Dvojno državljanstvo u Americi – sve što treba da znate o najbitnijim pravilima i propisima

Dvojno državljanstvo u Americi – sve što treba da znate o najbitnijim pravilima i propisima

USCIS: Imigranti će od sada moći da apliciraju za socijalni broj u okviru aplikacije za zelenu kartu
Zelena Karta – Evo kako da skratite vreme čekanja i troškove za obrazac I-130
Stejt department neće zvati na intervju skoro 50.000 imigranata

Šta je dvojno državljanstvo?

Dvojno državljanstvo – ili dve vrste nacionalnosti – znači biti državljanin dve države istovremeno i deliti prava i odgovornosti građana u svakoj zemlji. Ne dozvoljava svaka država dvojna državljanstva, a pravila se razlikuju među onima koji to dozvoljavaju.

Da li Sjedinjene Države dozvoljavaju dvojno državljanstvo?

Da, praktično govoreći. Američka vlada ne zahteva od naturalizovanih američkih državljana da se odreknu državljanstva u zemlji porekla. Iako Zakletva vernosti Sjedinjenim Državama govori o odricanju od ’vere i vernosti’ drugim nacijama, imigracijski zakon SAD-a ne govori izričito o temi dvojnog državljanstva. Najbolji zaključak stava američke vlade o dvojnom državljanstvu  se nalazi u mišljenju Vrhovnog suda SAD-a, u kojem se objašnjava da „osoba može imati i ostvariti pravo na državljanstvo u dve zemlje i podleći obavezama iste“. State Department SAD-a takođe vodi više tehničku raspravu o dvojnom državljanstvu.

Međutim, to što Sjedinjene Države dozvoljavaju dvojno državljanstvo, ne mora nužno značiti da i vaša zemlja porekla to dozvoljava, takođe. Neke zemlje, poput Kine i Indije, neće priznati vaš status naturalizovanog Amerikanca. Možete čak i automatski izgubiti državljanstvo u tim zemljama kada postanete državljanin SAD-a. Stoga je važno razumeti pravila dvojnog državljanstva u vašoj zemlji porekla pre nego što steknete američko državljanstvo.

U ovom članku ćete naučiti:

  • Prava i odgovornosti dvojnih državljana u Sjedinjenim Državama
  • Kako dobiti dvojno državljanstvo
  • Pravila dvojnog državljanstva različitih zemalja

 

Prava i odgovornosti građana sa dvojnim državljanstvom

Možete raditi bilo gde.

Možete se prijaviti za zaposlenje bilo gde u Sjedinjenim Državama bez prethodnog dobijanja radne vize. Međutim, kao dvojni građanin, mogli biste biti zanemareni za određene savezne poslove koji često zahtevaju bezbedonosnu proveru i sposobnost da se zadrži tajnost poverljivih državnih podataka. To bi mogao biti izazov ako ste i lojalni naciji koja ima sukobljene interese sa Sjedinjenim Državama.

Možete putovati bez ograničenja.

Možete putovati u inostranstvo koliko god želite bez ikakvog rizika od gubitka američkog državljanstva. A ako planirate da ostanete izvan Sjedinjenih Država duže od godinu dana, za povratak vam neće biti potrebna dozvola za ponovni ulazak, kao što je to slučaj sa vlasnicima zelenih karti (stalni stanovnici).

Za svoju porodicu možete dobiti zelene karte.

Vaši roditelji, odrasla deca i braća i sestre se mogu prijaviti za svoje zelene karte.

Možete glasati.

Možete glasati na bilo kojim američkim izborima. U Sjedinjenim Državama je samo građanima dozvoljeno da glasaju na saveznim izborima.

Možete pohađati školu.

Možete se upisati u američku školu bez studentske vize i bez plaćanja međunarodnih školarina.

 

Obaveze dvojnih državljana u Sjedinjenim Državama

Morate doživotno plaćati američke poreze.

Kao državljanin SAD-a, morate podneti (i platiti, ako je potrebno) doživotni prihod i druge poreze u SAD-u – čak i za prihod koji zarađujete van Sjedinjenih Država – bez obzira na to gde živite. To znači da biste mogli da dugujete porez na isti prihod i Sjedinjenim Državama i vašoj drugoj zemlji u kojoj imate državljanstvo, osim ako ta država nema sporazum sa SAD-om koji dozvoljava dvojnim građanima da izbegnu „dvostruko oporezivanje“.

Morate otkriti sve prethodne susrete sa policijom.

Službenici američkih službi za državljanstvo i useljeničke službe (USCIS) koji procenjuju zahteve za državljanstvo veoma pažljivo razmatraju poreklo podnosilaca zahteva. Određene vrste krštenja, kao što su imigracijske prevare, zloupotreba droga ili nasilje u porodici vas mogu izložiti mogućnosti deportacije. Ako ste zabrinuti za svoju istoriju kada je sprovođenje zakona u pitanju, važno je da zatražite pravnu pomoć pre nego što se prijavite za naturalizaciju.

Morate služiti vojsku ako to zakon nalaže.

Svi muškarci koji su živeli u SAD-u ili su dobili zelenu kartu između 18 i 26 godina – osim ako nisu imali imigracijski status osim „vlasnika zelene karte“ – moraju se registrovati u Sistem selektivnih usluga. U slučaju rata, američki državljanin mora služiti u američkoj vojsci (u borbi ili na neki drugi način) ako ga pozove vlada.

Morate služiti u poroti kada vas pozovu.

Porota je obavezna za sve građane SAD-a. Međutim, možda nećete morati da služite. Sudija i advokati u pravnom postupku vas moraju izabrati za člana porote kako bi zaista bili na funkciji. Proces odabira se dešva nakon što ste pozvani na sud.

 

Kako se može dobiti dualno državljanstvo

Nema dostupnih aplikacija ili obrazaca za podnošenje zahteva za „dvojno državljanstvo“ u Sjedinjenim Državama. Dobijanje dvojnog državljanstva jednostavno znači podnošenje zahteva za drugo državljanstvo.

Pre nego što podnesete zahtev za američko državljanstvo kao drugi status, važno je da se obratite ambasadi ili konzulatu vaše zemlje porekla kako biste saznali da li ta država uopšte dozvoljava dvojno državljanstvo. U suprotnom, možete izgubiti državljanstvo u toj zemlji, a da to i ne znate.

Kada utvrdite da će vaša zemlja porekla priznati vaše američko državljanstvo, moraćete da se uverite da ste ispunili sve uslove za naturalizaciju (osim ako ne ispunjavate uslove za američko državljanstvo preko roditelja). Zatim možete započeti proces naturalizacije podnošenjem Obrasca N-400 (zvanično nazvan „Prijava za naturalizaciju“) Službi za državljanstvo i imigraciju (USCIS).

 

Kada treba da se prijavim za dvojno državljanstvo?

Možete se prijaviti u bilo kom trenutku nakon ispunjenja uslova za sticanje državljanstva, što je občno od 3 do 5 godina nakon dobijanja zelene karte.

Koliko traje proces?

Podnošenje zahteva za državljanstvo USCIS-u je samo prvi korak u procesu. Sveukupno, naturalizacija može potrajati do godinu i šest meseci, u zavisnoti od kancelarije USCIS-a koja primi vašu prijavu i koliko brzo započinjete proces.

 

Zemlje koje dozvoljavaju dualna državljanstva (ili ne dozvoljavaju)

Dve trećine svetskih zemalja je dozvolilo dvojno državljanstvo 2015.godine. Njihova pravila, međutim, nisu jedinstvena. U sledećoj tabeli je navedeno 10država sa najvećom populacijom vlasnika zelenih karata koji ispunjvaju uslove za naturalizaciju u SAD-u, kao i da li te države priznaju dvojno državljanstvo:

Država rođenja Da li priznaje dualno američko državljanstvo? Više informacija
Kanada (Canada)                      Da Kanadski državljani koji se naturalizuju u SAD-u mogu zadržati kanadsko državljanstvo.
Kina (China)                      Ne Nijedan kineski državljanin koji se naturalizuje u SAD-u ne gubi svoje kinesko državljanstvo.
Kuba (Cuba)                Nepoznato Iz zvaničnih i nezvaničnih izvora nije jasno da li bi kubanski državljani koji su se naturalizvoali u Sjedinjenim Državama automatski izgubili kubansko državljanstvo. Američka ambasada na Kubi prizanje, međutim, da su neki američki građani takođe kubanski državljani. Državljani SAD-a koji su rođeni na Kubi biće tretirani od strane kubanske vlade kao kubanski državljani.
Dominikanska Republika (Dominican Republic)                      Da Dominikanski državljani koji su se naturalizovali u SAD-u mogu zadržati svoj edominikansko državljanstvo. Dvostruki građani, međutim, ne mogu se kandidovati za dominikanskog predsednika ili potpredsednika i američka vlada ih neće priznati za dominikanske diplomate ili konzule.
Salvador (El Salvador)                      Da Državljani Salvadora koji su naturalizovani mogu zadržati svoje salvadorsko državljanstvo u SAD-u samo ako su rođeni u El Salvadoru.
Indija (India)               Ne u potpunosti Indijski državljani koji se naturalizuju u SAD-u automatski gube idnijsko državljanstvo, ali se mogu registrovati kao „Overseas Citizen of India – OCI“. OCI dobijaju stalnu vizu za više ulaza, koa strani državljani, i imaju pravo na sva prava Indijaca koji nisu stalni stanovnici, međutim, bez ikakvih političkih prava u Indiji.
Meksiko (Mexico)                      Da Meksički državljani koji su se naturalizovali u SAD-u mogu zadržati meksičko državljanstvo, ali ne mogu glasati i ne mogu se kandidovati niti služiti na javnim funkcijama u Meksiku. Oni koji su stekli američko državljanstvo pre 1998.goidne, međutim, automatski su izgubili meksičko državljanstvo i morali su da se prijave u roku od 5 godina da ga vrate.
Filipini (Philippines)                      Da Filipinci koji su se naturalizovali u SAD-u automatski gube svoje filipinsko državljanstvo, ali Filipinci porekla po rođenju se mogu prijaviti za njegovo vraćanje.
Ujedinjeno Kraljevstvo (United Kingdom)                      Da Britanski državljani koji se naturalizuju u SAD-u mogu zadržati svoje britansko državljanstvo.
Vijetnam (Vietnam)                      Da Državljani Vijetnama koji su se naturalizovali u SAD-u automatski gube svoje vijetnamsko državljanstvo, ali se mogu prijaviti da ga vrate.

 

Važna napomena: Gornja lista je sastavljena korišćenjem istraživanja iz zvaničnih i nezvaničnih izvora i namenjena je samo u informativne svrhe. Zakoni o dvojnom državljanstvu su često veoma složeni i mogu se promeniti u svakom trenutku. Kao takav, ovaj sajt ne može garantovati da su gore navedene informacije tačne i/ili aktuelne. Zato je nabjolje da se pre podnošenja zahteva za naturalizaciju u Sjedinjenim Državama konsultujete sa ambasadom ili konzulatom vaše zemlje porekla da biste saznali o njenoj najnovijoj politici dvojnog državljanstva.

 

Izvor: Boundless

COMMENTS

WORDPRESS: 0