Cena američkog državljanstva – sve što treba da znate kako biste postali američki građanin

Cena američkog državljanstva – sve što treba da znate kako biste postali američki građanin

Potencijalne kazne za zapošljavanje nedokumentovanih imigranata
Za ove grupe imigranata radna dozvola će automatski biti produžena za 6 meseci
USCIS predstavio poboljšani online alat za tačnije vreme obrade imigracionih slučajeva

U ovom članku možete saznati sve o trenutnim troškovima zahteva za državljanstvo Sjedinjenih Država, predloženim budućim troškovima zahteva za državljanstvo, načinima plaćanja taksi za podnošenje zahteva, kao i šta učiniti ako ne možete priuštiti takse za podnošenje prijave. Da biste saznali više o naturalizaciji, pogledajte naš detaljni vodič kroz proces dobijanja državljanstva SAD-a kroz proces naturalizacije.

Koliko košta podnošenje zahteva za američko državljanstvo?

Trenutna taksa za podnošenje zahteva za državljanstvo SAD-a iznosi 725 dolara. Ovo uključuje 640 dolara za naknadu za obradu Obrasca N-400 (Prijava za naturalizaciju) i 85 dolara za biometriju. Ova taksa za podnošenje prijave se ne vraća bez obzira na to što USCIS (Američka služba za državljanstvo i imigraciju) prihvata ili odbija vašu prijavu.

Nisu svi koji se prijavljuju za državljanstvo dužni da plate navedene takse. Na osnovu vašeg imigracionog statusa i starosti, taksa za podnošenje prijava se menja.

Ako podnosite molbu za američko državljanstvo putem vojne službe, oslobođeni ste i taksi za podnošenje zahteva i takse za biometriju.

Ako imate 75 godina ili više, oslobođeni ste plaćanja biometrije.

U nekim slučajevima ćete možda imati pravo na oslobađanje od naknade ili smanjenje na osnovu vašeg prihoda. Više o tome kasnije u članku.

 

Budući troškovi za američko državljanstvo

USCIS koji obrađuje vaš zahtev za državljanstvo i mnoge druge zahteve se vodi u potpunosti prikupljanjem taksi za svaku prijavu.

Upravo zbog toga se, s vremena na vreme, povećavaju takse za podnošenje obrazaca. Tokom 2020.godine, USCIS je predložio povećanje takse za podnošenje zahteva za državljanstvo Obrascem N-400 sa sadašnjih 640 dolara na 1170 dolara. Neposredn opre nego što je trebalo da počne povećanje takse, savezni sudija je blokirao povećanje takse. Zbog toga se trenutno taksa za podnošenje zahteva nije povećala. Međutim, očekuje se da će porasti nakon što se situacija poboljša. Da li će se povećati na predloženi ili malo manji iznos? Ne znamo. Ali, pouzdano možemo reći da će u bliskoj budućnosti doći do povećanja taksi.

Ako ste odlagali zahtev za američko državljanstvo zbog taksi za podnošenje, ne čekajte više. Prijavite se za američko državljanstvo što je pre moguće.

 

Koji su načini plaćanja američkog državljanstva?

Za kandidate u Sjedinjenim Državama

Ako se prijavljujete za državljanstvo putem papirne prijave, putem pošte, možete platiti taksu za podnošenje prijava koristeći sledeće opcije:

·       Uputnica (Money Order)

·       Lični ček (Personal Check)

·       Blagajnički ček (Cashier’s check)

·       Kreditna kartica (podnošenjem Obrasca G-1450 uz vašu prijavu)

Ako se prijavljujete za državljanstvo putem online prijave na USCIS zvaničnoj online stranici, možete platiti online svoje naknade.

Za kandidate van Sjedinjenih Država

Ako se prijavljujete za državljanstvo iz druge zemlje, morate se obratiti najbližoj ambasadi ili konzulatu SAD-a radi uputstava o plaćanju.

 

Odricanje od naknade ili smanjenje naknade

Kao što je već pomenuto, postoji mogućnost da se oslobodite celokupne naknade za prijavu ili eventualno smanjite takse. Uslovi podobnosti za oslobađanje od naknade ili smanjenu naknadu – variraju.

Napomena: Odricanje od naknade i smanjenje nisu isti.

Pojednostavljena verzija uslova podobnosti za oslobađanje od naknade zadovoljava najmanje jedno od sledećeg:

·       Vaš godišnji prihod domaćinstva je manji ili jednak 150% saveznih smernica za siromaštvo

·       Vi ili vaš supružnik ili glava domaćinstva živi sa vama prima naknadu zasnovanu na imovinskom stanju

·       Ako prolazite kroz finansijske poteškoće kao što su zdravstveni troškovi članova porodice, nezaposlenost, aktivno prisilno iseljenje, beskućništvo i dr.

Za smanjenje naknade, uslov podobnosti je:

·       Vaš godišnji prihod domaćinstva je veći od 150%, ali manji od 200% saveznih smernica za siromaštvo u vreme podnošenja prijave.

 

Ne možete podneti zahtev za smanjenje takse ili oslobađanje od takse nakon podnošenja Obrasca N-400. Treba ga primeniti zajedno sa vašim zahtevom za državljanstvo.

Obrazac I-912 se koristi za zahtev za oslobađanje od naknade, a Obrazac I-942 se koristi za zahtev za smanjenje takse.

Izvor: Immigrationdirect

COMMENTS

WORDPRESS: 0