacije su im potrebni da bi bili sigurni da imaju jedan od ta dva.

Počevši od maja 2023.godine, standardna vozačka dozvola ili državna legitimacija Ilinoisa (state ID) više neće važiti za ukrcavanje na domaće letove ili ulazak u federalne objekte.

Dok će zapravo biti obavezan REAL ID, američki pasoš ili pasoška krartica ostaju važeći i za ukrcavanje na domaće letove i za ulazak u savezne zgrade.

Dakle, šta je građanima Ilinoisa potrebno da bi na vreme dobili svoje REAL ID identifikacije ili pasoše? Evo šta znamo:

Kako da dobijem REAL ID?

Da biste dobili REAL ID, prijavu za REAL ID je potrebno popuniti u Kancelariji državnog sekretara zajedno sa pet oblika dokumentacije koja dokazuje identitet.

Prijava se mora popuniti lično.

Prema kancelariji državnog sekretara, evo šta vam je tačno potrebno:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) ili američki pasoš: prihvatljiv je i dokument o odobrenju za zapošljavanje, boravišna karta ili strani pasoš sa odobrenim Obrascem I-94. Ako ste promenili ime, moraćete da dostavite dokumente o promeni imena
 • Dokaz o punom broju socijalnog osiguranja (SSN): neki primeri su: SSN kartica, Obrazac W-2 ili platni listić sa vašim punim SSN-om
 • Dva aktuelna dokumenta o boravku u kojima je navedeno vaše puno ime: neki primeri su: račun za komunalne usluge, ugovor o zakupu, tapija/vlasništvo ili izvod iz banke. Brojevi računa moraju biti vidljivi
 • Dokaz vašeg potpisa: neki primeri su: potpisana kreditna ili debitna kartica, otkazani ček ili trenutni lični dokument iz Ilinoisa (ili van države)

Spisak drugih primera dokumenata koji dokazuju identitet možete videti klikom OVDE. Potrebna su štampana dokumenta (hard copy). Fotokopije neće biti prihvaćene.

Web stranica državnog sekretara nudi način da se unapred pripremite za ono što vam je potrebno pomoću interaktvine liste (možete je videti klikom OVDE).

Kako da dobijem pasoš?

Da bi dobili pasoš prvi put, stanovnici moraju lično da se prijave na lokaciji USPS-a i imaju neophodna dokumenta.

Stanovnici koji se nadaju da će dobiti pasoš moraju da popune obrazac za prijavu DS-11 (klik OVDE)i donesu nepotpisane obrasce USPS kancelariju kada se lično pojave.

Takođe se mora napraviti fotografija za pasoš, bilo na lokaciji USPS-a ili u apotekama u kojima se nude usluge fotografisanja za pasoš.

Dokument koji dokazuje državljanstvo takoeđ mora biti dostavljen, sa originalnom kopijom koja je potrebna da bi se prihvatio. Takođe se mora dostaviti fotokopija korišćenog dokumenta.

Sledeći dokumenti se prihvataju kao dokaz o državljanstvu, prema USPS-u:

 • Potpuno validan, neoštećen pasoš Sjedinjenih Država (prihvataju se pasoši sa istekom roka važenja). Poptuna validnost znači da dokument važi/je važio 10 godina za odrasle i 5 goidna za decu mlađu od 16 godina
 • Izvod iz matične knjige rođenih u Sjedinjenim Državama koji ispunjava sledeće uslove:
 • Izdat od strane grada, okruga ili države rođenja
 • Da dokument navodi vaše puno ime, datum rođenja i mesto rođenja
 • Naovdi puna imena vaših roditelja
 • Da je datum upisan u matičnoj službi (mora biti upisan u roku od jedne godine od rođenja)
 • Ima potpis matičara
 • Ima pečat organa izdavaoca
 • Konzularni izveštaj o rođenju u inostranstvu ili uverenje o rođenju
 • Potvrda o naturalizaciji
 • Uverenje o državljanstvu

Potreban je i dokaz o identifikaciji uz originalnu kopiju i fotokopiju. Evo prihvatljivih oblika identifikacije:

 • Važeća ili istekla, neoštećena knjižica pasoša ili pasoška kartica
 • Državna, potpuno važeća vozačka dozvola ili poboljšana (enhanced) vozačka dozvola sa fotografijom
 • Potvrda o naturalizaciji
 • Uverenje o državljanstvu
 • ID državnog službenika (grad, okrug, država ili savezna država)
 • Američka vojna ili vojna zavisna legitimacija (military dependent ID)
 • Važeći (tekući) inostrani pasoš
 • Matricula Consular (meksičak konzularna lična karta) – obično se koristi od strane roditelja državljanina Sjedinjenih Država koji podnosi zahtev za dete
 • Kartica za stalni boravak u Sjedinjenim Državama (zelena karta) – koju obično koristi roditelj deteta državljanina Amerike koji podnosi zahtev
 • ID-evi pouzdanih putnika (Trusted Traveler IDs) (uključujući važeće Global Entry, FAST, SENTRI, i NEXUS kartice)
 • Poboljšane plemenske kartice (Enhanced tribal cards) i identifikacione kartice sa fotografijama (Native american tribal photo IDs)
 • Ostali dokumenti:
 1. Državna, potpuno važeća učenička dozvola sa fotografijom
 2. Državna, potpuno važeća lina karta nevozača sa fotografijom, ili
 3. Privremena vozačka dozvola sa fotografijom

Pored gore navedenih dokumenata, takse za pasoš se obračunavaju i plaćaju prilikom podnošenja popunjenog zahteva na lokaciji USPS-a.

Šta je REAL ID i zašto bi mi mogao biti potreban?

real id compliant miami glasnik

Prema DHS-u, Zakon o REAL ID-u, koji je Kongres usvojio 2005.godine, „ustanovljuje minmalne bezbednosne standarde za vozačke dozvole i identifikacione kartice koje izdaje država i zabranjuje određenim saveznim agencijama da prihvataju u službene svrhe dozvole i identifikacione kartice iz država koje ne ispunjavaju ove standarde“.

Prvobitno je predviđeno da akt stupi na snagu 19.oktobra 2021.godine. Međutim, zbog pandemije COVID-a 19, rok je produžen do 03.maja 2023.godine. Tog datuma akt će biti usvojen u svih 50 država.

Koja je razlika između vozačke dozvole u Ilinoisu i REAL ID-a?

Golim okom vidljiva, jedina razlika je označena u vidu zvezdice i okolnim zlatnim krugom u gornjem desnom uglu obične vozačke dozvole iz Ilinoisa.

Međutim, za zvaničnike, REAL ID označava jače bezbednosne standarde.

Kako da znam da li treba da apliciram za REAL ID?

Stanovnici nisu obavezni da dobiju REAL ID. Međutim, oni mogu poslužiti kao pogodniji oblik identifikacije kada putujete u državi ili posetite saveznu ustanovu ili američku vojnu bazu.

Na primer, ako ikada putujete avionom na domaćim letovima, možda biste želeli da razmislite o dobijanju REAL ID-a. Ako je nemate, počevši od 03.maja 2023.godine, moraćete da koristite ili trenutni američki pasoš ili pasošku karticu na aerodromskom TSA bezbednosnom kontrolnom punktu.

Ako putujete u inostranstvo, REAL ID neće biti prihvatljiv oblik identifikacije. U tom slučaju morate koristiti svoj pasoš.

Koliko vremena je potrebno da se dobije REAL ID?

Nakon što popunite prijavu za REAL ID i obezbedite odgovarajuća dokumenta, odmah ćete dobiti privremeni, papirni REAL ID.

Međutim, taj privremeni REAL ID neće biti prihvatljiv oblik identifikacije ako se nalazi na kontrolnim TSA punktovima. Da biste mogli da letite, biće vam potreban trajni REAL ID, ili američki pasoš, kao i pasoška kartica.

Trajni REAL ID će vam biti poslat poštom u roku od 15 radnih dana, na osnovu države u kojoj se nalazite.

Koliko košta REAL ID?

Prema državi, naknada za REAL ID je ista kao i za standardnu vozačku dozvolu u Ilinoisu, ili državnu legitimaciju.

To znači da je cena vozačke dozvole u Ilinoisu ili REAL ID complaint vozačke dozvole 30 dolara. Cena državnog ID-a ili REAL ID compliant državnog ID-a je 20 dolara.

Međutim, cena može biti niža ako već imate aktuelne verzije koje nisu istekle.

Moja vozačka dozvola iz Ilinoisa nije istekla. Mogu li to samo zameniti za REAL ID?

Ako ste nedavno obnovili vozačku dozvolu ili ona ne ističe još najmanje godinu dana, možete podneti zahtev za REAL ID za samo 5 dolara. Vaš novi REAL ID bi tada zadržao isti datum isteka kao i originalna dozvola.

Stanovnici se takođe mogu prijaviti za REAL ID dok obnavljaju vozačku dozvolu u objektu državnog sekretara za vozače.

Da li mi treba REAL ID ako imam važeći američki pasoš ili pasošku karticu?

Ako imate važeći američki pasoš ili pasošku karticu, možda vam neće trebati REAL ID, a stanovici nisu u obavezi da ga dobiju. Međutim, REAL ID dokument može poslužiti kao pogodniji oblik identifikacije kada putujete u državi ili ako posećujete saveznu ustanovu ili američku vojnu bazu.

Da li imate neka pitanja o dobijanju REAL ID u Ilinoisu na koja niste dobili odgovore? Ako imate dodatna pitanja, možete poslati email na tips@nbcchicago.com .

 

Izvor: Nbcchicago.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0