Da li treba da platite porez na aplikacije Venmo ili PayPal? Odgovor nije jednostavan

Da li treba da platite porez na aplikacije Venmo ili PayPal? Odgovor nije jednostavan

Američki sleng – Evo koje izraze morate da znate
Ako imate ove “MacBook”modele možete dobiti $395 kao deo nagodbe od 50 miliona dolara
Poreska služba ukida kaznu za obveznike sa dugovima iz 2020. i 2021. godine

Kako IRS tretira aplikacije za plaćanje poput Venmo-a ili Cash App-a u poslednjih nekoliko godina nije baš bilo jednostavno i poreski obveznicis e pitaju šta treba da prijave u 2024. godini.

Odgovor na pitanje da li morate da platite porez na transakcije putem aplikacija kao što su Venmo, Cash App ili PayPal zavisi od prirode tih transakcija. Evo osnovnih smernica:

Poslovni prihodi: Ako koristite ove aplikacije za primanje poslovnih prihoda, na primer, ako prodajete proizvode ili pružate usluge, te prihode treba da prijavite i platite porez. Ovo uključuje prihode koje ste primili putem aplikacije, čak i ako niste dobili obrazac 1099-K.

Neki korisnici aplikacija za plaćanje su se pripremali za to da IRS iznese nove propise kojima bi se zahtevalo da se prodaja robe ili usluga preko $600 prijavi Poreskoj upravi koristeći ovaj obrazac.

Krajem 2023. godine, IRS je objavio da će pravilo od $600 biti odloženo, ostavljajući staru granicu od najmanje 200 transakcija vrednih više od $20,000 kada poreski obveznici podnose zahtev za 2024. godinu. IRS je rekao da je ovaj potez napravljen kako bi se smanjila konfuzija.

Lične transakcije: Ako koristite ove aplikacije za lične transakcije, kao što su slanje novca prijateljima ili porodici ili plaćanje računa, obično nećete morati da platite porez na ove transakcije. Na primer, ako vam je prijatelj uplatio novac za večeru, ovo se obično ne smatra prihodom koji je oporeziv.

Ukoliko niste sigurni uvek je najbolje da se konsultujete sa poreskim stručnjakom ili knjigovođom kako biste dobili tačne informacije o porezima na transakcije putem ovih aplikacija u skladu sa vašom konkretnom situacijom i lokalnim zakonima.

thehill.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0